Hram de tradiţie la mănăstirea Vodiţa

Biserica Ortodoxă a prăznuit la 17 ianuarie pe Sfântul Antonie cel Mare, cel mai cunoscut ascet al Ortodoxiei şi părintele vieţii monahale.

În Mehedinţi, singura vatră călugărească ce îl are ca ocrotitor pe „părintele monahilor” este mănăstirea Vodiţa, cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar şi totodată primul aşezământ monahal din ţara noastră administrat autonom dupa regulile Sfântului Vasile cel Mare.

În zi de praznic, credincioşii din municipiul Drobeta Turnu Severin, din oraşul Orşova şi din alte părţi ale judeţului au purces spre chinovia de pe Valea Vodiţei, spre a aduce prinos de rugăciune şi a se bucura de binecuvântări arhiereşti din partea Chiriarhului locului.

Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei a liturghisit în mijlocul credincioşilor împreună cu un ales sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, după cum ne-a precizat Cătălin Cernătescu.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a hirotesit întru duhovnic pe părintele Gheorghe Ducu de la parohia Podeni, protopopiatul Drobeta Turnu Severin Nord.

Răspunsurile stranei în ziua hramului au fost date de către grupul psaltic “Sf. Gheorghe” de la Catedrala episcopală din Turnu Severin, condus de Arhid. Drd. Mircea Pădureanu.

Mănăstirea Vodiţa îşi serbează cel de-al doilea hram pe 8 septembrie, la praznicul Naşterii Maicii Domnului.

Scurt istoric al mănăstirii Vodiţa

Manăstirea Vodiţa este o mănăstire de călugări întemeiată între anii 1364-1370 de Sfântul Nicodim pe cheltuiala voievodului Tării Româneşti, Vlaicu-Vodã. Sfântul aşezământ monahal este un important monument istoric şi de arhitecturã din Oltenia, fiind cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar.

Arheologul Virgil Drăghiceanu consideră că s-a început construcţia lăcaşului în 1369, „pe temelia unei biserici mai vechi din secolul XIII, atribuită lui Litovoi, voievodul din 1247”.

Expansiunea Imperiului Otoman de la sfârşitul secolului al XV-lea pentru cucerirea popoarelor Europei a influenţat în mod direct existenţa mănăstirii. După ocuparea Cetăţii Severinului de către armatele turceşti conduse de Baliberg în anul 1524, toate vechile moşii ale ctitoriei Sfântului Nicodim sunt confirmate, rând pe rând, mănăstirii Tismana.

Vodiţa a fost refăcută de Radu cel Mare în jurul anului 1500 şi de Cornea Brăiloiu în 1689, dar a cunoscut o perioadă de decădere după războiul austro-turc din 1718.

Mănăstirea a fost reînfiinţatã în anul 1990, la iniţiativa Societăţii “Vodiţa”, când a fost începută restaurarea ctitoriei voievodale şi a fost construit un corp de chilii pentru desfăşurarea vieţii de obşte.

La această mănăstire a fost copiat un tetraevanghel slavon miniat, cel mai vechi manuscris din Ţara Românească.

Comentarii Facebook


Știri recente