Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor sărbătorite la Oradea

Praznicul Înălțării Domnului și Ziua Eroilor, 13 iunie 2013, au fost sărbătorite la Oradea prin frumoase și înălțătoare manifestări religioase și militare. La biserica militară cu hramurile „Înălțarea Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Garnizoanei Oradea, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La slujbă au participat numeroase cadre militare active și în rezervă, oficialități locale și județene, dar și mulțime mare de credincioși. Cu toții au fost prezenți la Sfânta Liturghie pentru a-i comemora și a le aduce un omagiu eroilor, ostașilor și luptătorilor români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit celor prezenți despre semnificațiile praznicului Înălțării Domnului, dar și despre importanța pomenirii eroilor neamului românesc: „Această zi, a prăznuirii Înălțării Domnului la cer, în care sunt pomeniți și eroii neamului românesc, a fost aleasă, ca un prinos de recunoștință, drept mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru cele ce a săvârșit spre mântuirea noastră, trimițându-L pe Fiul Său Cel Unul Născut în lume, să Se facă om și să ne mântuiască pe noi, dar și mulțumire față de înaintașii noștri, care au făcut cu putință împlinirea visului de veacuri al poporului român, acela de a locui într-o singură țară, întregită, așa cum s-a întâmplat după primul război mondial din veacul trecut”, a arătat Preasfinția Sa.

„Sărbătoarea Înălțării la cer a Mântuitorului Iisus Hristos, Ziua Eroilor, are conotații profunde, legate de istoria, dăinuirea și menirea pe care o are în lumea aceasta și neamul nostru românesc, la fel ca și alte neamuri, conotații ce privesc pe toți oamenii, din toate timpurile și din toate locurile, pe toți urmașii celor dintâi oameni de pe pământ, prima pereche așezată de Dumnezeu în Paradis, Adam și Eva, strămoșii noștri și primii purtători ai firii omenești pe care o avem cu toții și am moștenit-o de la ei, protopărinții neamului omenesc (†¦) Din păcate, în copilăria umanității, Adam și Eva au încălcat porunca lui Dumnezeu, iar pentru aceasta, dându-și seama că au greșit, s-au ascuns de la fața lui Dumnezeu, fiind izgoniți din Rai în lume. O tragedie care a însemnat izvorul tuturor suferințelor pentru toți urmașii lui Adam și ai Evei. Dumnezeu nu a rămas, însă, indiferent la tragedia umanității, a oamenilor pe care El i-a creat ca să fie în demnitate și în dialog permanent cu Creatorul lor. De aceea, Tatăl Cel din ceruri L-a trimis pe Fiul Său Cel Unul Născut, Cuvântul Veșnic al Tatălui, deoființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Cel prin Care Tatăl a creat lumea, așa cum arată Sfântul Evanghelist Ioan în prologul Evangheliei sale. (†¦) Cuvântul Veșnic al Tatălui Și-a luat fire omenească, unind-o cu cea dumnezeiască, fără a se amesteca cele două firi, fără a se schimba, fără a se împărți sau a se despărți, din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, și, venind în lume, a primit numele de Iisus, El, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, pentru a ne mântui pe noi, întru toate făcându-Se asemenea nouă, afară de păcat. (†¦) După ce a pătimit, a murit pe Cruce și a înviat, Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a înălțat la ceruri cu firea noastră omenească, pe care Și-a asumat-o și pe care a răscumpărat-o, deschizându-ne, astfel, posibilitatea tuturor, ca să moștenim și noi Împărăția cerurilor. Lucrarea pe care a săvârșit-o asupra propriei Sale Persoane, asupra firii omenești pe care Și-a asumat-o, se extinde în Sfânta Biserică prin lucrarea celei de-a treia Persoane a Preasfintei Treimi, a Duhului Sfânt, Care continuă lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu”, a spus Chiriarhul Oradiei.

„Această lucrare a harului Duhului Sfânt ne privește și pe noi, căci cu toții avem posibilitatea și am primit darul de a ne împărtăși din lucrarea harului dumnezeiesc. De aceea, pe parcursul vieții noastre, harul dumnezeiesc curge neîncetat asupra noastră, și simțim aceasta, mai mult sau mai puțin, după cum viața noastră este conformă sau mai puțin conformă cu voia lui Dumnezeu, după cum suntem mai transparenți sau mai opaci lucrării Duhului Sfânt, după cum căutăm să viețuim după voia lui Dumnezeu și după poruncile Sale sau Îi întoarcem spatele, după cum ne silim să ne despărțim de ceea ce este inutil, apropiindu-ne de cele duhovnicești (†¦) La sfârșitul pericopei evanghelice de astăzi, am auzit cu toții că Apostolii petreceau toată vremea în templu, în rugăciune, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu, în așteptarea venirii Mângâietorului, a Duhului Sfânt. Vedem aici întruchipat idealul vieții creștine: omul să petreacă cât mai mult din timpul său, până la a-l petrece pe tot, în rugăciune sfântă, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu”, a concluzionat Ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie al Oradiei a primit, din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Bihor, titlul de președinte de onoare al filialei județene a acestei asociații, precum și o diplomă de excelență.

După oficierea Sfintei Liturghii, toți cei prezenți s-au deplasat în procesiune de la biserica militară până la Cimitirul Municipal din Oradea, unde au continuat manifestările dedicate Zilei Eroilor cu o slujbă de pomenire a eroilor, iar la final au fost rostite alocuțiuni și au fost depuse coroane, jerbe și buchete de flori la cele patru monumente ale eroilor. Evenimentul s-a încheiat prin defilarea Gărzii de Onoare.

Comentarii Facebook


Știri recente

Ziua Internațională a Copilului

Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită pe 1 iunie în zeci de state. În 2016, Parlamentul Copiilor a obținut de la Parlamentul României transformarea Zilei Copilului în sărbătoare legală în România. „Ziua Copilului” este sărbătorită…