Inaugurarea Centrului social pentru persoane vârstnice „Renașterea” din Craiova

Centrul social pentru persoane vârstnice „Renașterea” al Arhiepiscopiei Craiovei a găzduit astăzi, 27 mai 2013, o conferință prilejuită de inaugurarea centrului. Cu acest prilej s-au reunit și principalii factori responsabili de furnizarea de servicii sociale pe plan local, pentru a analiza posibilitățile de îmbunătățire a calității serviciilor sociale, creșterea standardului de viață și asigurarea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate, după cum ne-a transmis Gheorghe Cioiu.

Conferința a debutat cu o slujbă de Te Deum săvârșită de un sobor de preoți, după care a fost prezentat proiectul „Centrul social pentru persoane vârstnice „Renașterea”: reabilitare, modernizare, mansardare pod existent și dotare”, în baza căruia a fost realizată investiția și au fost descrise rezultatele proiectului și impactul socio-economic al acestuia asupra comunității locale.

În partea a doua a conferinței s-a discutat despre platforma de servicii sociale inițiată de Arhiepiscopia Craiovei și despre oprotunitățile de atragere de fonduri nerambursabile în vederea creșterii numărului de beneficiari ai serviciilor sociale la nivel eparhial. A fost subliniat cu acest prilej rolul determinant al autorităților publice centrale și locale în sprijinirea societății civile, în acțiunea de dezvoltare și furnizare de servicii sociale persoanelor din grupurile defavorizate. Astfel, s-a hotărât încheierea unor parteneriate cu reprezentanții ONG-urilor care au participat la conferință, în vederea inițierii de proiecte sociale care să contribuie la creșterea standardelor de viață și incluziune socială a persoanelor dezavantajate social.

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de proiect, probleme și soluții adoptate pe parcursul derulării acestuia, oportunități de finanțare a sectorului social la momentul actual.

Comentarii Facebook


Știri recente