Joia Mare la Catedrala Episcopală din Giula – Ungaria

Joia Mare reprezintă unul dintre momentele cele mai importante și semnificative din timpul Săptămânii Mari, prin legătura specială pe care aceasta o are cu instituirea propriu-zisă a Sfintei Liturghii, la Cina cea de Taină, de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar și prin evocarea pe larg a tuturor pătimirilor și evenimentelor întâmplate la Răstignirea Domnului, cuprinse în cadrul Deniei celor 12 Evanghelii.

Cu acest prilej (17 aprilie 2014), potrivit rânduielilor tipiconale, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, a săvârșit de dimineață Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, în Catedrala Episcopală din Giula, iar seara Denia celor 12 Evanghelii, împreună cu un numeros sobor de preoți și diaconi, slujitori ai Sfintei Catedrale.

Ierarhul a rostit de fiecare dată cuvinte de învățătură, prin care a explicat semnificația duhovnicească a acestor evenimente care ne fac și pe noi părtași, atât ai Cinei celei de Taină, cât și ai înfricoșătoarelor Pătimiri ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care Acesta le-a suferit de bună voie, pentru mântuirea întregului neam omenesc și ne determină să fim următori ai Săi și păzitori ai sfintelor Sale porunci. A fost subliniată, de asemenea, importanța prezenței de-a lungul întregii slujbe a Deniei, prin cele 12 Evanghelii citite de către clerici, a cuvântului cel dătător de viață și hrănitor de suflete al Mântuitorului, care se găsește în Sfintele Evanghelii, fiind de altfel singura slujbă din timpul anului bisericesc care este alcătuită în acest fel și cuprinde atât de multe pericope evanghelice adunate la un loc, în alcătuirea sa.

Credincioșii de diferite vârste, prezenți la Sfânta Liturghie, au fost cuminecați de către Ierarh cu Sfintele Taine, iar unul dintre momentele semnificative și emoționante din slujba Deniei celor 12 Evanghelii a fost cel al scoaterii Sfintei Cruci în mijlocul bisericii, după citirea Evangheliei a 5-a, atât pentru a se marca în mod concret momentul Răstignirii Domnului pe Crucea Golgotei, cât și pentru binecuvântarea tuturor celor care i se închină și o sărută cu credință. Alături de credincioșii români giulani, la slujbe au fost prezenți și credincioși din România

Aceste sfinte slujbe din Joia Mare au fost săvârșite în toate bisericile aparținând Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, după cum aflăm de la Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Comentarii Facebook


Știri recente