Mesaj de mulțumire al Patriarhului Kiril al Moscovei și al întregii Rusii adresat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Preafericirii Sale,

Preafericitului Daniel,

Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericirea Voastră,

Iubit frate întru Hristos și coliturghisitor,

Din inima plină de dragoste vă adresăm cuvinte de recunoștință pentru rugăciunile Preafericirii Voastre, precum și pentru urările de bine exprimate cu ocazia alegerii și întronizării noastre pe Tronul patriarhal de la Moscova. Luând asupra noastră greutatea crucii slujirii patriarhale, avem nevoie în mod deosebit de susținerea frățească a [Preafericirii] Voastre. Am simțit această susținere și în minutele emoționante ale întronizării noastre ca Patriarh, printre participanții căreia am văzut, cu bucurie, pe distinșii reprezentanți ai Sfintei Biserici Române, sosiți cu binecuvântarea [Preafericirii] Voastre. Comunicarea cu ei în cadrul săvârșirii comune a Dumnezeieștii Liturghii a fost o mărturie a unității Bisericii Ortodoxe a lui Hristos, spre întărirea căreia dorim să lucrăm, împreună cu Preafericirea Voastră.

Vom depune toate eforturile pentru ca prin [buna] înțelegere și unitate a sfintelor lui Dumnezeu Biserici să se manifeste în lume frumusețea și slava Ortodoxiei, iar toate greutățile care apar să fie surmontate prin intermediul dialogului pașnic și frățesc [iubitor].

Dorind Preafericirii Voastre pace statornică, sănătate și plinătate a darurilor de la Dumnezeu, vă îmbrățișăm cu dragoste frățească în Hristos Iisus, Domnul nostru.

SS/Kiril,

Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

Comentarii Facebook


Știri recente