Întrunirea Consiliului și Adunării Eparhiale ale Episcopiei din Ungaria. PS Siluan a prezidat lucrările

La Reședința Eparhială din Giula au avut loc în 9-10 februarie 2018 lucrările anuale ale Consiliului și Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Şedinţele au fost prezidate de PS Siluan.

În cadrul acestora, au fost prezentate Rapoartele de activitate la Sectoarele administrativ-biseriesc, cultural și financiar-economic ale Episcopiei din Ungaria care au constatat buna funcționare și desfășurarea în condiții normale a activităților bisericești ce au avut loc în anul 2017 în această Episcopie.

Prezența permanentă a ierarhului și preoților în mijlocul credincioșilor, slujirile liturgice, activitățile misionar-pastorale și culturale, colaborarea rodnică avută cu celelalte instituții românești din Ungaria au fost câteva dintre elementele constante ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și în anul trecut.

Acestea reprezintă contribuția ei fundamentală la îndeplinirea scopului pe care îl are, de păstrătoare a tradițiilor și valorilor străbune, a credinței creștine și identității românești, de apropiere a credincioșilor între ei și față de Bunul Dumnezeu, precum și de factor de echilibru și de unitate în societatea contemporană.

Rapoartele au fost aprobate de comisiile desemnate ale acestor foruri eparhiale și au fost stabilite, de asemenea, proiectele de hotărâri pentru anul 2018.

Foto Credit: Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei

Comentarii Facebook


Știri recente