Milostenia șterge oceane de păcate

Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne) Matei 25, 31-46

Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci, drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Și când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă: Întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei prea mici, Mie Mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și nu Mi-ați dat să beau; străin am fost și nu M-ați primit; gol, și nu M-ați îmbrăcat; bolnav și în temniță, și nu M-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu Ți-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepții la viața veșnică.

Cea de-a treia dumi­ni­că din perioada Tri­odului, peri­oa­dă de pregătire pen­tru slăvitul praznic al În­vi­e­rii Domnului, ne propune spre a­dâncă meditație și spre schim­ba­­re lăuntrică una dintre cele mai zguduitoare Evanghelii ca­re se citesc și se tâlcuiesc în cursul anului bisericesc, numi­tă a „Înfricoșătoarei Judecăți”.

După ce în prima duminică din această perioadă binecu­vân­­tată am fost conștientizați, prin pilda vameșului și a fari­se­u­lui, pe de o parte asupra im­por­­tanței rugăciunii în viața noas­tră duhovnicească, iar pe de altă parte, despre valoarea sme­reniei creștine, iar în cea de a doua duminică – a Fiului ri­si­pi­tor – am înțeles că pocăința sin­ceră și curată este capabilă să deschidă ușile milostivirii ce­rești și ale Împărăției lui Dum­nezeu, Duminica Înfri­co­șă­­toarei Judecăți continuă a­ceas­tă introducere în atmosfe­ra duhovnicească a celui mai im­portant post creștin – Postul Pa­truzecimii -, chemându-ne și în­demnându-ne la o adâncă me­ditație, mai întâi asupra re­a­­lităților celor de pe urmă ale vie­ții personale și ale lumii, iar a­poi, așa cum o face totdeauna cre­dința creștină, susținându-ne în efortul de îndreptare și de îm­bunătățire morală, prin pre­zen­tarea și îndemnul către fap­te­le bineplăcute lui Dumnezeu și folositoare sufletelor noastre – în mod deosebit al milosteniei creștine.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente

Mănăstirea Mușinoaele are un nou stareţ

Ieromonahul Sofronie Nechita este noul stareţ al Mănăstirii Mușinoaele din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei. Părintele a fost prezentat obştii duminică de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, care şi-a exprimat convingerea că noul stareţ va continua cu aceeași…