Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL cu ocazia punerii pietrei de temelie a bisericii ortodoxe române din Bari, Italia

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu ocazia punerii pietrei de temelie a Bisericii ortodoxe române „Sfânta Treime și Sfântul Ierarh Nicolae” din Bari, Italia, 20 septembrie 2009:

PRIMA POARTĂ A CERULUI PENTRU ROMNII DIN ITALIA

„…și biserica aceasta adu-o curând la săvârșire, ca în ea neîncetat să Te slăvim și să Te cântăm pe Tine, unul adevăratul Dumnezeul nostru, …”, (Rugăciune la punerea temeliei bisericii).

Înaltpreasfinția Voastră și Preasfințiile Voastre,

Excelențele Voastre,

Preacucernice Părinte Paroh Mihai Drigă,

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Iubiți credincioși,

Evenimentul care se petrece în această zi la Bari aduce o mare bucurie nu doar pentru comunitatea ortodoxă română din Italia, ci și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, întrucât marchează așezarea pietrei de temelie a primei biserici românești ortodoxe pe cuprinsul nou înființatei Episcopii a Italiei. Momentul binecuvântat al punerii pietrei de temelie la un sfânt locaș de închinare aduce mare bucurie în cer și pe pământ. Cu adevărat, cerurile se veselesc și pământul se bucură astăzi, deoarece punem bun început pentru construirea bisericii în care va fi slăvit Numele de mare cuviință al lui Dumnezeu, adică al Preasfintei Treimi.

În acest loc însemnat cu semnul Crucii, al biruinței Fiului Omului, Care adună în Sine cele despărțite, cerul se pogoară pe pământ, iar pământul se înălță la cer, așa cum îngerii se pogorau pe pământ și urcau la ceruri pe scara lui Iacov, la Betel (cf. Facere 28, 12). Aici dimensiunea orizontală a existenței umane se va întâlni cu dimensiunea verticală a lucrării harului dumnezeiesc. Astfel, spațiul acesta se va transfigura, prefăcându-se în spațiu sacru, în „poartă a cerului”(cf. Facere 28, 17), în centru liturgic al comunității ortodoxe românești din Bari.

Aici, în noua biserică, Dumnezeu va primi rugăciunea dreptcredincioșilor, îi va asculta și îi va milui, le va arăta calea cea bună pe care să meargă, le va dărui iertare și ajutor ori de câte ori vor chema numele Lui, aducându-I jertfa laudei euharistice, izvorâtă din „duh umilit, inimă înfrântă și smerită” (Psalm 50, 18).

Aici se va săvârși lucrarea de mântuire și sfințire a celor botezați în numele Preasfintei Treimi. De aici se va revărsa, peste întreaga comunitate rugătoare, „harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh!” (2 Corinteni, 13, 13).

Aici se va dărui celor pregătiți însuși preacurat Trupul Domnului nostru Iisus Hristos și scump Sângele Său spre iertarea păcatelor și dobândirea vieții de veci!

Aici se va dărui binecuvântare familiei și se vor înălța rugăciuni pentru cei vii și pentru cei mutați la viața veșnică.

Aici vor fi aduse înaintea lui Dumnezeu necazurile și bucuriile, căderile și ridicările, lipsurile și darurile celor ce se roagă lui Dumnezeu și iubesc „frumusețea Casei Sale”.

Preacucernice Părinte Paroh Mihai Drigă și iubiți fii duhovnicești,

Prin credință jertfelnică și iubire darnică se va înălța aici altarul pe care se va săvârși Sfânta Euharistie ca mulțumire a oamenilor adusă lui Dumnezeu și ca izvor al mântuirii dăruit oamenilor de Dumnezeu. De aceea, trebuie să urmăm îndemnul Sfântului Apostol Pavel de a fi darnici, cu inimă largă, agonisindu-ne bună temelie în veacul viitor, ca să dobândim cu adevărat viața de veci (cf. I Timotei 6, 19).

Cu certitudine, vor fi și greutăți în timpul zidirii bisericii noi, dar le veți birui, pentru că biserica aceasta se va zidi cu ajutorul lui Dumnezeu. Piatra de temelie a lăcașului sfânt care se va înălța aici simbolizează „piatra mărturisirii” dreptei credințe în Hristos. Chiar dacă ploaia grea va cădea, chiar dacă râuri mari se vor revărsa, chiar dacă vânturi vor sufla și vor bate peste casa Domnului ce se va zidi aici, totuși ea nu va cădea, pentru că se întemeiază pe stâncă (cf. Matei 7, 24-25), pe „piatra din capul unghiului” (cf. Matei 21, 42; 1 Petru 2, 6), adică pe Hristos, Cel ce a biruit păcatul, iadul și moartea.

De aceea, suntem încredințați că Hristos-Domnul vă va ajuta, întru milostivirea Sa, ca să zidiți aici biserică nouă, „ca o mireasă frumos împodobită” (cf. Apocalipsă 21, 2). Totodată, acest nou sfânt locaș, al cărui început se pune acum, va reprezenta o mărturie concretă a credinței și demnității românilor ortodocși din Italia.

La acest moment solemn și sfânt din viața comunității ortodoxe române din Bari, dorim sa mulțumim tuturor celor care au contribuit la hotărârea de-a proiecta și zidi această primă biserică ortodoxă românească în Italia: preotului paroh, consiliului parohial, întregii parohii, autorităților locale din cadrul Primăriei orașului Bari, arhitecților și proiectanților bisericii, precum și donatorilor sau binefăcătorilor care și-au adus aportul lor la concretizarea acestui demers binecuvântat.

În încheiere, rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să vă dăruiască mult ajutor în construirea bisericii noi „Sfânta Treime și Sfântul Ierarh Nicolae”, din Bari, lucrare sfântă care va spori credința, comuniunea și vrednicia acestei parohii ortodoxe românești, spre bucuria noastră a tuturor.

Sperăm că peste câțiva ani vom avea bucuria de-a vedea această nouă biserică finalizată și pregătită pentru sfințire!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Cu aleasă prețuire și părintească binecuvântare,

†Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente