Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon la ceas aniversar

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, aniversează marţi, 05 ianuarie 2016, 72 de ani.

Înalpreasfinţia Părinte Mitropolit Nifon s-a născut la 5 ianuarie 1944, în comuna Creţeşti-Vidra, jud. Giur­giu, din părinţii Anghel şi Maria Mihăiţă, la botez primind numele Nicolae; a urmat cursurile Şcolii generale din localitatea natală între 1951 şi 1959; Seminarul Teo­logic din Bucureşti (1959-1964); Institutul Universitar din Bucureşti (1964-1968); cursuri de doctorat la acelaşi Institut (1968-1971), la disciplina Vechiul Testa­ment şi Limba Ebraică; studii postuniver­sitare la Universitatea din Londra – King’s College, precum şi la Universitatea din Oxford (1971-1974); în 1974 şi-a prezen­tat disertaţia cu tema: O nouă evaluare a canonului Vechiului Testament, la Univer­sitatea din Londra (obţinând titlul de Maş­ter of Theology); alte studii postuniver­sitare la: Colegiul Anglican din Ierusalim (Israel), pentru specializarea în Arheologia biblică (în perioada iulie-septembrie 1972) şi la Universitatea din Geneva (Elveţia), în anul academic 1977-1978; doctor în Teo­logie cu teza: Cartea lui Miheia: teologie şi exegeză (sub îndrumarea Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, la Universitatea din Oradea).

A îndeplinit următoarele misi­uni: cântăreţ bisericesc la Parohia orto­doxă românească din Londra, pedagog şi profesor la Seminarul Teologic din Bucu­reşti, documentarist principal, şef de ser­viciu, secretar al Sectorului Relaţii externe bisericeşti al Administraţiei Patriarhale, toate între anii 1975 şi 1980; în 8 mai 1980 a fost tuns în monahism (închinovat la mănăstirea Cernica), cu numele Nifon, iar câteva zile mai târziu (1 mai), hirotonit ierodiacon şi pe 15 mai 1980, ieromonah; la 16 iulie 1980, hirotesit arhimandrit (tot în această perioadă: îmbisericit la mănăs­tirea Antim din Bucureşti); în perioada 16 iulie 1980-aprilie 1982 a făcut misiune bisericească în Canada; la întoarcerea în ţară a fost numit consilier patriarhal la Sec­torul Relaţii Externe Bisericeşti (1 decem­brie 1982); la 1 februarie 1983 i se încre­dinţează conducerea Mănăstirii Antim din Bucureşti; în 24 noiembrie 1985 a fost ales episcop-vicar patriarhal, conducând pe mai departe Sectorul Relaţii Externe Bise­riceşti.

În urma înfiinţării Episcopiei Slobo­ziei şi Călăraşilor (1993), a fost ales episcop titular al acesteia (11 ianuarie 1994) şi instalat la 6 februarie acelaşi an (1994); după câţiva ani de activitate rodnică la Slobozia, în 14 decembrie 1999 a fost ales Arhiepiscop al Târgoviştei şi instalat la 26 decembrie 1999; în 7 martie 2008, pentru bogata sa activitate în „ogorul Domnului”, Sfântul Sinod i-a acordat rangul de Mitro­polit ad personam; pe lângă activitatea pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească, desfăşoară o impresionantă activitate ecumenică, între care amintim: participarea la Adunarea generală a Con­ferinţei Bisericilor Europene (Engelberg – Elveţia, 1974), la Adunările Generale Europene ale Federaţiei Mondiale a stu­denţilor creştini (Dublin – Irlanda, 1970), Sri Lanka (1972), Addis Abeba – Etiopia (1973), Texas (1976) ş.a.; de asemenea, a fost conducătorul delegaţiei Bisericii noas­tre la cea de a Vlll-a Adunarea generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Harare, Zimbabwe, 1998); a făcut parte din nume­roase delegaţii care au reprezentat Bise­rica noastră în străinătate; este membru în Comisia de dialog anglicano-ortodox, participând la întrunirile acesteia; a publi­cat însemnate lucrări teologice, între care amintim: Orthodox Youth and the Ecu­menicaI Movement (1978), The Christian Orthodox-Jewish Consultation (1979), Ortodoxie şi Ecumenism. Studii, conferinţe, meditaţii (2000), Profetul Miheia: Introdu­cere, traducere şi comentariu (2000), Misi­une şi Viaţă (2002), Misiologie creştină (2002 şi 2005), The Orthodox Church and Ecumenical Movement (2002), Politica religioasă a lui Mihai Viteazul (Ed. Arhie­piscopiei Târgoviştei, 2001); a coordonat apariţia Almanahurilor Episcopiei Slobo­ziei şi Călăraşilor (1994-2000), precum şi cele ale Arhiepiscopiei Târgoviştei (1994- 2010); a reeditat Liturghierul lui Macarie din 1508; a publicat numeroase studii şi articole în diferite publicaţii bisericeşti din ţară şi străinătate; profesor şi, o vreme, decan al Facultăţii de Teologie, Universi­tatea „Valahia” din Târgovişte; membru în diferite asociaţii şi societăţi bisericeşti şi culturale; a fost distins cu diferite diplome şi ordine bisericeşti şi laice; este unul din­tre marii ecumenişti ai Bisericii noastre.

Comentarii Facebook


Știri recente