Hramul Mănăstirii Iezer: Sf. Antonie a împletit contemplarea cu privirea la amănuntele vieții concrete

La hramul Mănăstirii vâlcene Iezer, Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului l-a elogiat pe Sfântul Antonie drept „chip luminos, pildă de smerenie, de dragoste și de slujire în Hristos” care „a împletit contemplația luminii dumnezeiești și privirea atentă la amănuntele vieții concrete”.

„Sfântul Antonie a împletit neîncetat rugăciunea și trăirea duhovnicească cu activitatea ctitoricească. A iubit rugăciunea, postul și privegherea, pentru a fi părtaș comuniunii cu Dumnezeu”, a spus ierarhul miercuri, la Mănăstirea Iezer.

IPS Varsanufie a explicat că „Sfântul Antonie a așezat rugăciunea în mijlocul preocupărilor sale, însă a căutat împlinirea rânduielilor sale ascetice și prin păzirea poruncilor în viaţa de zi cu zi, căci «Domnul e ascuns în poruncile Sale. Şi cei ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor», după cum spune Sfântul Marcu Ascetul”.

Arhiepiscopul Râmnicului a subliniat apoi că virtuţile sunt trepte spre unirea cu Dumnezeu, stare care îl așază pe om într-o deplină liniște și mulțumire.

„Așadar, suntem chemaţi să creştem în iubirea desăvârşită între noi şi faţă de Dumnezeu”.

Părintele Arhiepiscop a mai detaliat că „viaţa veşnică nu este dată ca o datorie a lui Dumnezeu pentru fapte, ci oferită ca un har de Dumnezeu, Marele Dăruitor, celor ce au nădăjduit în El”.

„Harul, pe care îl primim în mod gratuit de la Dumnezeu, fiind cel mai mare dar pe care îl putem primi ca făpturi raţionale de la Acesta, ne ajută să descoperim calitatea de daruri adresate nouă tuturor, prin care Dumnezeu ne arată iubirea şi purtarea Sa de grijă”, a spus IPS Varsanufie.


Mănăstirea Iezer este una dintre cele mai izolate sihăstrii din nordul Olteniei, pe malul drept al râului Iezer. Așezământul datează din secolul 14 și a fost rectitorit de Sfântul Antonie, la sfârșitul secolului 17.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului

Comentarii Facebook


Știri recente