Mesajul Patriarhului României la aniversarea a 45 de ani de la înfiinţarea Parohiei Ortodoxe Române din Montreal

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat duminică un mesaj cu prilejul aniversării a 45 de ani de la înfiinţarea Parohiei Ortodoxe Române din Montreal ocrotită de Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Calinic de la Cernica.

Părintele Patriarh a adus aminte de „lucrarea misionară a acesteia” care  „continuă prin cultivarea valorilor şi faptelor bune născute din credinţă, ca mărturie a comuniunii omului cu Dumnezeu în viaţa prezentă şi ca pregustare a vieţii veşnice din Împărăţia Preasfintei Treimi”.

De asemenea, Preafericirea Sa a felicitat pe Preasfinţitul Părinte Ioan Casian şi pe Părintele Protopop George Chişcă pentru „lucrarea misionară pe care o desfăşoară” şi i-a binecuvântat  „cu părintească dragoste, pe toţi membrii comunităţii ortodoxe române din Montreal, dorindu-le pace şi bucurie, sănătate şi mântuire”.


Text integral:

Binecuvântare pentru aniversare

Preacucernice Părinte Paroh George Chişcă,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,

Împlinirea a 45 de ani de la ctitorirea Parohiei Ortodoxe Române cu hramurile Sfântul Ioan Botezătorul şi Sfântul Calinic de la Cernica din Montreal, Canada, constituie un prilej de aleasă bucurie şi de părintească binecuvântare.

Anul 2018 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Anul Omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918. Astfel, sărbătorim împlinirea Centenarului de la înfăptuirea Unirii Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Regatul României, după încheierea Primului Război Mondial.

Comemorarea făuritorilor Marii Uniri şi a contribuţiei istorice majore a acestora la împlinirea idealului naţional de unitate constituie o ofrandă de recunoştinţă, dar şi prilej pentru generaţia actuală de a cunoaşte mai bine virtuţile lor, de a le preţui şi a le pune în lucrare, fiind chipuri de lumină şi întărire spirituală pentru viaţa şi lucrarea Bisericii astăzi.

După Al Doilea Război Mondial, a avut loc o intensificare a vieţii bisericeşti, cu purtarea de grijă canonică şi spirituală a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, devenită ulterior Arhiepiscopia Ortodoxă a celor două Americi, iar, din anul 2016, Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi.

Comunitatea ortodoxă română din Montreal păstorită de părintele George Chişcă s-a aflat şi se află în grija permanentă a Bisericii Mame. Odată cu ridicarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi la rang de Mitropolie, Parohia Ortodoxă Română cu hramurile Sfântul Ioan Botezătorul şi Sfântul Calinic de la Cernica din Montreal, Canada, a devenit parte integrantă a nou-înfiinţatei Episcopii Ortodoxe Române a Canadei. Astfel, lucrarea misionară a acesteia în context canadian continuă prin cultivarea valorilor şi faptelor bune născute din credinţă, ca mărturie a comuniunii omului cu Dumnezeu în viaţa prezentă şi ca pregustare a vieţii veşnice din Împărăţia Preasfintei Treimi.

La acest moment aniversar, se cuvine să ne amintim de toţi ctitorii, slujitorii şi binefăcătorii acestei biserici –  simbol al statorniciei din trecut şi de astăzi – care, prin rugăciune şi înţelepciune, hărnicie şi dărnicie, aduc laudă Preasfintei Treimi şi bucurie Bisericii noastre strămoşeşti.

Felicităm pe Preasfinţitul Părinte Ioan Casian, primul Episcop Ortodox Român al Canadei, şi pe Părintele Protopop George Chişcă, pentru lucrarea misionară pe care o desfăşoară şi binecuvântăm, de asemenea, cu părintească dragoste, pe toţi membrii comunităţii ortodoxe române din Montreal, dorindu-le pace şi bucurie, sănătate şi mântuire.

Întru mulţi, fericiţi şi binecuvântaţi ani!

DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Parohia Ortodoxă din Montreal

Comentarii Facebook


Știri recente