Mazilirea Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu

La început de 1714, domnitorul Țării Românești se pregătea de nuntă. Prințul Radu Brâncoveanu trebuia să ia în căsătorie pe Maria, fiica lui Antioh Cantemir, iar această alianță matrimonială primise acordul Porții Otomane. În luna martie, familia domnească a fost greu încercată de moartea domniței Stanca, fiica cea mare a voievodului. După doar câteva zile, în Săptămâna Luminată, Vodă Brâncoveanu era mazilit. Începea astfel drumul către martiriu.

Mazilirea lui Con­stan­tin Brânco­vea­nu era pre­gă­tită. Turcii ti­clu­iau doar momentul prielnic, ast­­fel încât să-l prindă pe dom­ni­­­torul român, cunoscut fiind fap­tul că avea un aparat infor­ma­tiv dezvoltat și un sprijin extern dincolo de munți. Dacă prin­dea de veste, chiar și un avans de câteva ore i-ar fi fost suficient să se refugieze, domeniul său de la Sâmbăta fiind pregătit să-i ofere salvgardare în Sfântul Imperiu Roman de națiune germană, în cadrul căruia purta titlul nobiliar de conte. Ținând cont de acest aspect, marele vizir Ali Pașa l-a trimis în Țara Românească pe capugiul Mus­ta­fa aga, care îi era prieten domni­to­rului, cu misiunea clară de a-l de­trona și captura pe Brânco­vea­nu. Mo­men­tul ajungerii la București a fost Săptămâna Pa­ti­milor, când dom­nitorul, îndoli­at de pier­de­rea fiicei, va fi fost prins cu slujbele bisericești.

Un avertisment ignorat

Interesant este că, deși ma­rele vizir a pregătit această ma­zi­lire în mare taină, domnitorul Constantin Brâncoveanu a fost totuși avertizat, printr-un concurs de împrejurări. Anton Ma­ria del Chiaro descrie cum un grec, prieten al domnitorului, a aflat cele puse la cale: „Un turc din familia caimacamului din Constantinopol, îmbolnăvin­du-se, fu vizitat de un prieten, secretar al Vizirului. Discutând de noutățile zilei, secretarul îm­păr­tă­șește bolnavului, între altele, că Vlach-beiul (Principele Vala­hiei) a fost declarat rebel, și în scurt timp va fi adus la Con­stan­tinopol cu familia sa, iar imen­sele sale avuții vor fi depuse în tezaurul Sultanului. Rămase numai desemnarea capugiului pentru executarea ordinului. La această mărturisire a fost de fa­ță și medicul turcului, doctorul Antonio Corect, care a trăit în Valahia acum câțiva ani și care mi-a declarat că a studiat la Roma și cunoaște limbile latină și greacă. Doctorul se prefăcu a nu băga în seamă convorbirea dintre turci și prepara un medicament pentru bolnav. Ieșind de la bolnav, găsi pe celălalt grec, amicul său, căruia îi împărtăși tot ce auzise, conjurându-l a nu destăinui numele său. Acesta scrise în toată graba lui Brâncoveanu, informându-l de toate cele puse la cale pentru a lua măsurile necesare, situația sa fiind foarte gravă”. Para­do­xal, sfetnicii domnești, printre care și devotatul boier martir Ia­na­che Văcărescu, auzind veștile din scrisoarea trimisă domnitorului, au considerat că „grecul, neavând bani de sărbători, s-a servit de acest pretext ipocrit și zelos, ca să stoarcă bani”. Dom­nitorul și miniștrii săi tocmai fuseseră înștiințați de marele vizir că pot trimite după mi­rea­să la Constantinopol și pot pre­găti nunta cu aleasă pompă dom­nească. Având asigurată această aparentă liniște din partea turcilor și ținând cont de fapt că agenții săi din capitala Imperiului Otoman nu i-au confirmat știrea, domnitorul nu i-a dat crezare. Doamna Maria însă considera că o astfel de veste trebuia să aibă un fundament real și propunea să se retragă cu toții pentru o perioadă la Târgoviște, oraș îndepărtat de granița cu turcii, de unde ar fi putut trece munții cu ușurință.

Mai multe informații în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente