Mesajul de felicitare al Excelenței Sale Domnul Traian BĂSESCU, Președintele României

Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viață a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, dl. Consilier de Stat, Gheorghe Anghelescu, a dat citire, în cadrul momentului festiv ce a avut loc cu acest prilej în Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, mesajului Președintelui României, dl. Traian Băsescu, pe care îl redăm în cele ce urmează:

Preafericirea Voastră,

Sunt deosebit de onorat să vă adresez urările mele cele mai calde cu prilejul zilei aniversare. Este o zi însemnată pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru credincioșii care își sărbătoresc Întâistătătorul, aducând prin aceasta un omagiu lucrării remarcabile pe care Biserica o realizează sub înalta păstorire a Preafericirii Voastre.

Prezența Bisericii în spațiul public, ca partener de dialog și ca actor implicat, reprezintă un element fundamental în modernizarea societății românești. Cu siguranță, evoluția democratică și prosperitatea unei societăți implică dezvoltarea unui parteneriat în cadrul căruia instituțiile Statului român, reprezentanții societății civile și ai Cultelor oficial recunoscute să colaboreze pentru binele comun, în acord cu principiile Legii cultelor. În acest sens, doresc să îmi exprim întreaga apreciere pentru modul în care încurajați „conștiința misionară a Bisericii”, care contribuie la dezvoltarea sectorului social-misionar, educațional și cultural.

Biserica reprezintă sinteza dintre dimensiunea eshatologică și prezența sa instituțională, drept pentru care este necesară, așa cum ați arătat în alocuțiunea rostită cu prilejul alegerii în demnitatea de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, identificarea unor metode misionare adecvate lumii contemporane. Deschiderea Bisericii spre societate, atât prin proiecte formative și educaționale cât și prin mass-media creștină, susține efortul pe care îl facem împreună, în încercarea de a depăși dificultățile perioadei pe care o traversăm. Aș dori să subliniez, cu acest prilej, rolul important al activității desfășurate de Agenția de presă „Basilica”, prin care Biserica Ortodoxă Română a reușit să mobilizeze o implicare eficientă în sprijinul celor defavorizați. Consider că experiența și exemplul Bisericii sunt esențiale pentru solidaritatea la care putem participa cu toții, în acord cu etica socială pe care Biserica Ortodoxă Română o cultivă.

Nu în ultimul rând, Ortodoxia reprezintă o coordonată fundamentală a identității poporului român. Atât în țară cât și în comunitățile românești din diaspora, Biserica cultivă dialogul tradiției cu modernitatea, în spiritul aprecierii reciproce și al respectului față de țările gazdă, punând astfel în valoare contribuția românească la proiectul unei Europe unite în diversitate.

Sunt încredințat că tenacitatea și clarviziunea cu care promovați vocația socială a Bisericii și mesajul teologic al Ortodoxiei românești în lume vor rămâne un model demn de urmat. În acest moment aniversar, vă doresc, Preafericirea Voastră, viață îndelungată, sănătate și împlinirea tuturor proiectelor pe care le-ați inițiat în cea mai înaltă demnitate pe care v-a conferit-o Biserica Ortodoxă Română.

Întru mulți și fericiți ani!

Traian BĂSESCU

Președintele României

Comentarii Facebook


Știri recente