Mesajul de felicitare al Domnului Academician Ionel HAIDUC, Președintele Academiei Române

Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viață a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul momentului festiv ce a avut loc cu acest prilej în Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, domnul Academician Ionel Haiduc, Președintele Academiei Române, a adresat un mesaj de felicitare Patriarhului României, pe care îl redăm în cele ce urmează:

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel

slujitor al Bisericii Ortodoxe Române, membru de onoare al Academiei Române

Sunt fericit ca președinte al Academiei Române, să transmit Părintelui Patriarh Daniel, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, calde urări de bine și felicitări pentru activitatea sa bogată de teolog, gânditor, om de cultură, om al societății, slujitor al Bisericii Ortodoxe Române, în fruntea căreia se află, ales membru de onoare al Academiei Române.

Opera sa teologică și culturală impresionează prin bogăție și varietate, izvorâtă dintr-o valoroasă experiență academică în învățământul teologic universitar românesc și din străinătate.

Promotor al unei teologii vii, ancorate realist în contemporaneitate, apărător al valorilor creștine ale Ortodoxiei, adept echilibrat al unui dialog interreligios fundamentat pe discernământ, în păstorirea Bisericii Ortodoxe Române Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a susținut deschiderea acesteia spre realitatea societății românești de la începutul secolului al XXI-lea.

Preafericitul Părinte Patriarh a inițiat ample proiecte editoriale, social-filantropice, cultural-misionare, teologic-educaționale, adresate tuturor categoriilor de credincioși. Pentru cei din comunitatea academică a fost o reală bucurie să vadă publicate sub egida Patriarhiei Române, cărțile inițiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, precum Enciclopedia Ortodoxiei Românești, sau masivele volume consacrate recunoașterii Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române: Autocefalia: libertate și demnitate; Autocefalie și responsabilitate; Autocefalie și comuniune, sau noua serie a Colecției Părinți și Scriitori Bisericești.

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh, Academia Română a primit cu bucurie propunerea de a se implica, prin câțiva dintre membrii săi, în proiectul comun de elaborare a unei lucrări inedite: Istoria monahismului ortodox românesc de la origini până în prezent, proiectată să apară în trei volume.

Misiunea pastorală, caritabilă și culturală a Bisericii Ortodoxe în societatea românească contemporană constituie pentru Preafericitul Părinte Patriarh Daniel o prioritate și o misiune căreia i se dedică cu o impresionantă capacitate de organizare. În acest sens, una dintre marile sale împliniri o constituie ctitorirea Centrului de presă Basilica al Patriarhiei Române (Radio Trinitas, Televiziunea Trinitas, Ziarul Lumina și Agenția de Știri Basilica), instituții mass-media creștin-misionare cu un mare rol în refacerea și întreținerea profilului moral și cultural al societății românești.

Un exemplu de profund realism îl constituie și inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de întemeiere, în anul 2010, a Centrului de Dialog și Cercetare în Teologie, Știință și Filozofie, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, care urmează o inițiativă similară mai veche (2006), întemeierea Centrului de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie și Știință, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și a Centrului de Studii Interdisciplinare în Religie și Știință din cadrul Fundației Solidaritate și Speranță. Toate acestea contribuie la edificarea unui dialog firesc și necesar între teologie și știință, între cultura teologică și cea a umanismului laic.

Cu ocazia aniversării a 60 de ani de viață, viață consacrată studiului și neobositei implicări în slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor, îi dorim sincer Preafericitului Părinte Patriarh Daniel multă sănătate, nemărginite bucurii și bogate împliniri pe calea slujirii înțelepte a Bisericii Ortodoxe Române.

Academician Ionel HAIDUC

Președintele Academiei Române

Comentarii Facebook


Știri recente