Mesajul de felicitare al Domnului Ioan PÂNZARU, Rectorul Universității București

Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viață a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul momentului festiv ce a avut loc cu acest prilej în Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, dl. Ioan Pânzaru, Rectorul Universității București, a adresat Preafericirii Sale un cuvânt de felicitare cu ocazia acestui moment aniversar, mesaj pe care îl redăm în cele ce urmează:

La mijlocul acestui an, Preafericirea Voastră împlinește frumoasa și binecuvântata vârstă de 60 de ani. Cu ocazia acestui moment aniversar, avem deosebita bucurie să vă urăm plinătate de haruri, multă sănătate și pace sfântă pentru păstorirea înțeleaptă a Bisericii Ortodoxe Române.

Sprijinim stăruința Preafericirii Voastre în acțiunile de propovăduire a cuvântului sfânt pentru a ilumina și alina spiritul nației române prin promovarea cooperării pastorale, sociale și ecumenice. Salutăm efortul Preafericirii Voastre de continuare și amplificare a dialogului intercreștin prin contribuția esențială a Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea teologiei creației. Aceasta este o punte care acordă însemnătate deosebită responsabilității omului privind conservarea integrității și purității naturii înconjurătoare, pentru ca aceasta să fie mediu adecvat al unei vieți sănătoase și spațiu de comuniune între generațiile prezente și cele viitoare. Am adăuga că misiunea Universității este creația academică, iar creația noastră sunt absolvenții creativi. Am cita aici un adagiu clasic ai lui Montaigne: „nu clădesc decât cu pietre vii, cu oameni adică”.

Vă mulțumim pentru sprijinul constant acordat Universității din București, a cărei Facultate de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București are drept misiune propovăduirea educației religioase în rândul tinerilor noștri. Universitatea din București a fost întotdeauna un lăcaș de cultură și educație care a înțeles că înălțarea unui popor nu se poate face decât printr-o maturizare spirituală în care libertatea individuală sau colectivă este și libertate unită cu responsabilitatea și solidaritatea socială, tot așa cum afirmarea propriilor valori spirituale și culturale nu se face împotriva persoanelor sau comunităților diferite, ci împreună cu ceilalți.

Avem cu toții, noi, profesorii și studenții, o datorie pentru propășirea națiunii. Poporul așteaptă îndrumare pentru a trăi mai bine, mai drept, pentru a crește o tânără generație capabilă să ducă destinele României mai departe, în armonie cu acelea ale altor țări. Cuvântul Preafericirii Voastre are o greutate deosebită în acest context.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București continuă viziunea Preafericirii Voastre, studiul teologiei însemnând în primul rând răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu. Astfel, deopotrivă profesorii și studenții noștri își intensifică activitatea de formare reînnoind entuziasmul misiunii Bisericii în societate prin lucrarea pastorală a preoților în țară și străinătate și contribuind la formarea de caractere în rândul copiilor prin orele de educație religioasă. De asemenea, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București organizează programe social-filantropice, restaurează și promovează operele de artă bisericească. Toate acestea înseamnă o responsabilitate sporită în activitatea viitoare, promovând un învățământ teologic deopotrivă academic și practic, orientat pastoral, care să răspundă nevoilor și exigențelor spirituale ale credincioșilor Bisericii lui Hristos.

Universitatea din București se bucură alături de Preafericirea Voastră în aceste momente festive și vă susține eforturile depuse în activitatea liturgică și misionară. Vă transmitem, Preafericite Părinte, sentimentele și gândurile noastre de apreciere, alături de mulțumirile noastre pentru relația apropiată și rodnică pe care o cultivați cu Universitatea din București.

Întru mulți ani fericiți, Preafericite Părinte!

Ioan PNZARU

Rectorul Universității București

Comentarii Facebook


Știri recente