Înțelepciune biblică: Întruparea Cuvântului, Nașterea Mântuirii

„Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui și am venit să ne închinăm Lui.” (Matei 2, 1- 2)

În episodul Nașterii Mântuitorului Hristos, relatat în amănunt doar de Evanghelistul Matei, sunt prezentați și magii, ca fiind primii vestitori ai minunii dumnezeiești ce se înfăptuise. Cuvântul „mag” era folosit cu precădere spre desemnarea magicienilor, a vrăjitorilor; magii antici fiind sfătuitori religioși și politici ai regilor din Răsărit.

Originari din Persia, cei trei magi pornesc într-o călătorie mistică, neașteptată, călăuziți fiind de o stea nemaiîntâlnită, o stea care se vedea și ziua în amiaza mare, pe când strălucea soarele; o stea care prin mărimea strălucirii sale a biruit și razele soarelui.

Asupra magilor s-au dezvoltat numeroase teorii de-a lungul timpului. Astfel, o evanghelie armeană de la anul 500 îi identifică pe cei trei magi cu Melkon – regele Persiei, Gaspar – regele Indiei și Baltazar – regele Arabiei, aceasta fiind cea mai apropiată mărturie de variantele apusene Melchior, Gaspar și Baltazar. Numărul magilor, trei, derivă din cel al darurilor pe care aceștia le-au făcut lui Hristos: „Și deschizând vistieriile lor, i-au adus lui daruri: aur, tămâie și smirnă.” (Mt. 2, 11) Însemnătatea simbolică a acestor daruri este dezvoltată de Sfântul Irineu de Lyon: „magii i-au oferit lui Iisus mir, care era folosit la ungerea cadavrelor, pentru a arăta că Acesta avea să moară și că va fi înmormântat din dragoste pentru oamenii muritori; aur, deoarece era un Împărat în Veșnica Împărăție, și smirnă (arsă pe altar pentru jertfă), pentru că era Dumnezeu”.

De asemenea, Sfântul Ioan Gură de Aur face referire la cei trei magi în omiliile sale: „Să nu socotești, dar, că e ceva nevrednic de Dumnezeu că a chemat prin o stea pe magi ca să se închine lui Hristos. A vrut să-i cheme prin arătarea unei stele ca să-i înalțe cu mintea mai sus de propria lor gândire. Pentru că, după ce i-a condus și i-a călăuzit, și după ce i-a adus lângă iesle, nu le mai vorbește prin stea, ci prin înger. Așa au ajuns încetul cu încetul mai buni”. Așadar, orice creștin care urmează calea Nașterii Domnului, călăuzit fiind de lumina înțelepciunii dumnezeiești, se poate asemăna celor trei magi, care spre închinare și cinstire au pornit în căutarea Pruncului Sfânt.

(Articol publicat în Ziarul Lumina)

Comentarii Facebook


Știri recente