Noul Patriarh al Bulgariei este Înaltpreasfințitul Mitropolit Neofit de Ruse

Noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Bulgare este Înaltpreasfințitul Mitropolit Neofit de Ruse. El a fost ales, astăzi, prin vot secret de Colegiul Electoral Bisericesc al Bisericii Ortodoxe a Bulgariei.

Înaltpreasfințitul Neofit, s-a născut la 15 octombrie 1945 în Sofia. La 3 august 1975 a intrat în monahism, pe 8 decembrie 1985 a fost hirotonit episcop vicar de Sofia, iar din anul 1994 este Mitropolit de Ruse.

Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a adresat un mesaj de felicitare:

Preafericirea Voastră,

Iubiți frați întru Arhierie,

membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare,

Onorată asistență,

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,

să ne bucurăm și să ne veselim întru ea” (Psalm 117,24)

Cu multă bucurie în Hristos Domnul, Biserica Ortodoxă Română a luat cunoștință despre alegerea Preafericirii Voastre în demnitatea de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Bulgare. Suntem pe deplin încredințați că veți fi un vrednic urmaș al celui întru veșnică pomenire Patriarhul Maxim, care a cultivat legături frățești și de prietenie cu toate Bisericile Ortodoxe Surori, timp de patruzeci de ani.

Slujirea de conducător al Bisericii Ortodoxe Bulgare, la care ați fost chemat prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, înseamnă o înaltă demnitate și o mare responsabilitate pastorală pentru Biserica Ortodoxă a poporului bulgar. Desigur, în această lucrare, ajutorul vine, în primul rând, de la Iisus Hristos, Marele Arhiereu (Cf. Evrei 4, 14), Capul Bisericii și Mântuitorul lumii. El ne cheamă pe toți slujitorii Bisericii Sale, acum, la începutul unui nou secol și mileniu creștin, să aducem mărturia noastră comună panortodoxă, prin cuvânt și faptă, într-o lume instabilă și dezorientată spiritual. De aceea, e nevoie de multă cooperare între toate Bisericile Ortodoxe Surori.

Cu multă bucurie, dorim ca Hristos Domnul, „Păstorul și episcopul sufletelor noastre” (I Petru 2, 25), să lumineze lucrarea Preafericirii Voastre de Patriarh pentru a aduce roade bogate, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii pe care o păstoriți și al Ortodoxiei întregi.

Prin mesajul nostru frățesc, transmis de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, ierarhii, clerul și credincioșii Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române exprimă bucuria lor de a fi părtași la această mare sărbătoare a Bisericii Ortodoxe Bulgare și a Ortodoxiei sobornicești.

În numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului și poporului român dreptcredincios, Vă dorim ani mulți și binecuvântați, Preafericirea Voastră!

Cu frățească dragoste în Hristos și multă prețuire,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Alegearea noului Patriarh al Biserici Ortodoxe Bulgare s-a făcut dintre cei trei candidați desemnați pentru scaunul patriarhal vacant.

În primul tur de scrutin, Colegiul Electoral Bisericesc a ales pe cei doi mitropoliți candidați pentru scaunul patriarhal în persoana Înaltpreasfințitului Mitropolit Neofit de Ruse care a fost votat de 72 de membrii și a Înaltpreasfințitului Mitropolit Gabriel de Loveci care a fost ales cu 43 de voturi. Al treilea candidat, Înaltpreasfințitul Galaction a adunat 22 de voturi și astfel nu a trecut în al doilea tur.

Pentru că nici unul dintre candidați nu a obținut două treimi din voturi, membrii Colegiului Electoral Bisericesc s-au întrunit pentru al doilea tur de scrutin când Înaltpreasfințitul Mitropolit Neofit de Ruse a fost ales ca Patriarh al Bulgariei, prin vot secret, de 90 de membri din cei 139 ai Colegiului Electoral Bisericesc, după cum a precizat pentru Radio TRINITAS Părintele Neluțu Oprea, preotul comunității ortodoxe românești din Bulgaria. Înaltpreasfințitul Mitropolit Gabriel de Loveci a fost votat de 47 de membri. Tot procesul de alegere a fost transmis în direct de televiziunea națională bulgară.

În cotinuare, în Catedrala Alexander Nevsky din Sofia, a avut loc ceremonia de întronizare a noului Patriarh, în prezența ierarhilor Sfântului Sinod, a membrilor Colegiului elector, a autorităților de stat bulgare, a corpului diplomatic, a reprezentanților celorlalte biserici ortodoxe surori și ai celorlalte confesiuni. La slujba de mulțumire oficiată după întronizare au participat sute de oameni care au venit să-și felicite noul păstor sufletesc, evenimentul fiind unul istoric, ultimul de acest gen având loc acum 42 de ani, la întronizarea fostului patriarh Maxim.

Titulatura noului ales este: Preafericitul Părinte Neofit, Mitropolit de Sofia și Patriarh al Bisericii Ortodoxe a Bulgariei. Însemnele distinctive ale demintății sale sunt asemănătoare cu cele ale Patriarhului României: camilafca albă cu cruce, două engolpioane și crucea pectorală. Spre deosebire de Întâistătătorul Bisericii noastre, patriarhul bulgar păstrează dulama și rasa negre.

Patriarhul Neofit al Bulgariei va oficia prima Liturghie în noua sa calitate lunea aceasta, în Catedrala patriarhală din Sofia.

Delegatul Patriarhiei Române la acest eveniment a fost Înaltpreasfințitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei.

Comentarii Facebook


Știri recente