Mântuitorul ne cheamă să ne eliberăm de robia păcatului: Episcopul vicar Ieronim Sinaitul

În cuvântul legat de Pilda celor poftiți la Cină, Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul a spus duminică la Catedrala Patriarhală că Hristos Domnul ne cheamă să ne eliberăm de „robia păcatului prin ceea ce tot El a instituit în lumea aceasta: prin Taina iertării păcatelor”.

Păcatul ne robeşte

Episcopul vicar patriarhal a amintit că păcatul ne face robi, iar libertatea se dobândeşte în Hristos.

„Să luăm aminte la noi înșine”, a îndemnat Preasfinţia Sa „și să ne punem în orânduială viața în așa fel încât să ne împăcăm cu Dumnezeu”.

El a explicat că „libertatea noastră este o una finită”, iar adevărata libertate se descoperă în Evanghelia Mântuitorului.

Taina Împărăţie Cerurilor începe în Biserică

Totodată, Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul a evidenţiat Taina Împărăţiei lui Dumnezeu începe în Biserică:

„Dacă dintâi oamenii au căzut, acum iată Dumnezeu, Cel ce a hotărât dintru început ca să fie zdrobit capul șarpelui, acum se arată în Iisus Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru noi și pentru a noastră mântuire; Dumnezeu întrupat Care să ne grăiască nouă Evanghelia, să ne cheme la Taina cea mare a Împărăției lui Dumnezeu, taină care începe în Sfânta Biserică pe care Hristos Mântuitorul a întemeiat-o”, a spus Preasfinţia Sa potrivit Radio Trinitas.

Evanghelia duminicală

Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; şi a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că, iată, toate sunt gata! Şi au început toţi, câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor şi trebuie să ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă.

Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci şi pe neputincioşi, şi pe orbi şi pe şchiopi adu-i aici. Şi slujitorul a zis: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, şi tot mai este loc.

Şi a zis stăpânul către slujitor: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea. Ev. Luca 14, 16-24

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente