Naşterea Domnului la Patriarhie | Mântuitorul Hristos a venit să mântuiască lumea şi să sfinţească întreg Universul, spune Patriarhul României

Părintele Patriarh Daniel a spus că Mântuitorul Iisus Hristos sfinţeşte întreaga natură, pentru că a venit să mântuiască lumea şi să sfinţească întreg Universul.

El a creat cerul şi pământul prin voia Tatălui ceresc şi împreună cu Duhul Sfânt. De aceea, El vine în lume ca să elibereze lumea de păcat şi de moarte şi să dăruiască viaţă şi lumină veşnică în Împărăţia Preasfintei Treimi, a explicat Preafericirea Sa în timpul predicii rostite duminică.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat Sfânta Liturghie de Naşterea Domnului în Catedrala Patriarhală. Alături de Patriarhul Daniel, au mai slujit Preasfinţitul Părinte Qais Sadiq, Episcop de Erzurum (Patriarhia Antiohiei), și Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal.

În omilia sa, Patriarhul a atras atenţia că Mântuitorul nu rămâne nedescoperit lumii, deşi S-a născut în peşteră şi apoi a fost culcat în iesle. Învăţătura Lui Se adresează tuturor popoarelor.

Venirea magilor cu daruri din Răsărit pentru a Se închina Pruncului demonstrează, potrivit Preafericirii Sale, că viitorul Bisericii nu se rezumă doar la poporul evreu.

Iisus nu a venit doar pentru poporul evreu, ci pentru toate popoarele care vor crede în El şi Îl vor primi ca Mântuitor. În mod surprinzător, aceşti magi de la Răsărit, care erau de alt neam şi de altă credinţă decât poporul evreu, vin să se închine Pruncului Iisus, a spus Patriarhul.

Referitor la darurile primite de Pruncul Iisus de la cei trei magi (aur, smirnă şi tămâie), Părintele Patriarh a precizat că acestea au fost păstrate de Maica Domnului, de Apostoli, de Biserica din Ierusalim şi apoi au ajuns la Constantinopol. În prezent, o parte dintre ele se află în Sfântul Munte Athos în Mănăstirea Sfântul Pavel.

Simboluri ale darurilor sunt prezente şi în Catedrala Patriarhală, deoarece Mănăstirea Sfântul Pavel a produs simboluri ale celor trei daruri şi am primit şi noi anul trecut, a spus Patriarhul, care a adăugat că ele se află la Icoana Naşterii Domnului.

În continuarea expunerii, conducătorul Bisericii Ortodoxe Române a analizat semnificaţia duhovnicească a acestor trei feluri de daruri primite de la magi de Iisus şi a subliniat că nu valoarea financiară contează, ci valoarea spirituală.

Primul dar consemnat în pericopa citită astăzi (Matei 2:1-12) este aurul. Darul acesta exprima că Pruncul născut este Fiu de împărat şi este împărat, dar nu un împărat trecător, ci veşnic. Potrivit cuvintelor Arhanghelului Gavriil transmise Maicii Domnului, Împărăţia Lui nu va avea sfârşit, iar aceste cuvinte au intrat în Crezul Ortodox, a mai spus Patriarhul Daniel.

Tămâia evidenţiază că Pruncul născut în peştera din Betleem este mare preot sau arhiereu, pentru că Marele preot tămâia în Sfânta şi o dată pe an tămâia în Sfânta Sfintelor din templul de la Ierusalim. Prin urmare, a insistat Patriarhul, tămâia este simbolul rugăciunii, al comuniunii omului cu Dumnezeu, al mulţumirii aduse lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale şi al cererii de ajutor către Dumnezeu.

Cel de-al treilea dar, smirna, simbolizează că Mântuitorul Hristos Se va jertfi, va trece prin moarte, dar va fi biruitor al morţii prin Înviere. De aceea, smirna simbolizează această trecere prin moarte şi ajungere la Înviere.

Preafericitul Părinte Daniel a detaliat: Atunci când erau îmbălsămaţi cei morţi, amestecul de aloe şi smirnă era pus pe întreg corpul ca într-un fel să oprească intrarea în descompunere a acestuia. Smirna era un fel de luptă împotriva efectelor morţii trupului şi era şi o cinstire a celui care a trecut la Domnul, dar cu speranţa şi nădejdea în Înviere pentru că în Vechiul Testament era deja profeţită Învierea morţilor la sfârşitul veacurilor.

Mai departe, Patriarhul a evidenţiat că Mântuitorul Hristos, prin naşterea Sa, schimbă raporturile dintre el şi omenire. 

Mântuitorul Se naşte sub pământ, în interiorul pământului, ca să sfinţească pământul din interior. Se naşte din Fecioara Maria ca să sfinţească firea umană din interior. Este aşezat în ieslea necuvântătoarelor pentru ca apoi El să devină hrană pentru oameni. De aceea, această punere în iesle a copilului era una de ordin practic, dar şi simbolic pentru că El Se va oferi pe Sine hrană pentru viaţa lumii.

Preafericirea Sa a mai precizat că numele localităţii natale a Pruncului Iisus este unul semnificativ, întrucât în limba ebraică înseamnă «casa pâinii». Prin urmare, în Betleem Se naşte pâinea cea cerească Hristos Domnul Care Se va oferi nouă în Sfânta şi Dumnezeiasca Euharistie.

Toţi cei care îşi sărbătoresc ziua onomastică au primit urări de bine din partea Patriarhului. 

Felicităm astăzi pe toţi care poartă numele de Cristian, Cristina şi derivate şi le dorim sănătate şi bucurie, credinţă puternică şi fapte bune. Dorim tuturor ani mulţi cu sănătate, ajutor de la Dumnezeu în toată lucrarea cea bună şi să ne bucurăm de această sărbătoare după şase săptămâni de post.

Reflectând asupra darurilor primite de Pruncul Iisus de la magi, Patriarhul a explicat spre finalul predicii care sunt darurile pe care oamenii le oferă Bisericii lui Hristos.

Cel mai mare dar este aurul credinţei. Credinţa valorează mai mult decât tot aurul din lume pentru că ea este legătura vie a omului cu Dumnezeu şi arvuna vieţii veşnice, a spus Preafericirea Sa.

Tămâia înseamnă rugăciunea. Când ne rugăm cu smerenie, multă dragoste şi stăruinţă şi mulţumim lui Dumnezeu pentru darul vieţii şi pentru toate binefacerile noi ne asemănăm magilor de la Răsărit. Aducem darul rugăciunilor noastre de laudă, preamărire şi mulţumire lui Dumnezeu.

Smirna este asemănată faptelor bune. Când facem o faptă bună de iubire milostivă şi smerită faţă de semenii noştri, contribuim la învierea sufletului nostru din moartea cauzată de păcatul egoismului. Când dăruim altora ceva se umple sufletul nostru de iubirea milostivă a lui Hristos şi astfel trecem de la moartea păcatelor la învierea iubirii smerite şi milostive, a precizat Părintele Patriarh Daniel.

Patriarhul a recomandat să aducem constant aceste daruri Bisericii, nu numai de Crăciun, ca să simţim şi noi bucuria şi binecuvântarea pe care le-au simţit magii de la Răsărit.

La final, Patriarhul Daniel a mulţumit ierarhilor, părinţilor slujitori şi credincioşilor pentru împreuna rugăciune înălţată la această sărbătoare.

Răspunsurile liturgice au fost oferite la Sfânta Liturghie de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române, iar la Slujba Utreniei de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale.

Foto Credit: Robert Nicolae / Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente