Mesajele de condoleanțe adresate de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române la trecerea la Domnul a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Gherasim

ÎPS Arhiepiscop Gherasim – jertfelnic păstor de suflete din ogorul Ortodoxiei neamului românesc

Îndoliatului cler și vrednicilor credincioși ai Arhiepiscopiei Râmnicului,

Am primit, cu multă întristare creștinească, vestea trecerii la cele veșnice a Înaltpreasfințitului Părinte Gherasim Cristea, Arhiepiscopul Râmnicului. Biserica noastră strămoșească pierde, astfel, unul dintre venerabilii ei ierarhi slujitori, care s-a arătat, de-a lungul celor aproape 44 de ani ai pastorației arhierești, ca un om al credinței și al rugăciunii, însă câștigă un ales mijlocitor înaintea Tronului ceresc al Preasfintei Treimi.

Ne luăm, astăzi, rămas bun de la un jertfelnic păstor de suflete din ogorul Ortodoxiei neamului românesc. Reiterând aspectele esențiale din viața sa, am înțeles, încă o dată, că Înaltpreasfințitul Gherasim a rămas mereu, cu aceeași statornicie și înțelepciune, fidel vocației monahale care l-a adus, la vârsta de numai 20 de ani, în obștea monahală a Mănăstirii Cernica, și care a marcat, apoi, întreaga sa viață sacerdotală până la sfârșit. Mulțimea așezămintelor monahale din Eparhia Râmnicului, numărul mare de monahi și monahii cu o viață spirituală aleasă, bogăția patrimoniului mănăstiresc conservat și restaurat, un centru eparhial înnoit și îmbunătățit, edificarea multor biserici parohiale, construirea multor centre sociale și culturale, pregătirea slujitorilor, toate acestea ne vorbesc despre lucrarea misionară aleasă, despre prestigiul și vrednicia Arhiepiscopului Gherasim de la Râmnic.

În acest moment de vremelnică despărțire, clerului și credincioșilor îndoliați le împărtășim, din partea ierarhilor Mitropoliei Ardealului, mângâiere și compasiune, îndemnându-i pe toți să prețuiască și să cultive, cu dragoste și responsabilitate, moștenirea duhovnicească, și patrimonială lăsată de lunga și înțeleapta slujire a arhipăstorului lor.

Însoțim cu pioasă rugăciune trecerea spre cele veșnice a sufletului adormitului robului lui Dumnezeu, arhiepiscopul Gherasim, și avem nădejdea că Domnul îl va rândui cu drepții în Împărăția Sa cea cerească.

Domnul nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să-i răsplătească jertfelnicia și credincioșia celor 99 de ani ai vieții, iar pe cei rămași îndurerați sufletește, cler și credincioși, să vă binecuvânteze și să vă mângâie pe toți.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească !

Pomenirea din neam in neam!

† LAURENȚIU

Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului

______________________________________________________________________________

Vrednic slujitor, păstor și povățuitor al credincioșilor râmniceni

Trecerea la ceruri a părintelui nostru Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, aduce în inimile noastre multă întristare. Păstor al turmei lui Hristos din acest binecuvântat pământ al Olteniei, Înaltpreasfințitul duce cu sine în Împărăția cerurilor solia rugăciunilor noastre, întărite și pecetluite de grija părintească pe care ne-a purtat-o în această viață. Pilda faptelor sale va rămâne de-a pururi vie pentru noi, arhierei, preoți, diaconi, monahi și monahii, cei ce astăzi împlinim lucrarea lui Hristos în Sfânta Sa Biserică. Prin urmare, mutarea sa la Domnul este o pierdere și totodată un câștig pentru noi toți. Pierdere, pentru că pleacă dintre noi un adevărat părinte, și câștig, pentru că am mai dobândit un rugător în ceruri. Pentru toată osteneala împlinită în această viață ca slujitor, păstor și povățuitor al credincioșilor râmniceni, rugăm pe Bunul Dumnezeu să primească sufletul său în Împărăția Sa cea veșnică și să-l așeze laolaltă cu drepții Săi! Veșnică să-i fie pomenirea!

