Mirul cel mai de preţ este, în primul rând, sufletul omului dreptcredincios şi curăţit de păcate, spune Patriarhul nostru

Patriarch Daniel - Palm Sunday homily 2017

În primul rând, darul cel mai de preţ al miresmei credinţei ortodoxe, al rugăciunii şi al faptelor bune este sufletul omului dreptcredincios şi curăţit de păcate, a evidenţiat Patriarhul Daniel în omilia din Duminica Floriilor.

Preafericirea Sa a explicat că mirul de mare preţ al sufletului curăţit prin pocăinţă şi sfinţit prin Sfânta Împrătăşanie este mai valoros decât toate darurile pe care le aducem în Biserică. În primul rând pe acesta trebuie să îl aducem în Casa Domnului.

 Acest mir de mare preţ al sufletului creştinului curăţit şi sfinţit se dobândeşte prin toate nevoinţele Postului Mare, a evidenţiat Patriarhul Daniel.

Cuvântul Întâistătorului Bisericii noastre a fost rostit astăzi, 9 aprilie 2017, în cadrul Sfintei Liturghii. Împreună cu Patriarhul României au slujit: Preasfinţitul Părinte Varalam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

În omilia sa, Patriarhul nostru a făcut referire la momentul în care Maria, sora lui Lazăr, în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru faptul că Mântuitorul a înviat pe Lazăr, fratele ei, a vărsat mir de mare preţ pe picioarele Lui şi le-a şters cu părul capului ei.

Preafericirea Sa a explicat că acest mir de mare preţ a prefigurat Sfântul şi Marele Mir întrebuinţat astăzi în cultul Bisericii Ortodoxe.

Acest mir de mare preţ, care a devenit Sfântul şi Marele Mir, este folosit pentru sfinţirea Sfintei Mese din Sfântul Altar, deoarece aceasta simbolizează mormântul Mântuitorului. De aceea, la sfinţire se îmbracă în alb aşa cum a fost giulgiul Domnului. Cu Sfântul şi Marele Mir se ung şi Sfintele Antimise care se folosesc la săvârşirea Sfintei Liturghii. Pe acestea se află reprezentată icoana ungerii Mântuitorului înainte de a fi pus în mormânt.

Evanghelia ne învaţă că pe lângă grija faţă de săraci trebuie să cinstim şi trupul lui Hristos, care este Biserica, şi locaşul în care comunitatea, trupul tainic al lui Hristos, se roagă.

Biserica a învăţat de la Maria, sora lui Lazăr, să arate preţuire mare faţă de Hristos prin folosirea în cultul ei a Sfântului şi Marelui Mir compus din multe aromate scumpe, a evidenţiat Preafericirea Sa. El a explicat că acest mir de mare preţ nu intră în concurenţă cu grija faţă de săraci, cum în mod ipocrit sau făţarnic considera Iuda Iscarioteanul şi mulţi alţi după el, şi nici nu intră în conflict cu împodobirea bisericilor ca ofrandă de cinstire adusă Mântuitorului.

Putem spune că mirul de mare preţ este şi simbol al tuturor veşmintelor, vaselor sfinte, picturilor frumoase, bisericilor noi zidite în cinstea şi spre slava lui Hristos. Aceste frumuseţi sau podoabe sunt recunoştinţă sau mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru darurile pe care El le-a oferit, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul României a oferit-o ca exemplu pe Maria, sora lui Lazăr, care în semn de recunoştinţă a oferit lui Hristos mirul cel de mare preţ. În acelaşi chip, toate darurile  frumoase din Biserică, a spus Patriarhul nostru, sunt mulţumiri aduse lui Dumnezeu, semne de mulţumire aduse pentru binefacerile primite de la El şi, în acelaşi timp, cerere de binecuvântare de la Tatăl Ceresc.

Făcând referire la Intrarea Domnului în Ierusalim, Patriarhul Daniel a evidenţiat semnificaţiile duhovniceşti ale intrării triumfale a Mântuitorului Hristos, înţelesuri cuprinse tainic în sărbătoarea de astăzi.

Intrarea Domnului în Ierusalim este o biruinţă a Sa asupra morţii prietenului său Lazăr, pe care l-a înviat a patra zi din morţi, şi o prevestire a învierii de obşte în ziua de apoi. De asemenea, Intrarea în Ierusalim reprezintă o pregătire pentru biruinţa lui Hristos asupra propriei Sale morţi, căci El nu fuge de moarte, ci în mod liber, de bună voie, merge spre moarte, trece prin moarte şi o biruieşte din interiorul ei prin Înviere.

O altă semnificaţie a acestei sărbători este şi pregătirea Mântuitorului Iisus Hristos pentru a intra după Înviere, biruitor, în Ierusalimul ceresc, în Împărăţia Cerurilor. De ce? Ca să ne pregătească acolo un loc în iubirea Preasfintei Treimi din Împărăţia Preasfintei Treimi, a explicat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

La finalul cuvântului său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a urat la mulţi ani tuturor celor care astăzi îşi sărbătoresc ziua onomastică.

În încheierea slujbei de la Catedrală, Patriarhul României a hirotesit iconom stavrofor pe părintele Eloi Siluan, slujitor la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti.

Foto credit: Ziarul Lumina

 

Comentarii Facebook


Știri recente