Noi proiecte ale Arhiepiscopiei Bucureștilor

Sectorul Bunuri Imobile Bisericeşti al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înfiinţat la sfârşitul anului 2007, are ca obiect de activitate administrarea eficientă şi responsabilă a patrimoniului imobiliar aflat în proprietatea, administrarea şi folosinţa Centrului eparhial şi a unităţilor de cult aflate sub jurisdicţia canonică şi administrativă a Arhiepiscopiei.

Eparhia supraveghează prin acest Sector modul de administrare a bunurilor imobile, precum şi modul de întocmire a documentaţiilor tehnice cadastrale necesare intabulării în Cartea Funciară a dreptului de proprietate bisericească. Totodată, Sectorul operează lucrări specifice topo-cadastrale unităților de cult din subordinea Arhiepiscopiei Bucureștilor. În anul 2014, Sectorul a avut o activitate consistentă.

Unul dintre programele inițiate în anul 2014 a fost ”Nicio parohie fără casă parohială”. Sectorul Bunuri Imobile Bisericeşti și-a trasat și obiectivele pentru anul în curs.

Un alt proiect important vizează întocmirea unor hărți electronice care să identifice sectoarele aferente fiecărei unități de cult.

Odată finalizate, aceste hărți vor putea fi consultate pe site-ul Arhiepiscopiei Bucureștiului, precum și pe site-urile protoieriilor.

Comentarii Facebook


Știri recente