Mineiul pe februarie

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicat de curând cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României Mineiul pe februarie. Din nota editoarială:

Luna februarie, a șasea din anul bisericesc, oferă dreptcredincioșilor creștini bucuria Praznicului împărătesc al Întâmpinării Domnului (2 februarie), care luminează duhovnicește primele zile ale acestei luni, dar aduce și bogăția de har a pilduitoarelor vieți de Sfinți ai Bisericii.

Nici o ceată de Sfinți nu lipsește din sinaxarul celor cinstiți în această lună: Drepții (precum primitorul de Dumnezeu Simeon – 3 februarie), Prorocii (Înaintemergătorul Ioan – 24 februarie și Prorocița Ana – 3 februarie), Apostolii (Onisim – 15 februarie, Arhip și Filimon – 19 februarie), Ierarhii (Partenie al Lampsacului – 7 februarie, Meletie al Antiohiei – 12 februarie ș.a.), Mucenicii (Teodor Stratilat – 8 februarie, Nichifor – 9 februarie, Teodor Tiron – 17 februarie ș.a.), Sfințiții Mucenici (Haralambie – 10 februarie, Policarp al Smirnei — 23 februarie), Mucenițele (Agata – 5 februarie, Valen­tina – 10 februarie, Fotini Samarineanca – 26 februarie ș.a.), Mărturisitorii (Evghenie și Macarie – 19 februarie, Procopie și Talaleu – 27 februarie, Vasile – 28 februarie), Cuvioșii (Varsanufie cel Mare – 6 februarie, Auxentie – 14 februarie, Visarion Egipteanul – 20 februarie ș.a.), Cuvioasele (Gorgonia – 23 februarie), Doctorii fără de arginți (Trifon – 1 februarie) și binecredincioșii împărați (Teodora – 11 februarie, Marcian și Pulheria – 17 februarie).

Totodată, acești Sfinți, care sunt pentru noi modele de viață creștină, do­vedesc lucrarea Duhului Sfânt în fiecare generație și în fiecare veac creștin, întrucât ei au trăit în vremuri deosebite, precum: Dreptul Simeon, Sfinții Apostoli Arhip și Filimon (sec. I), Sf. Policarp al Smirnei (sec. II), Sf. Trifon, Perpetua și Felicitas (sec. III), Sf. Vlasie al Sevastiei (sec. IV), Sf. Porfirie al Gâzei (sec. V), Sf. Varsanufie și loan din Gaza (sec. VI), Sf. papă Agaton (sec. VII), Sf. Leon al Cataniei (sec. VIII), Sf. patriarhi Tarasie și Fotie (sec. IX), Sf. Luca din Elada (sec. X), Sf. Simeon de la Hilandar (sec. XII), Sf. Filoteia din Atena (sec. XVI), Sf. Mc. Iordan și Gavriil (sec. XVII), Sf. Mc. Hristea (sec. XVIII).

Binecredincioșii români cinstesc în această lună pe Sfinții Cuvioși Ioan „Casian și Gherman, daco-romani din Dobrogea, care s-au format în duhul ascetic al monahismului egiptean și palestinian, apoi Sfântul Ioan Casian a devenit întemeietor de mănăstiri în Apus (Marsilia, Franța).

De asemenea, dintre Sfinții acestei luni se disting apărătorii învățăturii – ortodoxe a Sinodului al patrulea Ecumenic, de la Calcedon (451): Sf. Evloghie, patriarhul Alexandriei (13 februarie), Sf. Cuv. Auxentie (14 februarie), Sf. Flavian, patriarhul Constantinopolului (16 februarie), Sfinții împărați Marcian și Pulheria (17 februarie), Sf. Leon, papa Romei (18 februarie) și Sf. Sfințit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei (28 februarie). Totodată, alături de aceștia sunt pomeniți, tot în acest răstimp al anului bisericesc, cei mai mulți dintre Sfinții asceți ai Siriei, enumerați de Fericitul Teodoret, epis­copul Cirului (f c. 457), în lucrarea sa Istorie iubitoare de Dumnezeu (Viețile Sfinților pustnici din Siria), printre care: Petru din Galatia (1 februarie), Teodosie din Scopelon (5 februarie), Roman Cilicianul (9 februarie), Zenon (10 februarie), Maron și Avraam (14 februarie), Eusebiu (15 februarie), Salaman (17 februarie), Talasie, Limneu și Varadat (22 februarie), Ioan, Moise, Antioh și Antonin; Zevina, Polihronie, Moise și Damian (23 februa­rie), Talaleu, Asclepie și Iacov (27 februarie), Chira și Marana (28 februarie).

Astfel, prin aceste pilde de statornicie în dreapta credință și de nevoință ascetică izvorâtă din iubirea de Dumnezeu, Sfinții ne cheamă să pășim și noi pe urmele lor. Ei au trăit în locuri felurite, au provenit din diverse neamuri și au avut ocupații deosebite. De aceea, cercetarea vieții lor și înălțarea de rugăciuni în cinstea lor aduc fiecărui creștin dreptmăritor luminare pe calea mântuirii, aprindere a râvnei duhovnicești și sporire a dragostei de Dumnezeu și de semeni.

Purtați de aceste gânduri, ne exprimăm în chip firesc recunoștința față de aleșii Sfintei Treimi, înălțându-le cântările de laudă, de mulțumire și de cerere cuprinse în minunatele alcătuiri imnografice ale Mineiului, datorate și ele unor Sfinți scriitori de cântări, precum: Gherman al Constantinopolului, Ciprian Studitul, Iosif Imnograful, Teofan al Niceei și alții.

Ediția de față a Mineiului pe februarie, publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este îm­bogățită cu Slujba Sfântului Cuvios Gherman din Dobrogea (29 februarie), adăugată după cea a Sfântului Cuvios Ioan Casian, prăznuit în aceeași zi. Prezenta apariție beneficiază de un limbaj corectat și actualizat. Diortosirea s-a făcut pornind de la precedenta ediție românească (București, 1976), dar consultându-se permanent textul grecesc (Mineiul pe februarie, Constantinopol, 1843 și Atena, 1966). De asemenea, indicațiile tipiconale au fost corectate potrivit Tipicului mare (Iași, 1816), adăugându-se la sfârșit informații nece­sare despre săvârșirea slujbelor în perioada Triodului, preluate din ultima ediție a acestei cărți de cult (Triod, București, 2010). Sperăm că această nouă ediție va fi de un real folos tuturor clericilor și credincioșilor iubitori de Sfinți și participanți la dumnezeieștile slujbe, spre sporire duhovnicească.

Comentarii Facebook


Știri recente