Mesaj la întronizarea noului Mitropolit Primat al Bisericii Ortodoxe Ucrainene

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat Preafericitului Părinte Onufrie, Mitropolitul Kievului și al întregii Ucraine, cu ocazia întronizării ca Mitropolit Primat al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Kiev, 17 august 2014:

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte ONUFRIE,

Mitropolitul Kievului și al întregii Ucraine

Preafericirea Voastră,

Preaiubit frate întru Hristos și coliturghisitor,

Vă felicităm călduros cu prilejul întronizării Preafericirii Voastre ca Mitropolit al Kievului și întregii Ucraine, spre binele tuturor ortodocșilor din Ucraina, pe care îi păstoriți împreună cu Sfântul Sinod.

În acest moment binecuvântat, privind la chemarea sfântă (cf. 1 Corinteni 1, 9) pe care Hristos Domnul V-a adresat-o și apreciind activitatea pe care ați împlinit-o până în prezent, avem speranța că veți păstori cu multă dăruire de sine Biserica Ortodoxă din Ucraina, pe calea păcii, a comuniunii frățești și a cooperării practice pentru binele Bisericii și al Țării.

În efortul de renaștere al Bisericii Ortodoxe din Ucraina, după deceniile de persecuții comuniste împotriva Bisericii, o atenție specială a fost acordată în ultimii ani cultivării relațiilor cu Bisericile Ortodoxe surori, în special cu cele din imediata vecinătate, cum este Biserica Ortodoxă Română, în duhul Sfinților Petru Movilă și Paisie Velicicovski. Delegații Patriarhiei Române care au participat la diferite evenimente importante din viața Bisericii Ortodoxe din Ucraina au fost primiți cu multă bucurie de către ierarhii, clerul și credincioșii ucraineni. De asemenea, credincioșii ortodocși ucraineni care trăiesc azi în România se bucură de atenția părintească a Patriarhiei Române și de sprijinul frățesc al eparhiilor ortodoxe române. Sperăm că și în viitor va continua buna cooperare între Bisericile noastre, mai ales în domeniul teologiei și al culturii ortodoxe.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, având drept călăuză Sfânta Scriptură și învățăturile Sfinților Părinți, veți putea îndruma cu multă râvnă și înțelepciune, în dreapta credință, atât pe oamenii simpli, cât și pe intelectuali, pe vârstnici și pe tineri, pe toți cei care au nevoie de sfatul și binecuvântarea Preafericirii Voastre.

Cu multă bucurie, Vă dorim deplină sănătate și mult ajutor de la Hristos Domnul, Capul Bisericii și Mântuitorul lumii, în toată lucrarea pastorală a Preafericirii Voastre.

Întru mulți și fericiți ani, Preafericirea Voastră!

Cu frățească dragoste în Hristos,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

***

Слово Блаженнейшего Даниила, Патриарха ÐумынÑкой ПравоÑлавной Церкви, Ñлучаем интронизации Блаженнейшего ОнуєриÑ, митрополита КиевÑкого и вÑÐµÑ Ð£ÐºÑ€Ð°Ð¸Ð½Ñ‹, Киев, 17 авгуÑта 2014 г

Его БлаженÑтву,

Блаженнейшему ОÐУФÐИЮ,

Митрополиту КиевÑкому и вÑÐµÑ Ð£ÐºÑ€Ð°Ð¸Ð½Ñ‹

Ваше БлаженÑтво,

Возлюбленный о ХриÑте Ñобрат и ÑоÑлужитель!

Сердечно поздравлÑÑŽ Ð’Ð°Ñ Ñлучаем Вашей интронизации как Митрополита КиевÑкого и вÑÐµÑ Ð£ÐºÑ€Ð°Ð¸Ð½Ñ‹, на благо вÑех правоÑлавных Украины, которых Ð’Ñ‹, вмеÑте Ñ Ð¡Ð¾Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ архиереев, окормлÑете.

Ð’ Ñтот благоÑловенный день, Ð²Ð·Ð¸Ñ€Ð°Ñ Ð½Ð° Ваше ÑвÑтое призвание (1 Коринт. 1, 9) от ХриÑта ДоÑпода и выÑоко Ñ†ÐµÐ½Ñ Ð’Ð°ÑˆÑƒ прошлую паÑÑ‚Ñ‹Ñ€Ñкую деÑтельноÑÑ‚ÑŒ, имею надежду, что Ð’Ñ‹ будете окормлÑÑ‚ÑŒ УкраинÑкую ПравоÑлавную Церковь Ñ Ñ‚Ð¾Ð¹ же ÑамоотверженноÑтью, на путь мира, братÑкого Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ñєєективного ÑотрудничеÑтва, во благо Церкви и ОтечеÑтва.

Ð’ нелегком процеÑÑе Ð²Ð¾Ð·Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð£ÐºÑ€Ð°Ð¸Ð½Ñкой ПравоÑлавной Церкви, поÑле многих деÑÑтилетий коммуниÑтичеÑких гонений, оÑобенное внимание было уделено, за поÑледние годы, развитию отношений Ñ ÑоÑедними ПравоÑлавными Церквами, Ñреди которых чиÑлитÑÑ Ð¸ ÐумынÑÐºÐ°Ñ ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¾ÑÐ»Ð°Ð²Ð½Ð°Ñ Ð¦ÐµÑ€ÐºÐ¾Ð²ÑŒ, в духе ÑвÑÑ‚Ñ‹Ñ… Петра Могилы и ПаиÑÐ¸Ñ Ð’ÐµÐ»Ð¸Ñ‡ÑковÑкого. Делегаты ÐумынÑкого Патриархата, которые принимали учаÑтие в важных мероприÑтиÑÑ… УкраинÑкой ПравоÑлавной Церкви, вÑегда принималиÑÑŒ Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð¹ радоÑтью и гоÑтеприимÑтвом украинÑкими иерархами, клириками и верующими. Также, украинÑкие правоÑлавные верующие, которые проживают ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð² Ðумынии, чувÑтвуют отечеÑкую заботу ÐумынÑкой Патриархии и братÑкую поддержку румынÑких епархиÑÑ…. ÐадеемÑÑ, что добрые Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ нашими Церквами продолжатÑÑ, оÑобенно в облаÑÑ‚ÑÑ… богоÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð¸ правоÑлавной культуры.

С помощью Бога, Ð¸Ð¼ÐµÑ Ð¡Ð²Ñщенное ПиÑание и учение СвÑÑ‚Ñ‹Ñ… Отцов в качеÑтве путеводителей, Ð’Ñ‹ Ñ Ð¼ÑƒÐ´Ñ€Ð¾Ñтью и ревноÑтью Ñможете наÑтавлÑÑ‚ÑŒ в правой вере проÑÑ‚Ñ‹Ñ… верующих и интеллигенцию, Ñтарых и молодых, одним Ñловом вÑех тех, которые нуждаютÑÑ Ð² Вашем Ñовете и благоÑловлении.

С огромной радоÑтью желаем Вам доброго Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ Ð¸ помощи от ХриÑта ДоÑпода, Длавы Церкви и СпаÑÐ¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¼Ð¸Ñ€Ð°, во вÑем Вашем паÑÑ‚Ñ‹Ñ€Ñком Ñлужении.

ÐœÐ½Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð¸ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð’Ð°Ð¼ лета, Ваше БлаженÑтво!

С братÑкой о ХриÑте любовью,

† ДÐÐИИЛ

Патриарх ÐумынÑкой ПравоÑлавной Церкви

Comentarii Facebook


Știri recente