Împliniri și perspective la un an de arhipăstorire a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Împliniri și perspective ale Patriarhiei Române

la un an de arhipăstorire a Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL

Preafericite Părinte Patriarh,

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Distinși și Onorați participanți,

Preacucernici și Preacuvioși Părinți Consilieri Patriarhali și Arhiepiscopali,

Astăzi se împlinește un an de când, prin voia lui Dumnezeu și alegerea care s-a făcut în ziua de 12 septembrie 2007 de către organismele bisericești statutare, în ziua de Duminică, 30 septembrie 2007, Preafericitul Părinte DANIEL a fost întronizat în Catedrala Patriarhală din București, ca Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și cel de al șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Ne sunt proaspete în memorie gândurile și cuvintele Preafericirii Voastre rostite în primele clipe ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române când, în duhul tradiției sfinte, în spiritul continuității ziditoare și sub semnul înnoirii binefăcătoare ați adus la cunoștința Bisericii și a poporului drept credincios semnele renașterii Bisericii noastre la începutul acestui al treilea mileniu creștin.

Caracteristica dominantă a activității desfășurate în acest an de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel stă sub semnul împlinirilor, a activităților în derulare, precum și a inițierii unor proiecte de viitor axate pe câteva direcții majore de activitate ale instituțiilor centrale bisericești de la Patriarhia Română: legislativ și juridic bisericesc, pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic, economic-financiar și patrimonial-imobiliar, fiecare din aceste preocupări având propriile dimensiuni și specificități în dezvoltarea și transpunerea în realitate.

Dintru început, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a avut la inimă finalizarea demersului Sfântului Sinod al Bisericii noastre inițiat în timpul fericitului întru adormire Patriarhul Teoctist, de a oferi Bisericii noastre un nou cod de legiuiri proprii, izvorât din tradiția canonică a Bisericii Ortodoxe Ecumenice, care să răspundă cerințelor vieții bisericești și religioase a clerului, monahilor și credincioșilor ortodocși români, oriunde ar viețui. Astfel, sub purtarea de grijă a Părintelui Patriarh DANIEL a fost definitivat și aprobat noul Statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod din 28 noiembrie 2008, care a intrat în vigoare odată cu recunoașterea sa prin hotărârea Guvernului României din 16 ianuarie 2008, adoptată în temeiul Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Prin strădania Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, Statutul a fost tipărit la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă și difuzat tuturor unităților bisericești, mânăstirești și de învățământ teologic din Patriarhia Română, având și o cuprinzătoare prefață întocmită de Preafericirea Sa.

Ca proiect în curs de desfășurare în domeniul legislației bisericești se află, din inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu aprobarea Sfântului Sinod, amendarea principalelor regulamente de aplicare a Statutului și anume: Regulamentul organismelor centrale din Patriarhia Română, Regulamentul organismelor deliberative, Regulamentul pentru numirea și transferarea clerului, precum și Regulamentul de procedură al instanțelor disciplinare și de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române.

Profund cunoscător al realităților și cerințelor misionar-pastorale și administrativ-bisericești din țară și din afara granițelor României, în primul an de păstorire a Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, Sfântul Sinod a aprobat noi structuri canonice și organizatorice bisericești prin înființarea a 4 (patru) noi eparhii, dintre care una în țară – Episcopia Sălajului și trei în afara granițelor țării – Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei; Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord; Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande, înscrierea acestora în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, aprobarea statutelor de organizare și funcționare ale acestora, dar și înființarea a două noi Parohii Ortodoxe Române în Japonia (Tokyo și Osaka). De asemenea, Sfântul Sinod a aprobat înscrierea în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și a celor patru eparhii reactivate de Mitropolia Basarabiei și recunoscute juridic de autoritățile de stat din Republica Moldova: Arhiepiscopia Chișinăului; Episcopia de Bălți (fostă a Hotinului); Episcopia Basarabiei de Sud (fostă de Cetatea Albă-Ismail); Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor și a toată Transnistria (fostă Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria). La acestea se adaugă înființarea Reprezentanței Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene (Bruxelles), precum și înscrierea acesteia în Statut, împreună cu Reprezentanța de la Locurile Sfinte (Așezămintele Românești de la Ierusalim, Iordan și Ierihon) și Reprezentanța de la Sofia (Parohia Ortodoxă Română). Un lucru cu totul inedit dar relevant pentru păstrarea legăturilor spirituale și culturale cu Patriarhia Română, a constituit-o grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru înscrierea în Statut a Așezămintelor Românești din Sfântul Munte Athos (Prodromu, Lacu etc.), iar în perspectiva amendării Statutului, a Comunității Ortodoxe Române din Turcia, cât și a altor comunități ortodoxe române din afara granițelor României.

În mod firesc și potrivit prevederilor Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a vegheat la alegerea de ierarhi pentru ocuparea scaunelor chiriarhale vacante (4) sau nou înființate din țară și din afara granițelor României (5), precum și la alegerea de episcopi-vicari la eparhii (1) astfel că, în primul an de Patriarhat, au fost aleși, hirotoniți, unde a fost cazul, și întronizați următorii 10 (zece) ierarhi: IPS Teofan ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscop al Iașilor; IPS Irineu ca Mitropolit al Olteniei și Arhiepiscop al Craiovei; PS Visarion ca Episcop al Tulcii; PS Petroniu ca Episcop al Sălajului; PS Sebastian ca Episcop al Slatinei; PS Siluan ca Episcop ortodox Român al Italiei; PS Timotei ca Episcop ortodox român al Spaniei și Portugaliei; PS Macarie ca Episcop ortodox Român al Europei de Nord; PS Mihail ca Episcop ortodox român al Australiei și Noii Zeelande; PS Andrei Făgărășanul ca episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. În îndeplinirea atribuțiilor statutare ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Preafericirii Sale, Sfântul Sinod a aprobat conferirea rangului cu titlu personal de mitropolit onorific IPS Nifon Arhiepiscopul Târgoviștei precum încredințarea statutului de Exarh Patriarhal de către Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL, pentru a reprezenta pe Preafericirea Sa și Biserica Ortodoxă Română în dialogul cu instituțiile creștine internaționale, cu instituțiile europene, cu parlamentarii și delegații români din aceste foruri, precum și cu ierarhii români din Europa și din alte părți ale lumii, în scopul slujirii intereselor Bisericii Ortodoxe Române.

Continuând lucrarea sfântă de canonizare și cinstire a sfinților români, începută de Patriarhul Justinian în anii 1950-1955 și reluată de Patriarhul Teoctist începând cu anul 1992, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a inițiat personal sau a sprijinit solicitările eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române de canonizare a unor noi sfinți români, astfel că în numai un an de patriarhat, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea a 16 noi Sfinți Români și proclamarea solemnă a următorilor sfinți: Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu (12 noiembrie); 9 sfinți cuvioși români, trăitori în așezămintele monahale nemțene: Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați (7 septembrie); Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău (9 septembrie); Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani (1 octombrie); Sfinții Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia (21 iulie); Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic (16 august); Sfântul Cuvios Ioan de la Râșca și Secu (30 august), urmând ca în perioada următoarea să aibă loc proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești (28 octombrie), Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul (1 septembrie) și a Sfântului Voievod Neagoe Basarab (26 septembrie). Strâns legat de cinstirea sfinților și reflectarea acesteia în Calendarul bisericesc stă și aprobarea Sfântului Sinod privind stabilirea datei de pomenire a Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian al Cartaginei la 13 septembrie și comunicarea acestei hotărâri tuturor Bisericilor Ortodoxe surori; demersurile inițiate de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL în legătură cu aprobarea prin lege a sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României – 30 noiembrie și a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului-15 august, ca sărbători legale nelucrătoare, precum și pentru adoptarea de către Consiliul General al Municipiului București a unei hotărârii pentru restabilirea hramului Catedralei Patriarhale – pomenirea Sfântului Cuvios Dimitrie la 27 octombrie – ca hram și ocrotitor spiritual al Municipiului București și, în consecință, înscrierea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou pe stema Municipiului București.

Este cunoscut că la nivelul Patriarhiei Române, în afara distincției „Crucea Patriarhală”, nu mai exista o altă distincție, ordin sau diplomă care să poată fi acordată de către Patriarhul României, așa cum se întâmplă în alte Biserici Ortodoxe, pentru a recompensa moral unele personalități, clerici și mireni, din țară și de peste hotare strădaniile pentru rezultatele activității în diferite domenii ale vieții bisericești sau civile în sprijinul Bisericii. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, la inițiativa și propunerea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, instituirea sistemului de diplome, ordine și distincții ale Patriarhiei Române pe care să le poată conferi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care cuprinde: Diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României” (pentru clerici și mireni), Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” (pentru mireni), Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (pentru mireni), Ordinul „Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României” (pentru mari personalități bisericești și civile, clerici și mireni), Distincția patriarhală onorifică „Crucea Patriarhală” pentru clerici și mireni), cu gramată.

În domeniul construcțiilor bisericești, întâiul an de arhipăstorire a Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL a debutat sub auspiciile relansării viguroase a demersurilor pentru aducerea la viață a proiectului noii Catedrale Patriarhale – Catedrala Mântuirii, inițiat după mai bine de 75 de ani de fericitul întru adormite Patriarhul Teoctist. După ce la 29 noiembrie 2007, împreună cu membrii Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a sfințit amplasamentul noii Catedrale Patriarhale situat între Calea 13 Septembrie, Str. Izvor și Bulevardul Națiunilor Unite, aprobat prin Legea 261/2005, cu o suprafață de 110.000 mp, în anul care a urmat au fost întocmite sau sunt în curs de execuție lucrări preliminare specifice pentru demararea construcției constând în: obținerea Certificatului de Urbanism, efectuarea lucrărilor de defrișare a terenului, ridicarea topografica a terenului, bornarea suprafeței de 11 ha, întocmirea planului cadastral, elaborarea studiului geoelectric de mică adâncime, demararea licitației pentru studiul geotehnic, întocmirea studiului și proiectului rețelelor subterane și de asigurare a resurselor de utilități (apa, electricitate, etc). De asemenea, subliniem că având la suflet demararea grabnică a lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh are pe masa de lucru studiul privind fundamentarea teologică și simbolistică a noii Catedrale Patriarhale pe baza căreia se va trece în etapa imediat următoare la întocmirea proiectului arhitectural al acesteia.

Tot în domeniul construcțiilor bisericești, amintim că Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a inițiat numeroase lucrări de reparații și restaurare, care sunt în curs de finalizare, la Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, precum și lucrări de consolidare, reparații și reamenajări de la Reședința Patriarhală, inclusiv edificarea unui nou Paraclis, cu hramul Sfântul Grigorie Luminătorul, care a fost sfințit astăzi. Pentru perioada care urmează, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel are în vedere consolidarea terenului și a unor părți ale Reședinței Patriarhale. Tot pe această linie, subliniem și achiziționarea și dotarea a două hale industriale la Popești Leordeni, pentru a fi instalată Rotativa MAN CROMOSET destinată tipăririi Ziarului Lumina, dar și începerea, în scurtă vreme, a lucrărilor de reamenajare a Centrului Social-Cultural „Sfântul Andrei”, situat în Bd. Regina Maria din București.

În ceea ce privește asigurarea cadrului legislativ de desfășurare a activității cultelor religioase, dar și a cadrului juridic și legal al desfășurării activității bisericești în toate domeniile sale a căpătat noi dimensiuni. Astfel, din inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL și cu sprijinul autorităților de stat abilitate, au fost adoptate următoarele acte normative în favoarea unei mai bune salarizări și a clerului din țară și străinătate, precum și acordarea de sprijin financiar pentru cnstruirea și restaurarea de biserici ș.a. La finalizarea acestor demersuri, o contribuție majoră și-a adus-o Comisia Mixtă Guvern-Patriarhie, care își desfășoară activitatea, începând cu 8 ianuarie 2008, pe baza noului cadru asigurat de Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, prin care Statul recunoaște cultelor rolul spiritual, educațional, social-caritabil și de parteneri sociali, precum și statutul lor de factori ai păcii sociale. Pe lângă realizările amintite, precizăm că pe agenda acestei Comisii Mixte, al cărei co-președinte din partea Bisericii noastre este Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL, se mai află în diferite stadii de dezbatere sau de inițiativă legislativă 9 (nouă) proiecte privind bunurile bisericești și sprijin pentru activitatea Bisericii.

Referitor la patrimoniul imobiliar care a aparținut Patriarhiei Române și altor instituții centrale bisericești, amintim că în primul an de patriarhat al Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL au fost redobândite mai multe terenuri și clădiri bisericești. De asemenea, trebuie subliniat că pentru a valoriza la maximum capacitățile imobiliare existente la Patriarhia Română, din inițiativa sau cu aprobarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Palatul Patriarhiei din București a găzduit în ultimul an 32 de acțiuni oficiale (conferințe, simpozioane, întruniri, expoziții etc.), urmând ca până la sfârșitul anului să se deruleze alte 14 acțiuni similare, reamintind că multe dintre capacitățile existente nu au putut fi utilizate din cauza lucrărilor de consolidare, reparații și restaurări la Aula Magna Teoctist Patriarhul, în prezent în curs de finalizare.

Grija pentru patrimoniul cultural bisericesc a Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL s-a concretizat prin consolidarea și dezvoltarea activităților principale ale Centrului de Pregătire pentru Patrimoniu din cadrul Sectorului Patrimoniu Cultural al Administrației Patriarhale, care s-a autofinanțat, și care a avut 120 de cursanți în 3 programe de pregătire cu câte 3 convocări, dintre care 60 de cursanți au susținut, până în prezent, examenele de atestare ca muzeografi sau gestionari custozi, iar în desfășurare se află pregătirea împreună cu Biblioteca Sfântului Sinod, a expoziției intitulată „Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie în viața poporului român”, care va fi vernisată cu prilejul aniversării a 350 de ani de la sfințirea Catedralei Mitropolitane și Patriarhale din București, în luna octombrie din acest an.

Pentru a asigura accesul prin mijloace moderne dar și pentru a răspunde cerințelor sporite de sprijinire a activităților pastoral-liturgice, misionar-culturale, social-filantropice și educative care se desfășoară în Biserica Ortodoxă Română, în scopul mântuirii credincioșilor în contextul vieții sociale și spirituale contemporane, încă din primele zile în slujirea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a vegheat personal la dotarea și darea în funcțiune a studiourilor de emisie și producție Radio TRINITAS București, inaugurat la 27 octombrie 2007, care, în anul 2008, a împlinit 10 ani de existenți și care, în prezent, are 34 frecvențe audio-vizuale (32 terestre și 2 via satelit) , dar și a celorlalte structuri mass-media ale Patriarhiei Române: Postul de Televiziune TRINITAS TV; Cotidianul „Ziarul Lumina”, săptămânalul „Lumina de Duminică” și revista lunară „Vestitorul Ortodoxiei”; Agenția de știri „Basilica” și Biroul de Presă, grupate în Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, lucrare de pionierat și instituție unicat în întreaga Ortodoxie. Amintim aici și inaugurarea noului Studio al Radio TRINITAS din Iași care a fost binecuvântată personal de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în ziua de 7 iunie 2008.

În primul an de păstorire a Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, dintre cele mai importante realizări în plan social-filantropic amintim că Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL și Primul Ministru al României, Domnul Călin Popescu Tăriceanu au semnat PROTOCOLUL DE COOPERARE ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE încheiat între Patriarhia Română și Guvernul României (2 octombrie 2007, la Palatul Victoria). Protocolul are ca în scop reglementarea și coordonarea acțiunilor de cooperare în domeniul incluziunii sociale. De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL și Dl. Eugen Nicolăescu, Ministrul Sănătății Publice au semnat PROTOCOLUL DE COOPERARE PRIVIND PARTENERIATUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SPIRITUALĂ încheiat între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății Publice (Joi, 24 iulie 2008, la Reședința Patriarhală), prin care s-a stabilit cadrul general de reglementare a acțiunilor de cooperare între cele două instituții în domeniul asistenței medicale integrate cu domeniul asistenței sociale și spirituale. Amintim și înființarea FEDERAȚIEI FILANTROPIA care are ca scop dezvoltarea cooperării cu celelalte organizații nonguvernamentale care funcționează cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române și cu sectoarele social-filantropice ale eparhiilor, precum și susținerea acestora în relația cu autoritățile statului și cu instituții publice sau private, în vederea realizării unei strategii și viziuni unitare de lucru în conformitate cu Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și cu hotărârile Sfântului Sinod. În derulare se află Parteneriatul cu Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane prin care au fost organizate sesiuni multiple de pregătire a preoților în domeniul fondurilor structurale, precum și cursuri de specializare a asistenților sociali din structurile Bisericii Ortodoxe Române. Din inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, ca proiecte imediate în domeniul social-filantropic, se are în vedere: crearea și organizarea Centrului Social-Filantropic SFNTA TREIME al Patriarhiei Române, care va reuni structurile social-filantropice de la nivelul Administrației Patriarhale, Arhiepiscopiei Bucureștilor, Federația Filantropia, Asociația Diaconia, precum și viitorul centru de formare continuă, în vederea consolidării misiunii sociale și a implicării în activitatea social-filantropică, pe baza unei strategii și viziuni unitare de lucru; depunerea de către Patriarhia Română, în cooperare cu Federația Filantropia și IOCC România, a primelor proiecte pentru finanțare din fondurile structurale.