† IRINEU

Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei

______________________________________________________________________________

Mesajul Arhiepiscopiei Timișoarei, la trecerea la cele veșnice a IPS Părinte Gherasim

Vestea plecării la Domnul a Înaltpreasfinției Sale Gherasim Cristea, Arhiepiscopul Râmnicului, ne-a îndurerat și pe noi, ierarhii, preoții și credincioșii Arhiepiscopiei Timișoarei.

Împărtășind durerea Preasfințitului Părinte Episcop-vicar Emilian Lovișteanul, a preoților, a monahilor și a credincioșilor din Arhiepiscopia Râmnicului, transmitem tuturor sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune, împreună cu îndemnul de a prețui și cultiva, cu dragoste și responsabilitate, moștenirea lăsată de rodnica și de înțeleapta slujire a Înaltpreasfințitului Părinte Gherasim, care a slujit lui Dumnezeu și oamenilor până în pragul vârstei patriarhale de 100 de ani.

Veșnică să-i fie pomenirea din neam în neam!

Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timișoarei

______________________________________________________________________________

Înțelept împlinitor al rosturilor vieții bisericești în vremuri de încercări

Cu prilejul trecerii la cele veșnice a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Gherasim al Râmnicului, consemnez în aceste câteva rânduri proverbul nostru românesc: „Nu-i greu să trăiești, ci-i greu să cumpănești”. În limbajul și gândirea Sfinților Părinți purtători de Dumnezeu, acest proverb este formulat în cuvintele: „dreapta socotință” – „via aurea”.

Acest principiu de viață i-a fost sfătuitor în toți anii vieții Înaltpreasfințitului Gherasim pe care i-a dăruit Bunul Dumnezeu Înaltpreasfinției Sale, principiu împodobit de cele înfăptuite, îndeosebi, în slujirea arhierească. A știut să cumpănească împlinirea rosturilor vieții bisericești în vremuri de mari încercări pentru Biserica noastră strămoșească, în perioada de regim comunist-ateu instalat în țara noastră.

Curăția inimii, credința neclintită, smerenia nefățarnică, demnitatea personală sădită în sufletul Înaltpreasfinției Sale de către părinții care l-au născut și crescut, învățăturile primite în școala primară din acele vremuri de aur, iar mai presus de acestea, binecuvântarea lui Dumnezeu l-au ajutat să se realizeze ca persoană – model în trăirea vieții personale și în activitatea chiriarhală. A clădit pe temelia „celor șapte ani de acasă” și pe frica de Dumnezeu care i-a dat înțelepciunea, cum să cumpănească gândurile, cuvintele și faptele potrivit voii lui Dumnezeu.

Rog pe Bunul Dumnezeu să odihnească în pace sufletul Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Gherasim!

† PIMEN

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

______________________________________________________________________________

Preasfințite Părinte Episcop Emilian,

Vestea încetării din viață a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Gherasim ne-a întristat inima, dar, totuși, nu suntem „ca cei care nu au nădejde” (cf. I Tes. 4, 13), știind că moartea este ușă spre eternitate.

Adresându-Vă sincere condoleanțe Preasfinției Voastre, clerului și poporului dreptcredincios din Arhiepiscopia Râmnicului, îl rugăm pe Atotmilostivul Dumnezeu să așeze sufletul celui adormit în ceata drepților.

Cu frățească dragoste în Hristos, Domnul nostru,

† IRINEU,

Arhiepiscopul Alba Iuliei

______________________________________________________________________________

O clară prezență a Duhului Sfânt în lucrarea harnicului arhiereu

Reflectând la viața cea mult zbuciumată a Arhiepiscopului Gherasim al Râmnicului, gândul mă duce la pronia dumnezeiască. Acest om a ajuns arhiereu la o vârstă, totuși, înaintată, la 56 de ani! Primii 15 ani s-au împărțit între Galați, vreo 5, și Râmnic, vreo 10, sub ascultarea celor trei arhierei: Chesarie Păunescu, căruia îi fusese elev cernican, Antim Nica, arhiepiscopul sever, și Iosif, cel cu glas înalt, ondulat artistic, care nu-și dorea nici un ajutor, la anii lui destul de multișori, o parte petrecându-i în cărucior. A ajuns episcop titular la vârsta de 70 de ani, când alții se pensionează, sătui de muncă și năduf. Gherasim arhiereul pășea ca un voinic, cu pas sigur și iute, ca sprinten episcop titular al unei întinse și frumoase eparhii din România, cu trei județe și peste 1000 de parohii, cu 40 de mănăstiri și schituri. Ca să primești putere de la Dumnezeu, ca să ajungi la un secol de viețuire pământească, întru slujire arhierească, de 44 de ani, dintre care 30 ca titular, în același loc, este o clară prezență a Duhului Sfânt în lucrarea harnicului arhiereu al lui Hristos, Gherasim Arhiepiscopul!

† CALINIC

Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului

______________________________________________________________________________

Arhiepiscopul Gherasim – ierarh de tradiție, venerabil prin vârstă și tânăr prin slujire

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Gherasim al Râmnicului Vâlcii a plecat în pelerinajul din lumea noastră trecătoare către cea veșnică, înainte de Intrarea Domnului în Ierusalim și va fi așezat în mormânt, în preajma sărbătorii învierii lui Lazăr, când se pomenește în calendar și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, fost al Râmnicului. La vârsta patriarhilor biblici, cu puțin înainte de a fi devenit centenar ne oferă prilejul rememorării principalelor etape ale vieții închinate de copil Bisericii.

Cu obârșia din zona Bozioru, județul Buzău, a vestitelor centre isihaste conduse de Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, născut în Muntenii Buzăului de Ialomița, școlit în arta meseriilor la Galați, apoi în cea a sfintelor nevoințe monahale la Cernica, sub oblăduirea arhimandritului director Chesarie Păunescu, al cărui ucenic a fost; continuă studiile teologice universitare la București, apoi conduce mai mulți ani obștea Mănăstirii Căldărușani. Devine toiag al bătrâneților venerabilului și sfântului Episcop Chesarie al Dunării de Jos, care-l cheamă și-l promovează, cu aprobarea Sfântului Sinod, în treapta arhieriei, cu titlul Constănțeanul, în anii 70 ai secolului trecut. Este hirotonit în Catedrala arhiepiscopală din Galați prin mâinile părintelui său duhovnic, Episcopul Chesarie, și ale fraților de școală și mănăstire, patriarhul de vie memorie Teoctist, pe atunci mitropolit al Olteniei, Episcopul Antim al Buzăului și Episcopul-vicar Roman Ialomițeanul.

În chip providențial este ales de Dumnezeu și trimis de Episcopul Chesarie să ridice din cripta de la Niculițel moaștele Sfinților Mucenici Zotic, Atal, Filip și Camasie. La Dunărea de Jos și până la „Marea cea mare” din eparhia de atunci, a slujit cu multă evlavie, vioiciune, hărnicie gospodărească și bunătate părintească. Rămâne pentru noi viu în faptele sale slujitoare, în ctitoriile inițiate sau restaurate, în disponibilitatea părintească și frățească și în ne-odihna de a menține atmosfera destinsă și plină de voioșie, atât pentru ierarhi și slujitori, cât și pentru popor. Un ierarh de tradiție, dar mereu receptiv la înnoirile echilibrate și folositoare celor mulți. Veșnica lui pomenire!

† CASIAN

Arhiepiscopul Dunării de Jos

______________________________________________________________________________

IPS Arhiepiscop Gherasim – un neostenit luptător pentru slava Bisericii dreptmăritoare

Preasfințite Părinte Episcop Emilian Lovișteanul.

Preavenerabil Consiliu Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Iubiți credincioși,

Rostul pentru care Dumnezeu ne-a adus pe lume și ne-a înzestrat cu chipul Său este acela de a ne împlini umanul și a ajunge la asemănarea cu El. În drumul vieții noastre pământești suntem loviți de griji, de nevoi, de boli și de problemele cotidiene care ne împresoară. Dumnezeu le-a îngăduit pentru încercarea și pentru mântuirea noastră, însă ajutorul și binecuvântarea cerească nu contenesc să ne fie scut de apărare.

După îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care îi mărturisea ucenicului său Timotei că „lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptății, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea. El, Dreptul Judecător, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit arătarea Lui „(II Tim, 4, 7-8), răposatul în Domnul, vrednicul de pomenire arhiepiscop Gherasim, a fost un neostenit luptător pentru dobândirea vieții celei întru Dumnezeu și pentru slava Bisericii dreptmăritoare, pe care a slujit-o cu devotament. Chipul lui Dumnezeu sădit într-însul a fost mereu actualizat și potențat în încercările vieții sale celei pământești și în grija pe care a arătat-o permanent față de semenii săi. Vârsta venerabilă și bucuria de a sluji Biserica a fost darul lui Hristos pentru fidelitatea cu care L-a slujit și propovăduit în toate calitățile clericale deținute. De numele Înaltpreasfinției Sale sunt legate momentele nașterii unor eparhii și reînvierii altora, așa cum multe monumente istorice din eparhia pe care a arhipăstorit-o nu au fost date uitării prin grija sa. Dar iată că Dumnezeu i-a dăruit viața cea fără de moarte, rânduindu-l în cămările cele cerești.

În aceste triste zile, alături de preoții și credincioșii Banatului de Munte, și Noi ne amintim cu multă recunoștință de vizita și slujirea Înaltpreasfințitului Părinte Gherasim, în istorica eparhie a Caransebeșului, în anul 2008, la Duminica Tomii, hramul catedralei noastre episcopale.

Dumnezeu să răsplătească ostenelile răposatului în Domnul și să-l odihnească în pace cu drepții!

† LUCIAN

Episcopul Caransebeșului

______________________________________________________________________________

Preasfinției Sale,

Preasfințitului Părinte Emilian Lovișteanul,

Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului

Preasfinția Voastră,

Cu durere în suflet am aflat vestea trecerii la cele veșnice a vrednicului de pomenire Părinte Arhiepiscop Gherasim, fostul arhipăstor al venerabilei și istoricei Eparhii a Râmnicului.

Cu inimile cernite de durere, atât în nume personal, cât și în numele clerului de mir, viețuitorilor așezămintelor monahale și binecredincioșilor creștini din Eparhia Oradiei, Vă adresăm sincere condoleanțe și ne rugăm pentru odihna sufletului nobil al vrednicului de pomenire Părinte Arhiepiscop Gherasim al Râmnicului, în lumina Învierii Domnului și asigurăm întregul cler, viețuitorii așezămintelor monahale și binecredincioșii creștini din Eparhia Râmnicului, de smeritele noastre rugăciuni, ale celor din Bihor și Crișana.

Încredințându-Vă de prețuirea și neuitarea pe care, cu scumpătate, le păstrăm în inimile noastre, pentru memoria Vrednicului de pomenire Întâistătător al Eparhiei Râmnicului, ne exprimăm regretul de a nu putea participa direct la prohodirea venerabilului Arhiereu al lui Hristos, datorită programului pastoral-misionar prestabilit, dar sufletește vom fi împreună, în sfântă și pioasă rugăciune.

Veșnica lui pomenire, vrednică de amintire, în veci să fie pomenirea lui!

Cu frățească îmbrățișare în Hristos Domnul,

† SOFRONIE,

Episcopul Ortodox Român al Oradiei

______________________________________________________________________________

IPS Arhiepiscop Gherasim – ctitor și fiu al Bărăganului

Prea Bunul Dumnezeu a rânduit ca, în ziua de pomenire a Sfântului Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei, să-l cheme în rândurile drepților pe Înaltpreasfințitul Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului.

Apărător vajnic al Ortodoxiei, mai ales în perioada comunistă, Înaltpreasfinția Sa a rămas în memoria creștinilor dreptcredincioși ca un blând păstor, totdeauna demn și mereu cu un suflet tânăr.

Cu pioasă aducere aminte, mărturisim că fericitul întru adormire Arhiepiscop al Râmnicului, Înaltpreasfințitul Gherasim, estefiu al Bărăganului. Iar acest apelativ, nu este unul formal. Înaltpreasfinția Sa nu și-a uitat niciodată rădăcinile. Este ctitor a două biserici din localitatea Sa natală, Munteni Buzău din județul Ialomița, dar și părinte spiritual al mai multor credincioși și preoți din Eparhia noastră.

Întotdeauna, cu multă dragoste, Înaltpreasfinția Sa a răspuns tuturor invitațiilor Noastre, participând la diferite evenimente importante pentru Episcopia Sloboziei și Călărașilor. Se cuvine să rememorăm binecuvântarea pe care Eparhia noastră a primit-o, în luna noiembrie a anului 2011, când, prin grija vrednicului de pomenire, Înalpreasfințitul Gherasim, moaștele Sfântului Grigore Decapolitul au poposit în Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia și în vechea vatră de credință a Bărăganului, Mănăstirea Sfinții Voievozi din Slobozia.

Rugăm pe Dumnezeu, Cel în Treime slăvit, să-I facă locaș în Împărăția Cerurilor pentru sufletul vrednicului de pomenire, Înaltpreasfințitul Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului!

Dumnezeu să îl odihnească cu drepții.

† VINCENȚIU

Episcopul Sloboziei și Călărașilor

______________________________________________________________________________

ÎPS Arhiepiscop Gherasim – Ierarhul cărturar și bun chivernisitor al istoricei eparhii a Râmnicului

Prea Sfinția Voastră,

Prea Venerat Consiliu Eparhial,

Am aflat cu profundă durere trecerea la cele veșnice – la venerabilă vârstă de 99 de ani – a celui ce a fost întâistătătorul eparhiei Râmnicului, arhiepiscopul Gherasim Cristea.

Înzestrat de Dumnezeu cu alese daruri, de tânăr a simțit chemarea Domnului de a-i sluji ca monah, ca preot și mai apoi ca arhiereu vreme de peste 60 de ani.

Vlădica Gherasim a fost un ierarh dârz, un bun gospodar, un om cu suflet mare, iubitor de cele sfinte, jertfelnic și rugător, iar pentru aceste virtuți ale sale Dumnezeu l-a hărăzit cu lungime de zile facându-1 să ajungă la vârsta patriarhilor biblici.

El lasă în urmă un nume bun, chipul unui păstor duhovnicesc ce cu dragoste și-a săvârșit slujirea arhierească, al unui ierarh cărturar și bun chivernisitor al istoricei eparhii a Râmnicului.

Acum la ceasul despărțirii de aici din Dobrogea de nord – unde în 1971 și-a început slujirea arhierească – împreună cu clerul și credincioșii tulceni îi aducem un pios omagiu rugând pe Dumnezeu să-i așeze sufletul întru lumina cea pururea fiitoare a slavei Sale, iar pe fiii săi duhovnicești să-i întărească și să-i mângâie.

Dumnezeu să-l ierte. Veșnica lui pomenire.

† VISARION

Episcopul Tulcii

______________________________________________________________________________

Arhiereul Gherasim cel făcător de bine

Preasfinției Sale,

Preasfințitului Părinte Emilian Lovișteanul,

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului

Preasfinția Voastră,

Cu întristare am aflat de trecerea la cele veșnice a părintelui și fratelui nostru împreună slujitor Gherasim Arhiepiscopul Râmnicului.

Unind condoleanțele noastre la doliul clerului și credincioșilor din Arhiepiscopia Râmnicului, Îl rugăm pe Domnul iubirii nemărginite să dăruiască robului Său Arhiereul Gherasim, iertare, pace și liniște în veșnicia Sa. Nutrim nădejdea că, prin îndelunga slujire a Bisericii lui Hristos, prin multele daruri duhovnicești și sfințitoare pe care multora le-a împărtășit, Arhiereul Gherasim cel făcător de bine în viața sa pământească și mărturisitor al Domnului celui Înviat, va primi veșnicia întru fericire.

Împreună cu toți membrii clerului și cu credincioșii din eparhia noastră, Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos, Cel înviat din morți, să odihnească sufletul robului Său, Arhiereul Gherasim, în lumina cea neînserată a Împărăției Sale, unde drepții ca luminătorii strălucesc, și să mângâie pe toți cei care sunt întristați de plecarea sa dintre noi.

Veșnica lui pomenire, din neam în neam!

† SILUAN

Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

______________________________________________________________________________

Călugăr râvnitor și păstor jertfelnic

Preasfinției Sale,

Preasfințitului Părinte Emilian Lovișteanul,

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului

Preasfinția Voastră,

Cu profundă tristețe am aflat de trecerea la cele veșnice a părintelui și fratelui nostru împreună slujitor, Gherasim Arhiepiscopul Râmnicului.

Îndelungata și rodnica sa slujire pastorală rămâne pentru noi o pildă grăitoare, nădăjduind că Hristos îl va răsplăti cu bogatele Sale daruri cerești, iar pe noi cei rămași în misiunea Bisericii Sale dreptmăritoare, ne va ajuta să urmăm modelul său de călugăr râvnitor și păstor jertfelnic.

În numele preoților și credincioșilor din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, transmitem condoleanțele noastre Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Râmnicului, rugându-L pe Mântuitorul Hristos, Cel înviat din morți, să odihnească sufletul robului Său, Gherasim Arhiepiscopul, în lumina, pacea și bucuria Împărăției Sale.

Veșnica lui pomenire, din neam în neam!

† MACARIE

Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

______________________________________________________________________________

Arhiepiscop plin de zel pastoral și cultural

Înaltpreasfințitul Părinte Gherasim a făcut din viața sa o sărbătoare, iar din sărbătoare o viață (în sensul complex și frumos al cuvântului). O viață de om în slujba Bisericii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Monah râvnitor, stareț harnic și chivernisitor, arhiereu-vicar ascultător și întru toate binevoitor, Episcop și Arhiepiscop plin de zel pastoral-misionar și cultural-filantropic, Înaltpreasfințitul Părinte Gherasim și-a pus amprenta credinței, nădejdii și dragostei în toate locurile unde a slujit și a lucrat spre slava lui Dumnezeu, a Bisericii Sale și bucuria păstoriților.

† EMILIAN LOVIȘTEANUL

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului

______________________________________________________________________________

MESAJ DE CONDOLEANȚE la mutarea în veșnicie a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Gherasim Cristea al Râmnicului, adresat clerului și credincioșilor Arhiepiscopiei Râmnicului

În aceste momente, când Ortodoxia românească a îmbrăcat veșminte de doliu, suntem alături de Preasfințitul Părinte Episcop Emilian Lovișteanul, de clerul și credincioșii Arhiepiscopiei Râmnicului, exprimându-ne tristețea și durerea la mutarea din această viață a Înaltpreasfințitului Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, ierarh venerabil al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vrednic păstor al uneia dintre cele mai apreciate eparhii. La ceas de vremelnică despărțire, ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru odihna sufletului său în lumina și pacea Preasfintei Treimi, împreună cu vrednicii slujitori ai Bisericii lui Hristos din toate timpurile.

Veșnică să-i fie pomenirea!

† IOACHIM BĂCĂUANUL,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

(Sursă: arhiram.ro)

Comentarii Facebook


Știri recente