Întrunirea preoţilor din Protopopiatul Comunităţii de Madrid, Spania

În biserica Parohiei „Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul” din municipiul Coslada, Madrid – Spania, a avut loc marţi, 3 martie 2015, întrunirea preoţilor din parohiile Protopopiatului Comunităţii de Madrid. Evenimentul a fost precedat de Liturghia Darurilor înainte sfințite, prezidată de Pr. Protoiereu Marius Picu (Parohia Móstoles), din sobor făcând parte Pr. Sorin Bota (Parohia Aranjuez), Pr. Grigore Pană (Parohia Mejorada del Campo) şi diacon Marian Nectarie Mocanu (Parohia Coslada), a precizat Părintele George Cimpoca, parohul Bisericii din Coslada.

După încheierea Sfintei Liturghii, Pr. Grigore Pană a prezentat, în prezenţa chiriarhului locului, Preasfinţitul Timotei, Episcopul Spaniei şi Portugaliei, şi a preoţilor protopopiatului, conferinţa propusă pentru această întrunire: Actualitatea Tratatului despre preoție al Sfântului Ioan Gură de Aur, din relatarea căruia a reieşit faptul că autorul tratatului reprezintă simbolul zelului apostolic prin cuvânt şi faptă, pentru orientarea oamenilor spre învăţătura Mântuitorului, pentru ca viaţa să fie trăită cu Hristos şi în Hristos.

Referindu-se la sublimitatea preoţiei, Sfântul Ioan Hrisostom mărturiseşte: „Dacă ai putea să te gândeşti ce lucru mare este ca, om fiind şi îmbrăcat încă în trup şi sânge, să te poţi apropia de fericita şi nemuritoarea fire a Dumnezeirii, atunci ai putea înţelege bine cu câtă cinste a învrednicit pe preoţi harul Sfântului Duh… Oameni fiind, trăind şi locuind pe pământ, au primit îngăduinţa să administreze cele cereşti şi au o putere pe care Dumnezeu n-a dat-o nici îngerilor, nici arhanghelilor”.

Când preotul invocă Sfântul Duh şi săvârşeşte jertfa cea prea înfricoşată, când el stă în continua atingere cu Stăpânul obştesc al tuturor, spune-mi, în ce rang îl vom aşeza? Câtă curăţie şi câtă evlavie vom cere de la el? Gândeşte-te, ce mâini trebuie să fie acelea care săvârşesc aceste lucruri, ce limbă trebuie să fie aceea care rosteşte acele cuvinte? Cât de curat şi de sfânt trebuie să fie sufletul care primeşte un aşa de mare Duh? În acele momente, îngerii asistă pe preot şi întreaga ceată a puterilor cereşti strigă cu voce tare, iar locul din jurul jertfelnicului se umple spre cinstea Celui ce stă aşezat(Despre preoţie, cartea VI, 4).

Sublimitatea preoţiei, în concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur, nu constă numai în realizarea şi trăirea interioară a acesteia, ci în posedarea unei înalte culturi care să-I permită să mijlocească învăţătura creştină oricăror categorii de credincioşi. Acest aspect este necesar astăzi, ţinând seama de procesul dinamic al informaţiei care poate schimba în rău sau în bine viaţa lumii. A rămâne static, indiferent, absent, a rămâne în rutină înseamnă a te sustrage de la misiunea Bisericii, înseamnă a deveni atemporal sau asocial. Preotul trebuie să ţină seama de nevoile lumii moderne şi să imprime acesteia un mod de viaţă, de trăire şi de cunoaştere, potrivit principiilor şi normelor morale cuprinse în Sfintele Evanghelii. Adaptată la aceste stări şi cerinţe, lucrarea Bisericii devine activă şi dinamică.

În prelungirea conferinţei, Preasfinţia Sa a menţionat că preotul nu trebuie să uite niciodată că este slujitorul lui Hristos pentru a fi, pornind de la El, prin El şi împreună cu El, slujitor al oamenilor, aducând în atenţia celor prezenţi un alt aspect important: relaţiile fraterne între preoţi. Slujirea ca preot presupune comuniunea în exerciţiul misiunii preoţeşti. Slujirea creează între preoţi legături de fraternitate care nu îngăduie diviziunile, rivalitatea sau indiferenţa, ci sunt principiu de stimă şi de ajutorare reciproce pentru binele şi folosul duhovnicesc al Bisericii lui Hristos.

În partea a doua a întrunirii, după intervenţiile punctuale ale participanţilor la tema propusă, au fost aduse în atenţia preoţilor protopopiatului câteva aspecte administrative, în încheiere propunându-se şi realizându-se o recapitulare practică a momentelor celor mai importante din Sfânta Liturghie în sobor: cu arhiereu şi fără arhiereu. Preasfinţia Sa a reamintit preoţilor prezenţi, prin această scurtă rezumare, că disciplina, frumuseţea şi responsabilitatea slujirii în sobor trebuie să facă parte mereu din priorităţile slujirii preoţeşti.

Comentarii Facebook


Știri recente