Monahismul românesc la începutul regimului „democrat-popular“ (IV)

Poate că ar părea ciudat, dar la ni­­velul Ministerului Cultelor fe­no­me­nul monahal reprezenta o im­por­tantă problemă, deoarece sta­tul comunist avea interesul să păs­treze imaginea unei bune re­la­ţii cu Biserica. De aceea s-au în­toc­mit mai multe variante de re­for­mare a monahismului, cu studii de impact, astfel încât reacţia din par­tea Bisericii să fie preîntâm­pi­na­tă. Într-un referat din 1949, res­pon­sabilii din Ministerul Cultelor a­nalizau diferite variante de im­pact într-o eventuală abordare a ches­tiunii monahale în condiţiile po­litice, economice şi sociale ale re­gimului comunist: „Monahismul es­te, în sânul fiecărui cult, o forţă pu­ternică, tradiţionalistă, mistică şi conservatoare, iar pe plan po­li­tic e reacţionară şi ostilă eliberării ma­selor de sub puterea formelor pri­mitive ale ritualului şi practicilor re­ligioase. […] O revizuire a pro­ble­mei monahismului se impune în interesul însuşi al bisericilor şi al liniştii publice. Revizuirea tre­bu­ie să ne lămurească asupra mă­su­rilor de luat faţă de monahi.

Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente