IPS Ioachim: Să omagiem eroii și să ne angajăm personal în apărarea identității creștine și naționale a poporului român

Părintele Arhiepiscop Ioachim a transmis un mesaj de Ziua Eroilor în care afirmă că aceasta nu trebuie să fie doar o zi de comemorare, ci și una de angajament solemn al fiecăruia dintre noi că vom promova și apăra în continuare moștenirea primită de la eroii noștri: identitatea spirituală, care este creștină, și cea națională.

„În ziua Înălțării Domnului la cer creștinătatea comemorează pe eroii care s-au sacrificat pentru integritatea, demnitatea, identitatea și spiritualitatea neamului românesc”, scrie ierarhul. El amintește că, în cursul zilei de joi, la toate bisericile, în cimitire, la mausolee și monumente, sunt oficiate slujbe de pomenire, iar la ora 12:00 se trag clopotele în toată țara.

„Eroii sunt pentru generația noastră un simbol al luptei pentru libertate, al speranței într-o viață demnă și al visului pentru care merită să lupți până la capăt”, transmite Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

„De aceea, sărbătoarea anuală închinată lor nu trebuie să rămână doar o zi comemorativă, de pomenire și omagiere a celor care, pe câmpurile de luptă, au arătat iubire de neam și patrie, ci trebuie să fie și o zi de angajament solemn în fața lui Dumnezeu că vom apăra identitatea spirituală și națională a poporului român și vom rămâne în aceeași unitate pentru care generații întregi de români s-au jertfit.”

„Dincolo de opțiunea politică, de crezul religios, de statutul social, să nu trecem în uitare istoria acestei țări și faptele uimitoare pe care eroii români, cu arma, cu crucea sau cuvântul le-au așezat la edificiul său spiritual”, afirmă ierarhul, amintind astfel că eroii nu sunt doar cei militari, ci și mărturisitorii și cei care au făurit în plan moral, spiritual și cultural unitatea și identitatea românească.

„Să nu uităm faptele celor care au dat sens și geniu acestei națiuni și care, sacrificând totul, au luptat pentru un ideal și ne-au lăsat moștenire o țară”, adaugă ierarhul.

„Doar cinstind memoria eroilor, facem dovada că jertfa lor nu a fost în zadar, înțelegând că demnitatea la care a ajuns astăzi poporul nostru se recunoaște în adâncurile ființei sale naționale, acolo unde-i sunt izvoarele”, explică Părintele Arhiepiscop.

El își încheie mesajul cu un îndemn adresat românilor „să nu uite niciodată jertfa înaintașilor, că poartă pe umeri crucea acestui neam și că au înalta responsabilitate de a apăra cu înțelepciune patrimoniul spiritual pe care părinții acestei națiuni l-au ocrotit cu prețul suprem al vieții lor jertfelnice”.


Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul „Înălțării Domnului” a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920 și consfințită ulterior prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 și 2001, proclamând ziua ca sărbătoare națională bisericească.

Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paști, sărbătoarea Înălțării Domnului, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român.

Catedrala Națională din București este ridicată tot în memoria eroilor, primul dintre cele două hramuri ale sale fiind „Înălțarea Domnului”

Comentarii Facebook


Știri recente