Monografia Bisericii Sfântul Gheorghe – Nou din București

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut volumul Monografia Bisericii Sfântul Gheorghe – Nou din București.

„Printre minunatele semne ale marcării, în 2014, a Anului comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni se numără, iată, și elaborarea și publicarea primei monografii (album) a Bisericii Sfântul Gheorghe – Nou din București, reprezen­tativ monument de arhitectură și artă brâncovenească, dar, înainte de toate, sanctuar major al credinței creștin-ortodoxe și istoriei naționale, prin adăpostirea aici a moaștelor Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu. Gospodar priceput, cre­dincios până, la moarte, iubitor de artă și de cul­tură, doritor de a lăsa ceva durabil în urma sa, iscusit diplomat, cuvântul lui contând la marile cancelarii europene ale timpului, promotor con­secvent al politicii instinctului național și credin­ței creștine, Domnitorul Constantin Brâncoveanu (1688-1714) este creatorul modelului românesc de domnire (guvernare), caracterizat prin bazarea pe forțele proprii și căutarea beneficiului echilibrului de forțe între marile puteri, asigurarea belșugului țării și afirmarea mândriei de a fi român. Sfârșitul său martiric, tocmai pentru asemenea fapte,înscrie istoria în sacralitate și, prin aceasta, în eternitate. Datorată vrednicului Părinte paroh și distins om de cultură, preot dr. Emil Nedelea Cărămizaru, prin apariția sa, lucrarea monografică repară marea nedreptate de a-i lipsi pe cititori de o cunoaștere cât mai închegată și mai completă a unei pagini luminoase de istorie a Cetății Bucureștilor și a tuturor românilor, legată de activitatea de ctitor și eternitatea Voievodului Martir”, explică în Prefața lucrării Prof. univ. dr. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române.

Comentarii Facebook


Știri recente