Mitropolitul Visarion Puiu, ctitor al Așezământului Românesc din Ierusalim

Cu binecuvântarea Patriarhului Miron, persoanele care l-au însoțit pe Episcopul Visarion al Hotinului, delegat al Sfântului Sinod în misiune la Patriarhia Ierusalimului, au fost arhimandritul Filaret Jocu, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București, și Constantin N. Tomescu, profesor de istorie bisericească a ro­mânilor de la Facultatea de Teo­lo­gie din Chișinău. Pentru Epis­co­pul Visarion al Hotinului, conducătorul delegației, s-a solicitat Ministerului Afacerilor Străine, cu adresa Sfântului Sinod nr. 461, din 23 martie 1931, semnată de Patriarhul Miron, să se elibereze un pașaport diploma­tic, iar pentru însoțitorii săi, ar­hi­mandritul Filaret Jocu și profesorul Constantin N. Tomescu, cu adresa Cancelariei Sfântului Sinod nr. 466, din 23 martie 1931, câte un pașaport cu vize speciale.

De asemenea, cu adresa Sfântului Sinod nr. 462, din 23 martie 1931, s-a cerut Ser­vi­ciu­lui Maritim Român să în­les­nească membrilor Delegației călătoria cu vaporul pe distan­ța Constanța-Alexandria și îna­poi. În sfârșit, cu scrisoarea nr. 460 din 23 martie 1931, Pa­tri­ar­hul Miron a recomandat Pa­tri­arhului Ierusalimului pe Epis­copul Visarion al Ho­ti­nu­lui, delegat de Sfântul Sinod pentru a lămuri problema căminului românesc în Cetatea Sfântă printr-o epistolă.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…