Mesaj la întronizarea noului Patriarh al Bulgariei

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul întronizării Preafericitului Părinte Neofit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare (24 februarie 2013):

Preafericirea Voastră,

Iubiți frați întru Arhierie,

membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare,

Onorată asistență,

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,

să ne bucurăm și să ne veselim întru ea” (Psalm 117,24)

Cu multă bucurie în Hristos Domnul, Biserica Ortodoxă Română a luat cunoștință despre alegerea Preafericirii Voastre în demnitatea de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Bulgare. Suntem pe deplin încredințați că veți fi un vrednic urmaș al celui întru veșnică pomenire Patriarhul Maxim, care a cultivat legături frățești și de prietenie cu toate Bisericile Ortodoxe Surori, timp de patruzeci de ani.

Slujirea de conducător al Bisericii Ortodoxe Bulgare, la care ați fost chemat prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, înseamnă o înaltă demnitate și o mare responsabilitate pastorală pentru Biserica Ortodoxă a poporului bulgar. Desigur, în această lucrare, ajutorul vine, în primul rând, de la Iisus Hristos, Marele Arhiereu (Cf. Evrei 4, 14), Capul Bisericii și Mântuitorul lumii. El ne cheamă pe toți slujitorii Bisericii Sale, acum, la începutul unui nou secol și mileniu creștin, să aducem mărturia noastră comună panortodoxă, prin cuvânt și faptă, într-o lume instabilă și dezorientată spiritual. De aceea, e nevoie de multă cooperare între toate Bisericile Ortodoxe Surori.

Cu multă bucurie, dorim ca Hristos Domnul, „Păstorul și episcopul sufletelor noastre” (I Petru 2, 25), să lumineze lucrarea Preafericirii Voastre de Patriarh pentru a aduce roade bogate, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii pe care o păstoriți și al Ortodoxiei întregi.

Prin mesajul nostru frățesc, transmis de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, ierarhii, clerul și credincioșii Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române exprimă bucuria lor de a fi părtași la această mare sărbătoare a Bisericii Ortodoxe Bulgare și a Ortodoxiei sobornicești.

În numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului și poporului român dreptcredincios, Vă dorim ani mulți și binecuvântați, Preafericirea Voastră!

Cu frățească dragoste în Hristos și multă prețuire,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente