Întâlniri catehetice în Protopopiatul Piatra Neamţ

În perioada 11 noiembrie 2014 – 13 decembrie 2014, în Protopopiatul Piatra Neamţ va fi organizată o serie de întâlniri catehetice, care au ca scop o mai bună implementare a programei catehetice la nivel parohial. Astfel, se derulează a doua fază de implementare a Programei catehetice a Arhiepiscopiei Iaşilor, prin susţinerea catehezelor la nivelul cercurilor pastorale.

În fiecare cerc pastoral-misionar al protopopiatului a fost programată o cateheză la care vor asista simultan sau selectiv: pr. protopop (sau un delegat al protopopiatului), pr. inspector pentru învăţământ şi cateheză parohială din partea Centrului eparhial, pr. coordonator al activităţilor catehetice din protopopiat, pr. coordonator al cercului pastoral, inspectorul de specialitate pentru disciplina religie din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene, precum responsabilul de cerc pedagogic.

Grupul ţintă al catehezelor sunt copii, tineri, adulţi sau grupuri mixte, iar tematica abordată în cele 15 întâlniri acoperă următoarele subteme din programa catehetică: 1. Ce este Sfânta Împărtăşanie? 2. Ce ne învaţă Sfinţii Părinţi despre Sfânta Împărtăşanie? 3. De ce mă împărtăşesc? 4. Când, unde şi cine mă împărtăşeşte? 5. Cum mă pregătesc pentru primirea Sfintei Împărtăşanii şi cum mă împărtăşesc? 6. Care sunt roadele Sfintei Împărtăşanii în viaţa mea?

La întâlnire vor lua parte şi preoţii din cercul pastoral, cât şi profesorul/profesorii de religie care predau la şcolile din parohiile respective.

Foto: Arhivă

Comentarii Facebook


Știri recente