Liturghie Arhierească la Parohia Poarta Sălajului

Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului a fost prezent duminică, 1 februarie 2015, în mijlocul credincioșilor Parohiei Poarta Sălajului, Protopopiatul Zalău, săvârșind Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Gabriel Gârdan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului și fost paroh al acestei localități, Preacucernicul Părinte Ștefan Lucaciu, protopopul Zalăului, Preacucernicul Părinte paroh Marcel Șamșodan și Preacucernicul Părinte Gheorghe Gherman, de la Parohia Românași, după cum a precizat Arhid. Adrian Onica.

La finalul Sfintei Liturghii, în prezența credincioșilor veniți în număr mare la slujbă, a fost sfințit noul iconostas al locașului de cult.

Situată în partea de sud a judeţului Sălaj, la o distanţă de 22 km de Zalău şi la 63 km de Cluj-Napoca, pe drumul ce face legătura dintre Zalău şi Cluj Napoca, acelaşi cu faimosul drum al lui Traian ce pornea de la Napoca spre Porolissum, localitatea Poarta Sălajului este atestată documentar pentru prima dată la anul 1525, conform „Monografiei județului Sălaj” lui Petri Mor, sub denumirea de Vaşcapău. Din punct de vedere administrativ, satul Poarta Sălajului a aparţinut comitatului Dăbâca, fiind proprietate a mai multor familii nobiliare. Actuala denumire a satului este una relativ recentă, având în vedere că a fost dată în anul 1946.

În Poarta Sălajului se găseşte o biserică de lemn, datând din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, probabil din 1670, fapt confirmat de sistemul constructiv şi stilul arhitectonic. Ea a înlocuit probabil o biserică mai veche ajunsă într-o stare avansată de deteriorare ca urmare a strămutării vetrei satului. Această ipoteză este susţinută de existenţa unui înscris care atestă existenţa unui antimis sfinţit şi semnat de către episcopul ortodox Dionisie Novacovici, în anul 1767, pe seama credincioşilor ortodocşi din Vaşcapău.

Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost adusă în sat în anul 1835, fiind un dar al credincioşilor ortodocşi din Răstolţu Mare, fiind reparată în anul 1866. Reparaţii importante a suferit biserica şi între ani 1968-1970, dar şi în 1993.

Existenţa în patrimoniul acestei biserici a unor cărţi de mare valoare, cum ar fi Cazania lui Varlaam (1643), Ceaslov (1750), Cazania de la Râmnic (1754), Istoria pentru începuturile românilor în Dachia scrisă de Petru Maior (1812), Apostol (1851), Chiriacodromion (1855), Biblia lui Andrei Şaguna (1858), Penticostar (1859), Triod (1860) ş.a., vorbeşte despre jertfelnicia credincioşilor şi sporeşte tezaurul spiritual al acestei comunităţi.

În 1931, credincioşii au început construirea unei biserici noi din cărămidă şi piatră, lucrare care a durat până în 1940, când edificiul a fost acoperit şi tencuit în exterior. Din 1940, datorită vitregiilor vremii, biserica a rămas în acest stadiu până în 1968, când s-au continuat lucrările, tencuindu-se interiorul, montându-se geamurile, uşile și catapeteasma. La 8 septembrie 1969 biserica a fost târnosită de către Preasfințitul Părinte Valerian Zaharia, Episcopul de atunci al Oradiei.

După venirea Preacucernicului Părinte Gherman Gheorghe, în 1977, biserica a fost renovată, fiind tencuită din nou, iar mai apoi pictată în tehnica tempera. De asemenea, a fost schimbat acoperişul, înlocuindu-se ţigla cu tablă zincată. Lucrările au fost finalizate în vara anului 1981, iar în toamna aceluiaşi an biserica a fost binecuvântată de către Preasfințitul Părinte Vasile Coman, Episcopul Oradiei.

La data de 5 august 2001 a fost hirotonit şi instalat ca preot paroh Gabriel Viorel Gârdan, Poarta Sălajului devenind astfel parohie, după ce, vreme de aproape 60 de ani fusese filie a parohiei Românaşi. În timpul păstoririi Preacucernicului Părinte Gabriel Gârdan s-au efectuat mai multe lucrări de întreţinere şi renovare a bisericii, printre care tencuirea din nou a exteriorului, schimbarea duşumelei în interiorul bisericii și introducerea sistemului de încălzire. De asemenea, s-a construit o casă parohială din temelii.

Începând cu 1 ianuarie 2010 este numit preot paroh Preacucernicul Părinte Marcel Șamșodan. Sub coordonarea Preacucerniciei Sale s-a împrejmuit casa parohială cu garduri din fier pe fundație de beton, la biserică au fost înlocuite corpurile de iluminat interior și s-a montat sistemul de iluminare a aleii de acces spre biserică și precum și un sistem de sonorizare. De asemenea, au fost înlocuite ferestrele locașului de cult și iconostasul, fiind achiziționate acum și două strane. În toamna anului 2014 s-a realizat instalarea unui nou sistem de încălzire în biserică, pe bază de combustibil lemnos.

Nu a fost uitată nici biserica veche de lemn, în care se săvârșește Sfânta Liturghie fie cu prilejul hramului, fie cu alte ocazii, dar cel puțin o dată în fiecare an. La momentul de față, biserica face parte din proiectul „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord – Judetul Sălaj”, urmând a fi efectuate lucrări de acces și de împrejmuire.

Pentru bogata activitate pastoral misionară, dar și administrativ-bisericească desfășurată de părintele paroh Marcel Șamșodan în mijlocul crdincioșilor din Poarta Sălajului, dar și în vechea parohie Popteleac, Preasfințitul Părinte Petroniu, la finalul Sfintei Liturghii, i-a acordat distincția de iconom.

Comentarii Facebook


Știri recente