Mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte KIRIL, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

Preafericirea Voastră,

iubit frate întru Hristos și coliturghisitor

Cu dragoste în Hristos Vă salut și Vă felicit din tot sufletul cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viață.

Tinerețea Preafericirii Voastre a fost în anii în care, în România, ca și într-o mare parte a Europei de Est, statul făcea propagandă în mod activ ideologiei ateiste, iar mărturisirea credinței în Hristos era legată cu riscul propriei bunăstări. Biserica suferea atunci presiuni enorme din partea unor forțe străine. Numai că lumina Ortodoxiei nu a încetat să lumineze în inima poporului român cel binecredincios, care a păstrat credința în Domnul și în Biserica Sa.

Creșterea spirituală a Preafericirii Voastre a avut loc în condiții dificile. Ajungând în sânul Bisericii, însă, și primind Taina Botezului, v-ați dedicat cu toată inima Mântuitorului și ați luat cu hotărâre calea „urmelor poruncilor Sale” (Rugăciune din rânduiala Botezului).

Domnul v-a învrednicit să vă dedicați viața Bisericii, v-a întărit pe această cale și v-a dat „putere peste putere” (Efeseni 4, 13).

Ani mulți ați slujit pe terenul refacerii unității creștine. Fără odihnă ați dat mărturie despre Tradiția bisericească neschimbată, păstrată de Ortodoxie, în fața lumii eterodoxe.

Primind harul succesiunii apostolice, în curând ați devenit cunoscut ca unul dintre cei mai activi și autoritari ierarhi ai Bisericii Române, câștigând respectul și dragostea atât în România, cât și în afara țării. Slujind ani mulți pe tronul Arhiepiscopiei Iașilor și ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, v-ați îngrijit părintește de păstoriții acestui meleag întins, cunoscut prin tradițiile sale creștine bogate.

Cu câțiva ani în urmă Domnul v-a urcat pe tronul întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe Române, urmând să purtați pe umeri o foarte mare responsabilitate. Însuși Atotputernicul Stăpân al lumii vă dăruiește tărie în noua slujirea a Preafericirii Voastre.

Fiind o persoană deosebit de instruită și activă, faceți dovada unei atitudini creative și trăsături de caracter potrivite cu atitudinea serioasă față de viață și tendința Preafericirii Voastre de autoperfecționare. Înmulțind talanții și darurile primite, depuneți eforturi pentru a aduce roade însutite în slujirea lui Hristos. Sub îndrumarea Preafericirii Voastre se desfășoară cu succes activități misionare, de catehizare și slujire socială a Bisericii Române, în lucrarea acesteia cu tineretul și interacțiunea cu diverse instituții. Exemplul personal pe care îl oferiți îi inspiră pe ierarhi și clerici să lucreze cu osârdie spre slava numelui lui Dumnezeu.

Nădăjduim că vremea patriarhatului Preafericirii Voastre va fi una rodnică și pentru dezvoltarea relațiilor frățești între Biserica Română și Rusă. Avem de lucrat împreună: între Patriarhiile noastre există probleme nerezolvate, iar potențialul interacțiunii este realizat încă în mică măsură.

În ziua împlinirii vârstei de 60 de ani vă doresc succese viitoare în slujirea de Întâistătător. Fie ca Domnul să vă întărească în lucrarea pe care o desfășurați cu har nesecat și să vă păzească în sănătate și tăria duhului, îndreptând spre mântuire păstoriții care v-au fost încredințați.

Cu frățească dragoste în Hristos,

†KIRIL

Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

Comentarii Facebook


Știri recente