Mesajul Patriarhului României cu prilejul aniversării a 40 de ani de la înființarea Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ioan Botezătorul din orașul Montreal, Canada

Preacucernice Părinte Paroh,

Iubiți credincioși și credincioase,

Cu multă bucurie părintească ne adresăm credincioșilor ortodocși români din Montreal, la împlinirea a 40 de ani de la înființarea Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ioan Botezătorul din orașul Montreal, Canada.

Este binecunoscut faptul că, încă de la începutul secolului al XX-lea, la Montreal a existat o intensă viață spirituală ortodoxă românească, începută de primii imigranți români, în special bucovineni, care au ajuns în metropola canadiană. După cel de Al II-lea Război Mondial, a avut loc o renaștere a vieții spirituale, cu purtarea de grijă canonică și spirituală a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America și Canada, devenită ulterior Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi.

Odată cu îndeplinirea tuturor cerințelor legislației canadiene, în anul 1973, la inițiativa credincioșilor ortodocși români din Montreal și cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Victorin, a fost înființată noua parohie cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul și a fost cumpărat un imobil ce a fost adaptat cultului ortodox. Prima Sfântă Liturghie, în noua biserică, a fost săvârșită de Părintele George Chișcă, în data de 23 decembrie 1973, prilej de mare sărbătoare și bucurie duhovnicească. Sub păstorirea Părintelui George Chișcă comunitatea românească a cunoscut o deosebită dezvoltare misionară și culturală, biserica fiind ridicată la rang de catedrală, în anul 2003.

Comunitatea ortodoxă română din acest important oraș cultural și economic al Canadei s-a aflat și se află în grija permanentă a Bisericii Mame. Astfel, vrednicii de pomenire Patriarhii României, Iustin și Teoctist, au vizitat parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal (în anii 1979 și, respectiv, 2002) și au apreciat credința și ospitalitatea românilor ortodocși din Montreal.

Ne amintim, cu bucurie, de slujba pe care am săvârșit-o personal, ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, în Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, din Montreal, în data de 16 mai 1999, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înființarea parohiei, fiind delegat de vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist.

Lucrarea misionară a Bisericii Ortodoxe Române, în Țară și în diaspora, promovează cultivarea valorilor și faptelor bune născute din credință, ca mărturie a comuniunii omului cu Dumnezeu în viața prezentă și ca pregustare a vieții veșnice din Împărăția Preasfintei Treimi.

La acest moment aniversar, se cuvine să ne amintim de toți ctitorii, slujitorii și binefăcătorii acestei biserici, din trecut și de astăzi, care, prin rugăciune și înțelepciune, hărnicie și dărnicie, au adus laudă Preasfintei Treimi și bucurie Bisericii noastre strămoșești.

Ca semn de aleasă prețuire și binecuvântare, oferim Preacucernicului Părinte Paroh George Chișcă Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru clerici, iar parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal Diploma omagială „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, însoțită de Medalia omagială. Totodată, oferim bisericii parohiale icoana Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, având în ea și o părticică din sfintele sale moaște, o cruce de binecuvântare și patru cărți liturgice.

Mulțumim călduros Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, că a acceptat să Ne reprezinte la această mare sărbătoare a Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal.

Totodată, felicităm cu multă prețuire pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Nicolae al celor două Americi și pe Preacucernicul Părinte Protopop George Chișcă, pentru lucrarea misionară pe care o desfășoară în slujirea Bisericii lui Hristos pe continentul american. De asemenea, felicităm pe toți membrii comunității parohiale, dorindu-le tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie, întru mulți și fericiți ani!

Cu aleasă prețuire și părintească binecuvântare,

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente