Mesaj adresat cu ocazia întronizării Patriarhului Antiohiei și al întregului Orient

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu ocazia întronizării Preafericitului IOAN al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, Damasc, 10 februarie 2013:

Preafericirea Voastră Părinte Patriarh IOAN

al Antiohiei și al întregului Orient,

preaiubit frate în Hristos Domnul și coliturghisitor ,

Alegerea Preafericii Voastre ca Patriarh al Antiohiei și al întregului Orient a fost primită de ierarhii, clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, cu mare bucurie duhovnicească. Prin lucrarea harului Preasfântului Duh, prin care toate cele bune se împlinesc, Vi s-a încredințat spre păstorire poporul dreptcredincios din cuprinsul venerabilei Patriarhii apostolice a Antiohiei – Biserică binecuvântată cu mulțime de mari sfinți martiri, ierarhi, monahi, teologi și misionari.

Suntem încredințați, Preafericirea Voastră, că bogata experiență pe care o aveți în mediul teologic academic, la Universitatea din Balamand, și pe plan internațional, ca păstor al credincioșilor ortodocși de limbă arabă din Europa, Vă va fi de mare folos în contextul încercărilor dificile prin care trec în această perioadă creștinii din Orientul Mijlociu.

De-a lungul secolelor, relațiile frățești dintre Bisericile noastre Ortodoxe surori s-au dezvoltat permanent, mai ales în vremurile dificile din istoria acestora. Bunele relații frățești au consolidat mărturia comună, manifestată în unitatea dogmatică, canonică și de cult, precum și solidaritatea, prin cooperarea practică, mai ales în păstrarea și promovarea identității spirituale și culturale a creștinilor ortodocși de limbă arabă. De aceea, este de datoria noastră să continuăm și să aprofundăm în prezent aceste legături dintre Bisericile noastre Ortodoxe surori, mai ales în această perioadă de profunde și rapide transformări din societatea contemporană. De-a lungul vremii, creștinii ortodocși din cuprinsul Patriarhiei Antiohiei au avut mult de suferit, dar au rezistat și au păstrat cu fidelitate credința primită de la Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Suntem încredințați că dacă promovăm constant „unitatea Duhului în legătura păcii” (Efeseni 4, 3), Dumnezeu ne va ajuta să dăm împreună mărturie creștină de pace și cooperare spre binele comun.

De aceea, ne rugăm Domnului Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) și „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) să Vă dăruiască ajutorul Său în slujirea atât de importantă și plină de responsabilitate ca Întâistătător al Patriarhiei Antiohiei și a întregului Orient și în călăuzirea pe calea mântuirii a poporului care Vi s-a încredințat spre păstorire.

La acest început de drum al slujirii patriarhale a Preafericirii Voastre, Vă felicităm și Vă dorim ani mulți și binecuvântați!

Cu frățească dragoste în Iisus Hristos și aleasă prețuire,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente