Hotărâri ale Sfântului Sinod privind viaţa Bisericii

În ziua de 16 decembrie 2016, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căreia au fost luate următoarele hotărâri:

  • În efortul constant de îmbunătățire a calității orelor de Religie a fost elaborat proiectul de programă școlară la disciplina Religie pentru gimnaziu, realizat de către Grupul de lucru pentru disciplina Religie – cultul ortodox. Sfântul Sinod a luat act de acest fapt și a aprobat ca Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale să continue demersurile pentru realizarea programelor școlare la Religie – cultul ortodox, pentru ciclul liceal.
  • În cadrul aceleiași ședințe sinodale s-a luat în discuție problema comercializării ilegale a calendarelor bisericești, a cărţilor, a lumânărilor și a obiectelor de cult contrafăcute, fiind semnalate o serie de situații în care au fost prinși comercianți care vindeau calendare şi lumânări contrafăcute.

Existența unor asemenea situații încalcă prevederile legale (Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult), precum și reglementările statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, bazate pe autonomia cultelor garantată de Constituţia României, art. 29, alin 3.

Hotărârea Sfântului Sinod este ca lumânările, calendarele bisericești, cărţile şi obiectele de cult să fie achiziționate de la magazinele bisericești, deoarece fondurile obținute astfel de Biserică sunt folosite pentru întreținerea şi reparaţia lăcaşurilor de cult şi pentru susţinerea activităţilor culturale şi sociale ale parohiilor. De asemenea, se evită evaziunea fiscală practicată de comercianţii ilegali.

  • Sfântul Sinod a luat act de publicarea hotărârii Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Parohia Greco-Catolică Lupeni și alții împotriva României. În ansamblul acesteia, hotărârea confirmă criteriul voinței majorității credincioșilor în privința restituirii lăcașurilor de cult.
  • În perspectiva deja anunțată a anului 2017 – „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești” și „Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” – Sfântul Sinod a aprobat completarea programului-cadru național bisericesc cu un capitol suplimentar, şi anume: „Sfântul Evanghelist Luca, Sfântul Ioan Damaschin și Sfântul Teodor Studitul sunt figuri emblematice ale anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești. Diploma şi medalia anului omagial 2017 vor fi oferite persoanelor care promovează valorile perene ale picturii autentice bisericeşti.

De asemenea, Sfântul Sinod a aprobat crearea medaliei comemorative și a diplomei „Justinian Patriarhul şi apărătorii Ortodoxiei în timpul comunismului”. Acestea vor fi oferite persoanelor care au ilustrat în mod deosebit tematica anului comemorativ 2017.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Comentarii Facebook


Știri recente