Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat participanților la Simpozionul internațional „Cartea. România. Europa”

Stimați participanți la Simpozionul Internațional

„Cartea. România. Europa.”

Anul de la Hristos 2008 a adus în conștiința publică românească două repere aniversare de profundă semnificație pentru istoria, spiritualitatea și cultura poporului nostru.

Se împlinesc, deodată, 500 de ani de la tipărirea primei cărți pe pământul românesc – Liturghierul, apărut la Târgoviște, Mănăstirea Dealu, în anul 1508 – și 320 de ani de la tipărirea primei ediții integrale în limba română a Sfintei Scripturi – Biblia, apărută la București, în tipografia Mitropoliei, în anul 1688.

Pentru sublinierea însemnătății deosebite a acestor evenimente, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a adoptat, la propunerea Noastră, hotărârea ca anului 2008 să i se confere, pe plan spiritual și cultural, o conotație specială, fiind intitulat: „Anul Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii”.

Această denumire simbolică așează în deplină lumină locul și rolul fundamental pe care Cuvântul lui Dumnezeu și trăirea plenară în Hristos prin Biserică le-au avut în viața poporului român, a cărui etnogeneză și a cărui încreștinare s-au realizat într-un proces de firească împletire, constituind, apoi, până în zilele noastre, temelia statornică a unei istorii bimilenare.

Cunoscând, așadar, cuvântul Evangheliei încă de la începutul plămădirii lor ca popor, strămoșii noștri l-au primit, l-au păstrat și l-au făcut roditor în primul rând prin Sfânta Liturghie. Din această perspectivă este semnificativ faptul că în textul Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur întâlnim nu mai puțin de 128 de referințe din Noul Testament, pe lângă cele 120 din Vechiul Testament!

Acum, când marcăm împlinirea a 500 de ani de tipar românesc prin Liturghierul lui Macarie de la 1508, subliniem legătura profundă dintre Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie. Câțiva ani mai târziu, în 1512, avea să urmeze și tipărirea, în aceeași tipografie de la Mănăstirea Dealu condusă de ieromonahul Macarie, a celui dintâi Evangheliar, în vremea și sub oblăduirea Dreptcredinciosului Domnitor Neagoe-Vodă Basarab (1512-1521), cel pe care Biserica noastră a hotărât, tot în acest an, 2008, să-l treacă în ceata sfinților din Calendarul Ortodoxiei Românești.

Datorită acestor repere importante, viața cultural-spirituală românească înregistrează, anul acesta, o suită de manifestări începute încă din vară, când Arhiepiscopia Târgoviștei a lansat în două variante editoriale de lux edițiile retipărite, după formatul original, ale Liturghierului lui Macarie, precum și un volum cu traducerea textului acestuia în limba română și cu cele mai importante studii științifice consacrate acestei cărți. Iar peste aproximativ o lună, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (27 octombrie), deodată cu aniversarea a 350 de ani de la sfințirea Catedralei Mitropolitane și Patriarhale din București, Patriarhia Română va găzdui o amplă expoziție de carte veche intitulată „Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie în viața poporului Român”.

Adăugându-se acestor manifestări și acelora ce vor fi găzduite de alte importante instituții culturale românești, simpozionul internațional „Cartea. România. Europa.”, organizat zilele acestea de Biblioteca Metropolitană București și de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, reprezintă un bun prilej de exprimare în conștiința publică românească a însemnătății aniversării a 500 de ani de tipar românesc și, totodată, o afirmare a contribuției culturii românești la dezvoltarea culturii europene.

Apreciem, așadar, în mod deosebit și binecuvântăm manifestarea științifică și culturală ce își deschide astăzi lucrările în Capitala României. Totodată felicităm călduros pe organizatorii care au inițiat și realizat acest prestigios Simpozion internațional.

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

†D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

*Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la Simpozionul internațional „Cartea. România. Europa.”, organizat de Biblioteca Metropolitană București și de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, sâmbătă, 20 septembrie 2008.

Comentarii Facebook


Știri recente