Hramul Bisericii Sfântul Macarie cel Mare din Leeds, Anglia

În zilele de 14 și 15 ianuarie 2012 Parohia „Sfântul Macarie Cel Mare” din Leeds, Anglia și-a sărbătorit pentru a opta oară hramul. Sărbătoarea parohiei a început încă din ajun cu slujba Vecerniei Mari, urmată de slujba Sfântului Maslu, oficiate în biserica comunității românești din comitatele engleze Yorkshire și Greater Manchester. Slujba de hram fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșeanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi români și englezi (Patriarhia Antiohiei).

Seara, imediat după slujba Vecerniei Mari, în cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșeanul a subliniat faptul că „luna ianuarie este, prin excelență, o «luna monastică», adică a marilor Părinți ai monahismului egiptean ai secolului IV. În acest «nor» de sfinți, Sfântul Macarie Egipteanul ocupă un loc de referință, de mare vizibilitate duhovnicească. Traiectul său biografic, punctat de smerenie, harisma minunilor și darul teologiei, este unul răvășitor de frumos: cumpătare în asceză, condescendență în relațiile cu ucenicii și profunzime teologică în scrierile sale, păstrate sub titlul «50 de Omilii duhovnicești» și cele peste 40 de apoftegme – ziceri de duh – din Patericul egiptean. L-aș numi „nonagenar-prunc” întru nevinovăție, pentru că a trăit toată viața, care însumează 90 de ani, într-o curățenie lăuntrică și o bunătate hristică fată de toți cei măcinați de păcate. Drept încredințare, aș zăbovi asupra unei apoftegme în care Sfântul Macarie cel Macarie ne vorbește despre un mare adevăr al vieții duhovnicești: «Dacă ne amintim de răutățile pe care ni le-ai făcut oamenii, ne dispare puterea de a ne aminti de Dumnezeu. Dacă ne amintim de răutățile pe care ni le-au făcut demonii, devenim invulnerabili»”.

Înainte de începerea săvârșirii Tainei Sfântului Maslu Preasfințitul Ignatie Mureșeanul a punctat, în cheie catehetică, semnificația acestei slujbe de tămăduire a sufletului și a trupului: „Taina Sfântului Maslu este slujba care ne restaurează în condiția noastră originară: oameni sănătoși și frumoși la suflet și la trup. Dumnezeu, Samarineanul Milostiv, este Cel care ne unge rănile neputinței noastre sufletești și trupești cu untdelemnul harului, al milei Sale, pline de nădejde și înțelegere dreaptă a suferinței, care măcina atât de nemilos trupul omului. Taina Sfântului Maslu ne ajută nu numai la vindecarea trupului, ci și la schimbarea atitudinii noastre față de suferință și, implicit, boală. Este lucrarea tainică harului care ne transfigurează din oameni cârtitori în oameni care ne asumăm întru mântuire suferința pe care o îngăduie Dumnezeu și mult mai atenți la neputința celor din jur. Dacă suntem bolnavi, se datorează și faptului că ne rugăm prea puțin pentru sănătatea celor din jurul nostru. Dumnezeu ne dă măsura aceleiași sănătății pe care o cerem pentru semenul nostru. În deplină consonanță cu această conștientizare a suferinței și vindecării spirituale a celor bolnavi prin Taina Sfântului Maslu, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2012, Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor„. De asemenea, trebuie menționat faptul că pentru parohia de la Leeds slujba Sfântului Maslu a mai fost săvârșită doar o singură dată în cei șapte ani de existență. După slujba Sfântului Maslu a avut loc o masa de obște servită în clădirea anexă (church hall).

A doua zi, 15 ianuarie, hramul a continuat cu Utrenia și Sfânta Liturghie arhierească, la slujbe participând clericii români de la parohiile românești limitrofe (Birmingham, Nottingham și Bristol), precum și un număr însemnat de credincioși români, englezi și francezi convertiți la Ortodoxie. A fost prima Liturghie arhierească săvârșită în biserica recent achiziționată de către comunitatea românească din zonă.

Preasfințitul Părinte Ignatie a tâlcuit pericopa evanghelica a zilei care a avut drept ax central tema „Păcatul de a cerși recunoștința”. „Pericopa vindecarea celor zece leproși, preciza Preasfințitul Ignatie, nu validează cerșitul recunoștinței din partea celor cărora le-am făcut bine. Este păcat să stai, să pândești și să smulgi obsesiv recunoștința de la cel căruia i-ai făcut bine. Domnul atunci când întreabă «Au nu toți s-au vindecat ?», nu cerșește recunoștința, ci ne îndeamnă la reflecție atunci când suntem beneficiarii unui bine: să fim recunoscători! Cuvântul acesta se adresează exclusiv celor asupra cărora se face binele și nu asupra celor care fac binele. Unii au tendința de a folosi drept pretext acest pasaj din Scriptură pentru a-și valida aroganța nesăbuită de a cerși recunoștința. Hristos i-a avut în vedere doar pe cei cărora li s-a făcut bine, nu și pe cei care fac binele”.

Slujba de hram s-a încheiat cu îndătinata agapă unde cu toții s-au bucurat de tradiționalele mâncăruri românești, gătite cu multă râvnă, osteneală și dăruire de doamnele din parohie.

După masa de hram, o parte din membrii Fundației „Saint Makarios The Great”, proprietarul legal al bisericii și clădirii anexe, i-au prezentat Preasfințitului Ignatie proiectele de viitor: reparațiile pe care le necesită biserica și formulele de reconfigurare a interiorului bisericii.

Comunitatea românească din nordul Angliei, coagulată în jurul parohiei de la Leeds, nutrește speranța că de îndată ce dispune de resursele financiare și materiale necesare, va demara prompt proiectul de reparație al bisericii, precum și reconfigurarea interiorului acesteia, astfel încât să fie pregătită să devină mireasa lui Hristos prin slujba de târnosire.

Comentarii Facebook


Știri recente