Preocupându-se constant de a veni în sprijinul preoteselor și preoților vârstnici, văduvi și bolnavi, dar și pentru a oferi un cadru de odihnă și refacere slujitorilor bisericești și familiilor acestora, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a aprobat înființarea a cinci centre social-pastorale, culturale sau medicale, cu statute proprii: Centrul Social-Cultural „Sfântul Andrei” din București; Centrul Social-Pastoral „Sfânta Maria” de la Techirghiol, Centrul de Social-Pastoral „Sfântul Ilie” de la Călimănești; Centrul Social-Medical „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” de la Olănești; Centrul Social-Cultural „Miron Patriarhul” de la Dragoslavele, toate acestea funcționând în cadrul Sectorului stavropighii și centre sociale din cadrul Administrației Patriarhale.

În primul an de patriarhat, Preafericitul Părinte DANIEL a inaugurat și în București tradiția pelerinajului cu scop misionar, educativ, dar mai ales duhovnicesc prin aprofundarea și promovarea valorilor spiritual-religioase ortodoxe autohtone și universale ale Ortodoxiei în rândul poporului drept credincios, organizând primul pelerinaj al clerului și credincioșilor din Duminica Floriilor. În același scop, prin Biroul de pelerinaje al Patriarhiei Române și Agenția de Turism Pelerinul au fost organizate un număr de 65 pelerinaje interne și 41 pelerinaje externe (Israel, Egipt, Iordania, Grecia, Italia, Bulgaria), care au însumat circa 4.000 de pelerini. Sub semnul continuități cu tradiția inaugurată în vremea păstoririi la Iași, subliniem că prin străduințele Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, Bucureștiul va primi pentru câteva zile moaștele Sfântului Apostol Pavel care vor fi aduse de la Veria (Grecia), la hramului din acest an al Catedralei Patriarhale și al Capitalei – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, prilej cu care se va continua pelerinajul și închinarea credincioșilor din București și din țară.

Tot ca expresie a preocupării pentru maxima valorificare a patrimoniului spiritual, liturgic, teologic și cultural al Ortodoxiei, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod a aprobat ca anul 2008 să se desfășoare sub semnul Sfintei Scripturi și a Sfintei Liturghii în cadrul programului național bisericesc intitulat Anul 2008 – Anul jubiliar al Sfintei Scripturi și a Sfintei Liturghii, prin manifestări și acțiuni adecvate la nivel central și local (media, publicistice și editorialistice, conferințe, întruniri și simpozioane pastorale și teologice, expoziții etc.), cu adresabilitate directă către tineri. Manifestările vor culmina printr-o ședință solemnă a Sfântului Sinod în luna octombrie, precum și prin programe conexe care se vor desfășura la Patriarhia Română.

Având o consacrată vocație și o îndelungată activitate academică, cu alese realizări în domeniul cercetării științifice și teologice, Preafericitul Părinte Daniel care, aproape 20 de ani a prezidat Comisia Teologică, Liturgică și didactică a Sfântului Sinod, a continuat, și în calitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, să dezvolte intensiv câteva proiecte referitoare la educația religioasă a copiilor și tineretului, la asigurarea continuării pregătirii și perfecționării clerului după absolvirea unei școli teologice, precum și la adoptarea de măsuri privind activitatea instituțiilor de învățământ teologic, între care enumerăm: 1. Campania Nu vrem liceu fără Dumnezeu!, pentru păstrarea orei de religie în planurile cadru ale învățământului liceal, ca parte a trunchiului comun (140.000 de adeziuni); 2. Revizuirea programelor școlare pentru clasele I-XII, la disciplina religie; 3. Proiectul privind transformarea seminariilor teologice liceale ortodoxe, la cerere, în licee teologice ortodoxe, cu dreptul de a școlariza elevi și în cadrul celorlalte cicluri și specializări ale învățământului preuniversitar; 4. Prelungirea cu încă două semestre a perioadei de școlarizare la specializarea Teologie Pastorală și pentru studenții înscriși în anii universitari 2005-2006 și 2006-2007; 5. Cooperarea dintre Sectorul teologic-educațional, Sectorul social-filantropic și Fundația „Solidaritate și Speranță” – Iași, în vederea dezvoltării unui program educațional național anti-drog; 6. Revizuirea Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale de către personalul clerical; 7. Înființarea Biroului pentru cateheza parohială, în cadrul Sectorului teologic -educațional al Patriarhiei Române, precum și extinderea acestui proiect în cadrul eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române; proiectul Centrul parohial pentru copii și tineri. De asemenea, se află în curs de desfășurare câteva proiecte inițiate de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL, între care: 1. Proiectul catehetic „Hristos împărtășit copiilor”; 2. Proiectul „Nu abandona școala!”; 3. Înființarea Fundației „Școala Ortodoxă Românească”, în vederea construirii și acreditării unor școli confesionale ortodoxe; 4. Armonizarea programelor analitice specifice, la specializarea Teologie Pastorală, astfel încât 80% din conținuturile acestora să fie comune tuturor facultăților de teologie ortodoxă din țară; 5. Concursul național de creație literară „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii”; 6. Concursul coral „Tineri, lăudați pe Domnul!”, ultimele două urmând a se desfășura în toamna acestui an.

În privința relațiilor bisericești și interreligioase remarcăm că din primul an de patriarhat al Preafericitului Părinte DANIEL, activitățile în acest domeniu au o profundă orientare teologică, eclesiologică și canonică, rod și sinteză a bogatei experiențe acumulată de Preafericirea Sa în ultimii 20 de ani în responsabilitățile avute atât în cadrul organismelor ecumenice europene și internaționale, în dialogurile teologice, cât și în relațiile interortodoxe, intercreștine și interreligioase.

