Mesaj adresat domnului muzicolog Viorel Cosma la împlinirea a 90 de ani de viață

La împlinirea a 90 de ani de viață, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat domnului Viorel Cosma (n. 30 martie 1923) următorul mesaj:

În onoarea profesorului Viorel Cosma,

„Patriarhul muzicologiei românești”

Viața culturală românească este marcată, la începutul de primăvară a acestui an, 2013, printr-un eveniment de însemnătate deosebită: maestrul Viorel Cosma, o mare personalitate a muzicii și culturii noastre este sărbătorit la aniversarea a nouă decenii de viață.

Roadele bogate ale unei activități diverse și îndelungate îndreptățesc pe deplin cinstirea publică deosebită pe care o îndreptăm către cel pe care vrednicul de pomenire Patriarh TEOCTIST îl onora, în anul 2003, cu înaltul supra-nume de „Patriarh al muzicologiei Românești„.

Venit pe lume în Banat, la Timișoara, în 30 martie 1923, Viorel Cosma s-a consacrat unei aprofundate formații muzicale, începând din orașul natal și contiuând la Craiova, București și în Germania, la Erlangen-Nürenberg.

A avut ca dascăli și mentori o suită impresionantă de personalități ale domeniului printre care Sabin Drăgoi, Nelu Ionescu, Mihail Jora, Marțian Negrea, Dimitrie Cuclin, Dumitru D. Botez, George Georgescu, Constantin Silvestri, Theodor Rogalski și Martin Runke.

A desfășurat apoi o îndelungată carieră didactică, de peste cinci decenii, mai ales la Academia de Muzică din București, dar și la alte instituții din țară și străinătate, precum Universitatea Hyperion sau Conservatorul Alberto della Pergolla.

Cariera Domniei Sale a îmbrățișat, concomitent, și alte domenii de specialitate, de la muzicologie și critică muzicală, până la lexicografie și activitate dirijorală, dăruind muzicii românești 104 cărți și 3500 de articole, studii și eseuri, care alcătuiesc, întreolaltă, o operă impresionantă atât prin întindere, cât și prin bogăția și profunzimea de conținut.

Cercetările sale s-au concentrat în lucrările de muzicologie fundamentală referitoare la figuri reprezentative de muzicieni, cărturari și creatori precum Dimitrie Cantemir, Nicolae Filimon, Ciprian Porumbescu, Gavriil Musicescu, Eusebie Mandicevschi, Ion Vidu, Teodor Burada, George Enescu și alții.

Dintre cercetările și abordările sale de istorie a muzicii românești amintim, spre exemplu, pe cele consacrate tradițiilor nostre muzicale, primordial bisericești: Aspecte ale culturii muzicale pe teritoriul României între secolele XIV-XVII; Mențiuni istorice românești privitoare la interpretare în muzica bizantină (secolele XIV-XVIII); Cultura muzicală românească în epoca Renașterii; Manuscrise muzicale românești în Biblioteca Conservatorului din București; Școala muzicală de la Putna. Antologhionul mss. 56/544/576 de la Putna; Două milenii de muzică pe pământul României ș.a.

Maestrul Viorel Cosma este, de asemenea, autorul unei monumentale sinteze în zece volume și peste 2800 de pagini, intitulată Muzicieni din România, amplu lexicon în care figurează circa 1500 de muzicieni români, compozitori, muzicologi, critici muzicali, profesori, folcloriști, editori și copiști, dintre care peste 250 sunt consacrați muzicieni bizantiniști, istorici, muzicologi, profesori, creatori de psaltichie, compozitori de cântări corale bisericești, traducători și ostenitori care au contribuit la „românirea” muzicii bisericești de origine bizantină și la permanenta îmbogățire a repertoriului muzicii religioase.

Mulți dintre aceștia au fost ierarhi, preoți, diaconi, cântăreți, ieromonahi, ierodiaconi, monahi și monahii, cărora li s-au adăugat, mai apoi, muzicieni, profesori universitari și secundari, compozitori și dirijori care au abordat, în afara muzicii laice, și compoziția și interpretarea de partituri corale cu tematică religioasă.

Viorel Cosma se bucură de o remarcabilă recunoaștere pe plan național și internațional, ca membru în reputate foruri muzicale precum Societățile de muzicologie din Basel, Paris, Halle sau Varșovia, activitatea Domniei Sale înregistrând colaborări la o serie prestigioase lucrări de sinteză sau manifestări științifice, precum și primiri de numeroase și înalte distincții europene și românești.

Subliniem faptul că aprecierea deosebită de care maestrul Viorel Cosma se bucură din partea Bisericii Ortodoxe Române s-a exprimat, la cel mai înalt nivel, prin acordarea, în anul 2003, a Crucii Patriarhale, iar, recent, la data de 28 martie 2013, a Ordinului Sfinții Împărați Constantin și Elena – al Patriarhiei Române.

La împlinirea a 90 de ani de viață, deodată cu aceste expresii de înaltă apreciere, îi adresăm maestrului Viorel Cosma călduroase urări de sănătate și de continuare rodnică a activității căreia i-a consacrat, în mod pilduitor, întreaga sa energie creatoare.

Întu mulți și fericiți ani, Maestre!

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente