Monahismul românesc la începutul regimului „democrat-popular” (XXXIV)

Alături de canoanele bisericeşti invocate în referatul lucrătorilor din Departamentul Cultelor, se făcea o incursiune în trecutul modern românesc consacrat pen­tru măsurile care au condus la diminuarea drastică a feno­menului monahal. Prin această modalitate de a găsi soluţii la „problema” monahală a anilor ‘50, statul recurgea din nou la măsuri abuzive, tipice libera­lis­mului, în raport cu instituţia Bi­sericii. „Astfel, se continua în document, pe lângă alte legi mai vechi, decretul organic pentru viaţa monahală din anul 1864, hotărăşte în art. 5 următoarele: «Nici o autoritate ecleziastică nu va putea da vreunui individ băr­bat sau femeie tunsura monahală dacă nu-i va prezenta: autorizarea Sinodului general; autorizarea Ministerului Cul­telor». Apoi, Regulamentul Sinodului Bisericii Ortodoxe Ro­mâne pentru disciplina monahală din anul 1873 hotărăşte în art. 1 că: «Nimeni nu poate fi tuns în monahism fără încuviinţarea Sf. Sinod». Ulterior, prin Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române din 1925 s-a lăsat episcopilor dreptul de a aproba primirea în monahism.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente