Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat participanților la cea de-a XVI-a Conferință Ecumenică pentru Spiritualitate Ortodoxă, Bose-Italia, 18-21 septembrie 2008

Dragi participanți,

Cu multă bucurie, ne adresăm Dumneavoastră, participanților la această a XVI-a Conferință Ecumenică Internațională pentru Spiritualitate Ortodoxă, ce are ca temă ‘Paternitatea spirituală în tradiția ortodoxă’.

Desigur, rugăciunea Mântuitorului nostru Iisus Hristos «ca toți să fie una» este împlinită într-un mod specific de cei care, după ce au primit chemarea de sus, au depus cele trei voturi monahale pentru mântuirea personală și a semenilor.

Astfel, paternitatea duhovnicească – principiu fundamental în spiritualitatea ortodoxă – reprezintă manifestarea legăturii dintre iubirea dumnezeiască paternă și iubirea dumnezeiască filială, împărtășite oamenilor prin Duhul Sfânt în viața Bisericii. Paternitatea duhovnicească eclezială are drept scop îndrumarea omului către comuniunea mântuitoare cu Sfânta Treime, și aceasta respectând personalitatea fiului duhovnicesc și libertatea sa. Adevărata paternitate spirituală este cea care-l ajută pe om să se lepede de patimile sale egoiste și să dobândească dragostea autentică sau capacitatea de a-L iubi în mod liber și statornic pe Dumnezeu și pe aproapele său.

În lumea de astăzi, tot mai secularizată, nevoia unui părinte duhovnicesc, a unui om al lui Dumnezeu, devine tot mai stringentă, căci omul contemporan este confruntat cu pericolul pierderii identității spirituale, mai ales datorită procesului secularizării, fenomen cultural și social care tinde să șteargă și să niveleze tot ceea ce constituie specificul spiritual religios al unei comunități. În acest context, semnificația paternității spirituale creștine se cuvine să fie adâncită și pusă mai bine în lumină. Cu ajutorul unei paternități spirituale autentice, credinciosul, susținut de către părintele său duhovnicesc, poate înainta în comuniune cu Persoanele Sfintei Treimi și cu persoanele umane, în sânul Bisericii și în societate.

Rugăm pe Hristos Domnul să binecuvânteze pe toți organizatorii și participanții la această întrunire spirituală și misionară, pentru ca lucrările sale să fie încununate de succes.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente