Maica Domnului – de la moarte la Viață

Biserica Ortodoxă cinstește la 15 august Adormirea Maicii Domnului. Cu acest prilej, în cele ce urmează vă prezentăm articolul Maica Domnului – de la moarte la Viață, publicat în Ziarul Lumina din data de 2 august 2008, semnat de pr. asist. Silviu TUDOSE:

„Ceea ce ai născut Viața, la viața cea fără de moarte ai trecut, prin cinstită Adormirea ta, înconjurându-te Îngerii, Domniile și Puterile, Apostolii, Proorocii și toată făptura; iar Fiul tău a primit cu preacuratele Sale mâini sufletul tău cel fără de prihană, Fecioară-Maică, dumnezeiască Mireasă.” (stihiră din Laudele praznicului Adormirii Maicii Domnului)

***

În Biserica Ortodoxă, trecerea la cele veșnice a Maicii Domnului este numită „Adormire”, sugerând, parcă, mai degrabă că a fost vorba de un somn trecător decât de o moarte reală și evidentă. Acest lucru ne poate duce cu gândul la presupunerea că Maica Domnului n-ar fi cunoscut moartea, ci ar fi fost direct ridicată la ceruri de Fiul său Cel iubit, mai ales că în ea nu rămăsese nici o urmă a păcatului, și cel strămoșesc fiind curățit în momentul Buneivestiri. Mai mult, cunoaștem, în istoria sfântă, cazuri de oameni aleși și drepți înaintea lui Dumnezeu care nu au cunoscut moartea și au fost învredniciți de o mutare minunată la cele nestricăcioase. Este cazul Sfântului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul sau al lui Enoh. Așadar, din moment ce ei au primit acest dar din partea lui Dumnezeu, cum de ceea ce „a născut Viața” și este „mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii” nu a primit aceeași răsplată? Explicația cea mai întâlnită și care poate fi oricând suficientă este legată de faptul că Fecioara Maria nu poate fi despărțită nicicum de Fiul său. În deplină ascultare față de Acesta, participă la Răscumpărarea pe care o împlinește pentru întreg neamul omenesc. Dacă Mântuitorul Iisus Hristos este Noul Adam, Maica Domnului își asumă rolul de Noua Evă. Dacă Însuși Ziditorul lumii, Cuvântul lui Dumnezeu, a murit și a înviat, Maica Domnului nu putea să nu se supună și ea morții, cunoscând, ulterior, și învierea, prin ridicarea cu trupul la cer, când Fiul „a primit cu preacuratele Sale mâini sufletul său cel fără de prihană”. De aceea, în icoanele Adormirii Maicii Domnului, Mântuitorul poartă în brațe un copil înfășurat în scutece, care seamănă izbitor de mult cu Pruncul Iisus din icoana Nașterii. Este reprezentarea sufletului Maicii Sale, purtat pe brațe, ca un gest de recunoștință față de cea care L-a purtat în pântece. Așadar, Maica Domnului nu putea refuza moartea, chiar dacă era Maica Vieții. Asemenea Fiului ei, după mărturia Sfinților Părinți, a înviat din morți, așezându-se de-a dreapta Împăratului ceresc, împlinindu-se astfel proorocia lui David, care cânta în psalmii săi: „Scoală-Te, Doamne, întru odihna Ta, Tu și chivotul sfințeniei Tale” (Psalm 131, 8).

Comentarii Facebook


Știri recente