În mijlocul pământului ai răbdat Crucea

Ziua de miercuri din săptămâna a patra este mijlocul Postului Păresimilor. Cinstirea Înjumătățirii Postului, arată ieromonahul Makarios Simonopetritul, evidențiază două aspecte: punctarea propriu-zisă a timpului Triodului și simbolismul cosmologic și duhovnicesc al Crucii.

Cel de-al doilea aspect privește pregătirea pentru Pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos din Vinerea Mare, care au avut loc în ceasul al șaselea, adică în mijlocul zilei, dar și aducerea aminte credincioșilor că Hristos S-a răstignit de bunăvoie în centrul lumii pentru a-i reuni pe cei împrăștiați de păcat în unitatea Trupului Său. „În mijlocul pământului ai răbdat Cruce și patimă, Îndurate, tuturor nepătimire și răscumpărare dăruind. Pentru aceasta, astăzi, la înjumătățirea postului, toți o punem înainte spre închinare și cu bucurie să o sărutăm, ca să ne învrednicim toți a vedea Patimile Tale și Învierea cea de viață purtătoare, luminați fiind cu dumnezeiești virtuți…” (prima stihiră de la Vecernia zilei de miercuri în săptămâna din mijlocul Postului Mare). „Lemnul cel preacinstit, la înjumătățirea postului, cheamă la închinare pe toți câți își răstignesc patimile lor după vrednicie, împreună cu Patimile lui Hristos…” (luminânda de la Utrenia zilei de miercuri).

În primele veacuri creștine, în Duminica Înjumătățirii Postului se făcea ultimul apel catehumenilor pentru a se înscrie pentru Botezul din Sâmbăta Mare. Chiar dacă botezurile adulților au dispărut aproape cu totul, s-au păstrat ectenia și rugăciunile „celor care se pregătesc de luminare”. Acestea se adaugă începând cu această zi, iar botezul a fost transpus asupra condițiilor „celui de-al doilea Botez” și pregătirii duhovnicești pentru Săptămâna Pătimirilor. În acest context, explică ierom. Makarios Simonopetritul în „Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic”, toți credincioșii trebuie să se recunoască în fond catehumeni, întrucât, în prima parte a postului, ei s-au ostenit cu râvnă în vederea curățirii, grație învățăturii dogmatice a Duminicii Ortodoxiei și Sfântului Grigorie Palama. Începând din săptămâna a patra, asceza și virtuțile sunt mai intim legate de viața lui Hristos și de pregătirea venirii Mirelui, iar efortul duhovnicesc trebuie să fie susținut de Sfânta Cruce și răstignirea duhovnicească. „Păziți fiind cu pecetea Crucii, și întru bucuria Duhului sărutând-o, fiind ea pusă înainte, să ne sârguim spre mântuitoarele Patimi, omorând patimile trupului cele pierzătoare” (stihira a treia a cântării a patra din Utrenia zilei de miercuri).

(Articol publicat în Ziarul Lumina din 10 aprilie 2013, apărut sub semnătura lui Ioan Bușagă)

Comentarii Facebook


Știri recente