Îndemnuri și rugăciuni pentru spovedanie și împărtășanie

Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat, spre folosul credincioșilor, broșura „Îndemnuri și rugăciuni pentru spovedanie și împărtășanie”. Cine poate spovedi sau primi mărturisirea păcatelor? Care este locul cel mai potrivit unde se cuvine să se facă mărturisirea? Când și de câte ori pe an se cuvine să se împărtășească un credincios? La aceste întrebări, dar și la altele, găsiți răspunsul în paginile lucrării.

Asemenea unei ploi line care cade pe un pământ pârjolit de secetă și-l face roditor, tot așa lacrimile pocăinței aduc bucurie în cer și pe pământ când, în sufletul păcătosului, secătuit de patimi și de păcate, se pogoară harul iubirii iertătoare a lui Dumnezeu.

Pe lângă lămuririle asupra celor două sfinte taine, Spovedania și Împărtășania, cartea cuprinde mai multe rugăciuni folositoare.

Broșura poate fi cumpărată de la magazinele de carte bisericească dar și de la pangarele bisericilor.

Comentarii Facebook


Știri recente