Lumea s-a înstrăinat de voia lui Dumnezeu, spune Episcopul Italiei. Ce principii biblice recomandă?

La început de an, Episcopul Siluan al Italiei a analizat activitatea pastorală la nivel de eparhie, a evidenţiat anul omagial şi comemorativ 2021 şi a făcut o radiografie duhovnicească a societăţii contemporane. Ierarhul a recomandat, în mesajul său, câteva principii biblice pentru o vieţuire sănătoasă în Hristos Domnul. 

„Lumea în care trăim s-a înstrăinat de voia lui Dumnezeu, trăind după propria-i voie și, mai ales după propriile-i doriri și plăceri”, a explicat ierarhul.

Preasfinţia Sa a atras atenţia că, din păcate, „ceea ce e bineplăcut lui Dumnezeu nu se mai potrivește cu aspirațiile și preferințele omului de azi”.

„Aceasta înseamnă, pentru cei care vrem să ne mântuim, că a venit vremea să nu mai trăim ca cei neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea, că zilele viclene sunt; înțelegând care este voia lui Dumnezeu (cf. Efes. 5, 15- 17)”.

Iar Dumnezeul nostru, cu voia, nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu (Iez. 33, 11); voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoașterea adevărului să vină(1 Tim. 2, 4). Și tot El ne îndrumă și cum să ne schimbăm, zicând prin gura prorocului: Spălați-vă, curățiți-vă, ștergeți răutățile din sufletele voastre, dinaintea ochilor Mei, părăsiți răutățile voastre. Învățați-vă a face bine: căutați judecata, mântuiți pe cel năpăstuit, judecați săracului și faceți dreptate văduvei (Is. 1, 1-2).

Episcopul Italiei evidenţiază câteva principii scripturistice după care să ne călăuzim viaţa astfel încât să vieţuim „frumos și bineplăcut lui Dumnezeu”.

  • Nu vă împovărați cu nici o grijă, ci, întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulțumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Şi pacea lui Dumnezeu, care covârșește orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus.Mai departe, fraților, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea să vă fie gândul (Fil. 4, 6-8).
  • Bucurați-vă pururea. Rugați-vă neîncetat. Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi (1 Tes. 5, 16-18).
  • Rămâneți întru dragostea frățească. Primirea de oaspeți să n-o uitați, că, prin aceasta, unii, fără să știe, au primit în gazdă, îngeri. Aduceți-vă aminte de cei închiși, ca şi cum ați fi închiși cu ei; aduceți-vă aminte de cei ce îndură rele, întrucât şi voi sunteți în trup. Cinstită să fie nunta întru toate şi patul nespurcat. (Ev. 13, 1-4)
  • Feriți-vă de iubirea de argint şi îndestulați-vă cu cele ce aveți, căci Însuși Dumnezeu a zis: „Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi”. Pentru aceea, având bună îndrăzneală, să zicem: „Domnul este ajutorul meu; nu mă voi teme ce-mi va face mie omul (Ev. 13, 4-6).
  • Nu vă lăsați furați de învățăturile străine cele de multe feluri; căci bine este să vă întăriți prin har inima voastră, nu cu mâncăruri, de la care n-au avut nici un folos cei ce au umblat cu ele. (Ev. 13, 9)
  • Așadar, (…) să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor, care preaslăvesc Numele Lui. Iar facerea de bine şi întrajutorarea nu le dați uitării; căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu (Evr. 13, 15-16).

Ierarhul subliniază că respectarea acestor principii ne va aduce curaj duhovnicesc şi astfel vom putea „păși, cu nădejde, și în anul ce începe, pe calea vieții acesteia, pentru a ne face părtași la Cel Care este Calea cea adevărată și Viața cea veșnică – Hristos Domnul”.

Lui să ne încredințăm pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, în toate zilele, până la sfârșit. Lui să-i încredințăm și pe toți cei adormiți ai noștri, cărora le este dedicat Anul comemorativ 2021.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente