Lansare de carte la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi

În Sala Coloanelor a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, conf. univ. dr. Carmen Gabriela Mândrilă Lăzăreanu şi-a lansat luni, 24 noiembrie 2014, volumul „Asistenţa socială şi religiozitatea la diferite grupuri de populaţie vulnerabilă“, în faţa unui public numeros. Cartea, apărută la Editura Doxologia, face parte din colecţia „Episteme“ şi se adresează deopotrivă studenţilor din domeniile teologie şi asistenţă socială şi specialiştilor din cele două arii de activitate, informează Ziarul Lumina, Ediţia de Moldova.

Numeroşi studenţi şi profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi au participat luni, 24 noiembrie, la lansarea volumului „Asistenţa socială şi religiozitatea la diferite grupuri de populaţie vulnerabilă“ al conf. univ. dr. Carmen Gabriela Mândrilă Lăzăreanu.

În deschiderea evenimentului editorial a luat cuvântul diac. lect. dr. Cătălin Vataman: „Cartea lansată de conf. univ. dr. Carmen Gabriela Mândrilă Lăzăreanu vine ca un răspuns la activitatea Bisericii în societatea contemporană, pentru că Mântuitorul Hristos ne spune în Evanghelie că «întru aceasta vor cunoaşte oamenii că sunteţi ucenicii mei, dacă vă veţi iubi unii pe alţii». Prin urmare, filantropia este acea caracteristică a identităţii Bisericii, pentru că ea este exprimată în afară, este manifestată în societate“. A urmat în continuare cuvântul autoarei, care a mulţumit tuturor celor care au contribuit la apariţia cărţii, subliniind totodată publicul ţintă căruia i se adresează apariţia editorială: „Menţionez că această carte se adresează studenţilor, în mare măsură, dar şi cadrelor profesionale din domeniul asistenţei sociale, precum şi preoţilor care contribuie, într-un fel sau altul, la consolidarea acestui sistem, prefigurând în acelaşi timp rolul asistentului social teolog. Prestigiul asistentului social teolog reprezintă modul în care acesta participă la construirea sistemului de asitenţă socială, sistem cu multe probleme, pe care le putem înţelege numai atunci când ne confruntăm cu ele şi când uneori este prea târziu. Rolul asistentului social, precum şi al asistentului teolog este de a lupta pentru problemele clientului aflat în dificultate ca şi când acestea ar fi ale lui“.

Prezent la eveniment, părintele decan Ion Vicovan, în alocuţiunea rostită, a făcut referire la activităţile filantropice desfăşurate de Biserică de-a lungul timpului: „Biserica noastră dintru început a iniţiat şi dezvoltat o amplă şi din păcate insuficient cunoscută activitate social filantropică. Biserica nu şi-a propus numaidecât acest lucru, ci l-a simţit ca fiind necesar, intervenind acolo unde era nevoie. Activitatea socială bisericească a cunoscut o anumită evoluţie, dar şi involuţii în decursul timpului, fiind reluată cu multă deschidere, cu multă fermitate, mai ales după anul 1989, când au fost fondate mai multe instituţii şi servicii sociale bisericeşti“.

„Cu cât gradul de vulnerabiliatate a persoanelor este mai mare, cu atât rolul Bisericii devine mai important“

Un alt vorbitor a fost d-nul Dumitru Stan, conferenţiar universitar doctor la Catedra de Sociologie şi Asistenţă socială a Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi: „Odată ce teologia şi instituţia Bisericii se implică profund, devenind ceea ce Simion Mehedinţi numea «Biserica vie şi luptătoare», în momentul respectiv recuperarea se poate produce şi în cazul persoanelor aflate în categoria irecuperabile. Doamna Lăzăreanu tocmai acest avantaj îl propune prin carte, anume o diferenţiere a populaţiilor pe grade de vulnerabilitate. Concluzia este firească: cu cât gradul de vulnerabiliatate a persoanelor este mai mare, cu atât şi posibilităţile de asistare socială sunt mai mici, dar cu atât rolul Bisericii devine mai important“.

„În calitate de director de departament care, încă de acum 20 de ani, am participat la toate întrunirile Patriarhiei Române privitoare la specializarea teologie asistenţă socială, m-a ajutat să cunosc specialiştii sau profesorii din ţară care predau acest lucru. Gândindu-mă la aceşti specialişti, lista este foarte scurtă, cuprinzând doar două nume: conf. univ. dr. Radu Preda de la Facultatea de Teologie din Cluj şi conf. univ. dr. Carmen Gabriela Mândrilă Lăzăreanu de la facultatea noastră“, a adăugat în final pr. prof. univ. dr. Ioan Cristinel Teşu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi.

Lansarea cărţii a fost urmată de o sesiune de autografe.

Carmen Gabriela Mândrilă Lăzăreanu, conferenţiar la Catedra de Teologie în specializarea Asistenţă socială din cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, predă cursuri de „Asistenţa familiei şi copilului, a persoanelor de vârsta a treia“ şi „Dinamica familiei“. A beneficiat de o bursă de studii în Elveţia şi a urmat numeroase cursuri postuniversitare şi de specializare organizate de facultăţi din ţară şi străinătate. De asemenea, a publicat, de-a lungul timpului, mai multe articole şi cărţi în domeniul religios şi al asistenţei sociale.

Comentarii Facebook


Știri recente