Mesajul Patriarhului Georgiei cu prilejul tricentenarului Sfinților Brâncoveni

Preafericirea Voastră, Înalțipreasfințiți și Preasfințiți Ierarhi, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Frați și surori întru Hristos,

Din toată inima Vă felicit cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la moartea martirică a Domnului Țării Românești, Constantin Brâncoveanu, a celor patru fii ai lui – Constantin, Ștefan, Radu, Matei și a sfetnicului Ianache.

În cei 26 de ani de domnie, Sfântul Constantin Brâncoveanu a creat o epocă de dezvoltare și renaștere statală, culturală și spirituală. În tot sud-estul Europei și parțial în Asia, Țara Românească a devenit un stat de frunte, care apără nu numai identitatea națională și cea religioasă a poporului român, ci și dreapta credință și sfințenia întregii Biserici Ortodoxe de pretutindeni. Bisericile, mănăstirile și centrele culturale înființate de Sfântul Constantin Brâncoveanu până în prezent hrănesc conștiința național-spirituală a poporului român; dar precum Mântuitorul Iisus Hristos avea grijă nu doar de poporul evreu, ci și de toată omenirea, de asemenea, și Sfântul gândește nu doar la poporul propriu, ci și la toată creștinătatea. Tot așa și Constantin Brâncoveanu, vrednicul continuator al lucrării ocrotitorului său sfânt, Constantin cel Mare, a îndreptat grija sa și spre alte popoare ortodoxe – georgieni, greci, slavi și arabi.

În mod deosebit trebuie să amintim de grija reciprocă a Bisericilor Ortodoxe Georgiene și a celei Române. Întâi de toate trebuie să amintim de marea personalitate de origine georgiană Sfântul Antim Ivireanul, care, ajungând în Țara Românească, întâi a devenit Episcop de Râmnicu-Vâlcea, iar apoi Mitropolit al Ungrovlahiei, contribuind enorm la întărirea și dezvoltarea credinței și culturii ortodoxe nu doar în Țara Românească, ci și în toată Ortodoxia. Pe de altă parte, Sfântul Constantin Brâncoveanu făcea mari donații mănăstirilor georgiene din Sfântul Munte – Iviron și celui din Ierusalim cu hramul Sfintei Cruci. În mod deosebit trebuie să spunem de faptul trimiterii primei tiparnițe georgiene de către Sfântul Constantin către regele georgian Vakhtang al VI-lea cu ajutorul căreia, începând cu anul 1709, în Tbilisi s-au tipărit Sfânta Evanghelie, Psaltire, Liturghier, cărți religioase, liturgice și de alt conținut. După trecerea celor 300 de ani, lucrarea Sfântului Constantin și acum hrănește și unește Biserica Ortodoxă de pretutindeni, dovadă acestui fapt fiind și întâlnirea și slujirea noastră de astăzi.

Încă o dată, cu toată inima și sufletul, în numele Bisericii Ortodoxe Georgiene, Vă felicit cu aniversarea de astăzi și Vă urez bucurii duhovnicești și binecuvântări de la Dumnezeu.

† Ilie al II-lea

Patriarhul – Catolicos al Întregii Georgii, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Mitropolit de Pitsunda și Sukhumi

Comentarii Facebook


Știri recente