Pentru consolidarea legăturii clerului și credincioșilor ortodocși români care slujesc în afara granițelor României cu Biserica Mamă, amintim că pe lângă înființarea de noi eparhii în afara granițelor țării, constituirea organismelor eparhiale, aprobarea de către Sfântul Sinod a statutelor acestora, precum și alegerea și întronizarea chiriarhilor lor, prin stăruințele și demersurile susținute ale Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, Guvernul României a alocat sprijin financiar pentru achiziționarea de către Patriarhia Română, în Roma, a unei clădiri cu terenul aferent, destinate sediului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în curs fiind studierea modalităților prin care, în anul următor, și alte noi eparhii ortodoxe române din afara granițelor țării care nu au sedii proprii să poată fi sprijinite de aceeași manieră. Mai menționăm, tot în legătură cu situația românilor ortodocși de peste hotare, pasul însemnat făcut în vara acestui an în relațiile dintre cele două eparhii ortodoxe române din America pe calea unificării lor, precum și inițiativa și contribuția Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL la înființarea primelor parohii ortodoxe române în Japonia. De asemenea subliniem că, prin sprijinul și îndrumările Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, în cadrul unor eparhii ortodoxe române au fost înființate sau sunt în curs de organizare Centre de studii și pelerinaje, cum ar fi: Centrul de studii biblice și pelerinaje „Sfântul Ioan Iacob”, în cadrul Așezământului Românesc de la Ierihon; Centrul „Sfântul Dionisie Exiguul”, în Calabria, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și Centrul de Studii Ortodoxe „Dumitru Stăniloae” (Teologie, Spiritualitate, Cultură), la Paris, în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de la Paris, Centrul pastoral-misionar și de asistență socială, la Gyula, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Pentru sporirea rolului Editurii și Tipografiei Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă în promovarea Sfintei Scripturi, a cărții liturgice și de cult, a cărții teologice, precum și a altor apariții editoriale în diferite domenii ale vieții bisericești, în slujba învățământului teologic, a activității misionar-pastorale a clerului. pentru educarea creștină și zidirea duhovnicească a poporului drept credincios, în anul care s-a scurs de la întronizarea sa ca Patriarh, Preafericitul Părinte DANIEL a inițiat câteva proiecte editoriale, între care amintim: Publicarea unei noi ediții sinodale a Sfintei Scripturi – în curs de apariție și publicarea ediției jubiliare a Liturghierului – în curs de apariție, care vor fi lansate în toamna acestui an; inițierea unei noi ediții a Filocaliei române (vol. 1-12), din care primele două volume au și apărut; inițierea, cu aprobarea Sfântului Sinod, a noii serii a colecției Părinți și scriitori bisericești, în care scop a și fost constituit colectivul editorial, având ca prioritate publicarea integralei operei Sfântului Vasile cel Mare și a operei Sfântului Grigorie de Nazianz; înființarea, în cadrul Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, a Departamentului pentru cartea de cult, care va începe lucrarea de diortosire, prin confruntarea cu originalele, a tuturor cărților liturgice aflate în uz; inițierea antologiei patristice tematice Părinții Bisericii – Învățătorii noștri (7 volume) – în derulare; inițierea, cu aprobarea Sfântului Sinod, a publicării Enciclopediei Ortodoxiei Românești – în pregătire. Dar activitatea editorială nu a rămas numai la stadiul de proiect, ci există și realizări importante, între care amintim, în primul rând, înființarea Editurii Basilica, care deja a publicat trei dintre lucrările Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, și anume: Foame și sete după Dumnezeu, Făclii de înviere și Călătorind cu Dumnezeu, având în curs de publicare alte două lucrări ale Preafericirii Sale: Dăruire și Dăinuire, precum și Confessing the Truth în Love, precum și publicarea deja a albumului Manuscrise din Biblioteca Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh. De asemenea, la Editura și Tipografia Institutului Biblic, pe lângă revistele și publicațiile centrale bisericești, au fost publicate următoarele lucrări cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel: Despre desfătarea celor viitoare… (Sf. Ioan Gură de Aur); Filocalia, vol. I și II (Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae), Istoria Creștină Generală, vol. I și II (Pr. prof. dr. Vasile Muntean); Învățătură de credință creștin ortodoxă, Carte de rugăciune, Slujba, Acatistul și viața Sf. Antim Ivireanul. În legătură cu activitatea Tipografiei Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, menționăm că prin străduința Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost primită ca donație o Rotativă MAN CROMOSET pentru tipărirea Ziarului Lumina, care este în curs de instalare în hala de la Popești Leordeni, urmând a se achiziționa, tehnologie nouă pentru tipografia Patriarhiei.

Strâns legat de activitatea didactică, editorială și publicistică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, stă grijă permanentă pentru Biblioteca Sfântului Sinod, pe care a înzestrat-o cu lucrări valoroase de actualitate (colecții, dicționare, enciclopedii), într-un proces de continuă îmbogățire a patrimoniului acesteia. De asemenea, a susținut procesul de modernizare a Bibliotecii, începând cu Palatul Sinodal de la Mânăstirea Antim, care adăpostește Biblioteca, la care vor începe în curând ample lucrări de consolidare și restaurare, și încheind cu sprijinul proiectului pentru catalogarea electronică a documentelor precum și punerea în lumină a multor manuscrise și lucrări uitate, care au început a fi cercetate și publicate în volume de artă.

În ce privește activitatea Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, precizăm câteva din activitățile curente, cum ar fi: continuarea procesului de confecționare în serie a obiectelor și veșmintelor destinate cultului, executarea artistică a coperților pentru Evanghelie, a seturilor de Sfinte Vase, precum și a seturilor de cruci și engolpioane arhierești, sculptarea și montarea strănilor și a catapetesmei Parohiei Ortodoxe Române din Padova (Italia), precum și a bisericii din comuna Chiajna (Jud. Ilfov) Ca proiecte de viitor amintim, hotărârile Permanenței Consiliului Național Bisericesc adoptate din inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în legătură cu urgentarea procesului de retehnologizare cu mijloace moderne pentru îmbunătățirea activității și a creșterii productivității atelierului de tâmplărie și sculptură, precum și a atelierului de broderie de la Mânăstirea Țigănești.

Un rol important în asigurarea activităților instituțiilor centrale bisericești de la Patriarhia Română îl are Sectorul economic-financiar al Administrației Patriarhale care, la un an de patriarhat al Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, prezintă câteva dintre importantele activități și realizări, în domenii precum: 1. Coordonarea lucrărilor de amenajare a Studiourilor Radio TRINITAS și Televiziunii TRINITAS TV, a spațiilor din Reședința Patriarhală, a întocmirii documentațiilor tehnice și supravegherea lucrărilor la Clopotnița Mânăstirii Antim; 2. Activitatea financiar-contabilă în folosul instituțiilor centrale bisericești, cu prezentarea unora dintre realizările importante: întocmirea de intervenții și adoptarea de măsuri pentru administrarea subvențiilor de la bugetul de stat destinate sprijinirii unor unități ortodoxe române din afara granițelor țării. De asemenea, întocmirea de intervenții și administrarea subvențiilor de la bugetul de stat destinate unor lucrări de la Patriarhia Română, cum ar fi: amenajarea intrării principale de la Reședința Patriarhală, restaurarea cupolei și Aulei Magna „Teoctist Partriarhul” din Palatul Patriarhiei, restaurarea vechii Catedrale Patriarhale din București, pentru acoperirea unor cheltuieli de întreținere și funcționare a Admnistrației Patriarhale, subvenționarea de la bugetul de stat a lucrărilor de restaurare a Clopotniței de la Mânăstirea Antim (București); Administrarea subvențiilor financiare majorate în acest an, de la bugetul de stat, destinate prin Legea nr.132/2008, sprijinirii personalului clerical din țară și străinătate; Administrarea în conformitate cu hotărârea Sfântului Sinod, a bugetului Fondului Central Misionar care, în anul 2008, a avut o depășire de 30%, față de anul precedent; Colectarea sumelor și administrarea Fondului Filantropia al Patriarhiei Române și Fondului de ajutorare a victimelor inundațiilor, asigurând acordarea de subvenții unităților solicitante pe baza aprobărilor; Colectarea și administrarea conturilor Patriarhiei Române pentru activități structurilor din cadrul Centrului de Presă BASILICA, a celor destinate activităților misionare și social-culturale, precum și preluarea gestiunilor noilor Centrelor Sociale care funcționează în cadrul Patriarhiei Române; 3. Activitatea Comisiei de Pictură Bisericească: analizarea a 60 de proiecte-deviz pe ședință, adjudecarea a 40 de lucrări de pictură, creșterea numărului celor înscriși pe șantierele de pictură, în special a tinerilor absolvenți ai Facultăților de Teologie-secția Artă Sacră, pentru formarea lor ca pictori bisericești sau restauratori de pictură la biserici monumente de epocă, organizarea a două categorii de examene (de trecere de la perioada de ucenicie la cea de stagiatură, sau de atestare), care a dus la majorarea numărul de pictori bisericești cu specialiști bine formați și buni executanți ai picturii bisericești;

Preafericirea Voastră,

Întreaga activitate redată în această succintă expunere, cu prilejul împlinirii unui an de slujire patriarhală, este marcată de impresionanta personalitate a Preafericirii Voastre, rostuit ca urmaș al predecesorilor patriarhi care au condus Biserica Ortodoxă Română, demnitate de Părinte și Patriarh pe care V-ați asumat-o cu deplină responsabilitate și dăruire pilduitoare în folosul Bisericii și neamului nostru, dar și în promovarea dialogului Bisericii Ortodoxe Române cu marea familie ortodoxă, cu lumea creștină și cu societatea contemporană.

Pentru toate acestea, membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc, prin vocea noastră smerită, se roagă Domnului Iisus Hristos, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și tuturor sfinților să Vă dăruiască, Preafericite Părinte Patriarh, îndelungată arhipăstorire, cu sănătate deplină și sporite puteri pentru a oferi cu jertfelnicie Bisericii Ortodoxe Române, clerului și credincioșilor ei din bogăția de daruri cu care V-a înzestrat Preamilostivul și Bunul Dumnezeu, în Treime lăudat.

București, 30 septembrie 2008

În numele Permanenței Consiliului Național Bisericesc,

†VINCENȚIU PLOIEȘTEANUL

Episcop-vicar patriarhal

Întocmit,

Pr. Augustin Rusu

Consilier patriarhal

Comentarii Facebook


Știri recente

Premianții concursului național catehetic au ajuns la București: „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat PS Varlaam

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul s-a întâlnit vineri cu câștigătorii Concursului Național Catehetic. „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat în încheierea discursului Episcopul vicar patriarhal. Întâlnirea a avut loc la Centrul de Formare…