„Legea postului a fost dată în paradis”

Socoteşti oare că pun începutul postului odată cu darea Legii? Nu! Postul e mai vechi ca Legea. Dacă vei avea răbdare, vei vedea că spusele mele sunt ade­vărate. Să nu socoteşti că postul a început cu ziua cu­răţirii poruncită poporului lui Israel în a zecea zi a lunii a şaptea (Lev. 25, 9). Nu! Străbate istoria sfântă, cerceteaz-o, ca să afli începutul postului! Postul nu-i descoperire nouă. E un odor al strămoşilor. Şi e vrednic de respect tot ce e vechi. Respectă deci vechimea postului! Are aceeaşi vârstă ca şi omenirea.Legea postului a fost dată în paradis. Adam a pri­mit întâia oară porunca de a posti: „Nu mâncaţi din pomul cunoştinţei binelui şi răului”.( Fac. 2, 17.) Cuvântul: „Nu mâncaţi” este o lege a postului şi înfrânării. Dacă Eva ar fi postit şi n-ar fi mâncat din pom, n-am mai fi avut trebuinţă de postul de acum, că „n-au trebuinţă cei sănătoşi de doctori, ci cei bolnavi” (Matei 9, 12.)

Sf. Vasile Cel Mare,Despre post, Ed. IMBOR,Buc., 2009, p. 7.

Comentarii Facebook


Știri recente