Mesaj de felicitare adresat Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, cu ocazia zilei de naştere

Mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României cu prilejul aniversării zilei de naştere a Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, 29 februarie 1940:

Bucureşti, 28 februarie 2015

Sanctităţii Sale BARTOLOMEU,

Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă,

Patriarh Ecumenic

Sanctitatea Voastră,

Vă felicităm călduros cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 75 de ani, încredinţându-Vă de frăţeasca noastră dragoste în Hristos şi de multa preţuire pentru bogata lucrare pastorală şi misionară a Sanctităţii Voastre, desfăşurată în slujba Sfintei Biserici a Constantinopolului şi a Ortodoxiei întregi.

Personalitatea proeminentă a Sanctităţii Voastre, ca fidel şi activ ascultător al rugăciunii Domnului Hristos „ca toţi să fie una” (Ioan 17:21), este binecunoscută şi apreciată în întreaga lume. Dornic de-a mărturisi Ortodoxia la nivel internaţional sunteţi totodată şi neobosit susţinător al eforturilor de apropiere pe plan intercreştin şi interreligios, precum şi promotor al demnităţii persoanei umane şi al valorii întregii creaţii a lui Dumnezeu.

În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului şi al credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, Vă adresăm calde şi fraterne urări de sănătate şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să reverse asupra Sanctităţii Voastre darurile Sale cele bogate !

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

Cu aleasă preţuire şi frăţească dragoste în Hristos Domnul,

† D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente